DODATKI DO ŻYWNOŚCI

SUBSTANCJE DODATKOWE DOZWOLONE
I INNE SUBSTANCJE OBCE
DODAWANE DO ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH I UŻYWEK
objaśnienia

Uwaga!
od 1. maja 2004r. obowiązuje
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu
(Dz. U. Nr 94, poz. 933),
które zgodnie z intencją Ministra Zdrowia
w czasie od 23. kwietnia 2004
do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
(czyli 1. maja 2004r.)
zastąpiło
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2003 r.
w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu
i warunków ich stosowania
(Dz. U. Nr 87, poz. 805)

GRUPY 17 - 24:

SUBSTANCJE PRZECIWZBRYLAJĄCE
objaśnienia
NOŚNIKI
objaśnienia
ROZPUSZCZALNIKI EKSTRAKCYJNE
objaśnienia
GAZY DO PAKOWANIA
objaśnienia
GAZY NOŚNE (GAZOWE ŚRODKI WYPIERAJĄCE)
objaśnienia
SUBSTANCJE PIANOTWÓRCZE
objaśnienia
SUBSTANCJE PRZECIWPIANOTWÓRCZE
objaśnienia
SUBSTANCJE KLARUJĄCE (ŚRODKI FILTRACYJNE)
 


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach (Dz. U. z dnia 5 lutego2001 r. Nr 9, poz. 72)
tekst rozporządzenia

Załącznik nr 2

WYKAZ DOPUSZCZALNYCH ILOŚCI SUBSTANCJI DODATKOWYCH DOZWOLONYCH, DODAWANYCH DO ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH I UŻYWEK, WEDŁUG ICH FUNKCJI TECHNOLOGICZNYCH

17. Substancje przeciwzbrylające
18. Nośniki
19. Rozpuszczalniki ekstrakcyjne
20. Gazy do pakowania
21. Gazy nośne (gazowe środki wypierające)
22. Substancje pianotwórcze
23. Substancje przeciwpianotwórcze
24. Substancje klarujące (środki filtracyjne)


17. Substancje przeciwzbrylające


Lp.
Nazwa substancji
Nr
Środek spożywczy
Maksymalna dawka g/kg lub g/l
Uwagi
1
2
3
4
5
6
1 Węglany wapnia E 170 Proszki do pieczenia -  
2 Fosforany wapnia E 341 Koncentraty spożywcze w postaci sproszkowanej 10  
Mieszanki przyprawowe do wyrobów typu sneksy i czipsy 5  
3 Stearynian magnezu E470b Cukierki pudrowe prasowane, drażetki, karmelki 10  
4 Żelazocyjanek sodu E 535 Sól spożywcza (chlorek sodu) i jej 0,02 pojedynczo
5 Żelazocyjanek potasu E 536 zamienniki   lub łącznie,
6 Żelazocyjanek wapnia E 538     wyrażone jako bezwodny żelazocyjanek potasu
7 Amorficzny dwutlenek krzemu (kwas krzemowy) E 551 Środki spożywcze w postaci wysuszonej sproszkowanej łącznie z 10  
8 Krzemian wapnia E 552 cukrami    
9 Krzemiany magnezu1 E 553a Sól spożywcza i jej zamienniki 10  
10 Krzemian glinowo-sodowy E 554      
Dodatki uzupełniające dietę -  
11 Krzemian glinowo-potasowy E 555      
Środki spożywcze w postaci tabletek -  
12 Krzemian glinowo-wapniowy E 556 i tabletek powlekanych    
Sery twarde dojrzewające w 10  
13 Krzemian glinu E 559 plasterkach i sery topione w plasterkach    

1 E 553a(ii) wolny od azbestu.

18. Nośniki1)


Lp.
Nazwa substancji
Nr
Substancje dodatkowe dozwolone
Maksymalna dawka g/kg lub g/l
Uwagi
1
2
3
4
5
6
1 Alkohol benzylowy2 - Wyłącznie do aromatów i substancji aromatycznych -  
2 Etanol (alkohol etylowy spożywczy) - Wyłącznie do aromatów i substancji aromatycznych, barwników -  
3 Węglany wapnia E 170 - -  
4 Octan wapnia E 263 - -  
5 Lecytyna E 322 Wyłącznie do barwników i rozpuszczalnych w tłuszczach przeciwutleniaczy, do substancji glazurujących do owoców -  
6 Cytryniany sodu E 331 - -  
7 Cytryniany potasu E 332      
8 Fosforany wapnia E 341      
9 Kwas alginowy i jego sole: sodowa, potasowa, wapniowa i amonowa E 400-E 404 - -  
10 Alginian propylenowo- glikolowy E 405 - -  
11 Agar E 406 - -  
12 Karagen E 407 - -  
13 Mączka chleba świętojańskiego E 410 -   -
14 Guma guar E 412 - -  
15 Tragakanta E 413 - -  
16 Guma arabska E 414 - -  
17 Guma ksantanowa E 415 - -  
18 Sorbitol

Mannitol

E 420

E 421

- -  
19 Glicerol E 422 - -  
20 Konjac E 425 - -  
21 Monolaurynian polioksyetylenosorbitolu (polysorbate 20) E 432      
22 Monooleinian polioksyetylenosorbitolu (polysorbate 80) E 433 Wyłącznie do substancji zapobiegających pienieniu oraz do barwników i rozpuszczalnych w tłuszczach przeciwutleniaczy, do substancji glazurujących do owoców    
23 Monopalmitynian polioksyetylenosorbitolu

(polysorbate 40)

E 434   -  
24 Monostearynian polioksyetylenosorbitolu

(polysorbate 60)

E 435      
25 Tristearynian polioksyetylenosorbitolu

(polysorbate 65)

E 436      
26 Pektyna E 440 - -  
27 Fosfatydy amonu  E 442 Wyłącznie do przeciwutleniaczy  -  
28 Celuloza (mikrokrystaliczna lub sproszkowana) E 460 - -  
29 Metyloceluloza E 461 - -  
30 Hydroksypropyloceluloza E 463 - -  
31 Hydroksypropylometyloceluloza E 464 - -  
32 Etylometyloceluloza E 465 - -  
33 Karboksymetyloceluloza, sól sodowa karboksymetylocelulozy E 466 - -  
34 Sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana E 468 Wyłącznie do substancji słodzących -  
35 Enzymatycznie zhydrolizowana karboksymetyloceluloza E 469 - -  
36 Sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych E470a Wyłącznie do substancji glazurujących do owoców -  
37 Sole magnezowe kwasów tłuszczowych E470b Wyłącznie do barwników, rozpuszczalnych w tłuszczach przeciwutleniaczy -  
38 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych E 471 Wyłącznie do barwników, rozpuszczalnych w tłuszczach przeciwutleniaczy, do substancji glazurujących do owoców -  
39 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym E 472a Wyłącznie do barwników, rozpuszczalnych w tłuszczach przeciwutleniaczy -  
40 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym E 472c      
41 Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylo-winowym E 472e      
42 Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych E 473      
43 Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu E 475      
44 Monostearynian sorbitolu E 491 Wyłącznie do barwników, substancji -  
45 Tristearynian sorbitolu E 492 zapobiegających pienieniu, substancji    
46 Monolaurynian sorbitolu E 493 glazurujących do owoców    
47 Monooleinian sorbitolu E 494      
48 Monopalmitynian sorbitolu E 495      
49 Węglany sodu E 500 Wyłącznie do barwników -  
50 Węglany potasu E 501 - -  
51 Węglany magnezu E 504 - -  
52 Chlorek potasu E 508      
53 Chlorek wapnia E 509      
54 Chlorek magnezu E 511      
55 Siarczany sodu E 514 - -  
56 Siarczany potasu E 515      
57 Siarczan wapnia E 516      
58 Siarczan amonu E 517      
59 Wodorotlenek sodu E 524 Wyłącznie do barwników -  
60 Wodorotlenek potasu E 525 Wyłącznie do barwników -  
61 Amorficzny dwutlenek krzemu (kwas krzemowy) E 551 Wyłącznie do emulgatorów i barwników 50,0  
62 Krzemian wapnia E 552      
63 Talk3 E 553b Wyłącznie do barwników 50,0  
64 Bentonit E 558      
65 Krzemian glinu E 559      
66 Kwasy tłuszczowe E 570 Wyłącznie do substancji glazurujących do owoców -  
67 Glukonian potasu E 577 - -  
68 Glicyna i jej sól sodowa E 640 - -  
69 Dimetylopolisiloksan E 900a Wyłącznie do substancji glazurujących do owoców -  
70 Wosk pszczeli biały i żółty E 901 Wyłącznie do barwników -  
71 Izomalt E 953 - -  
72 Maltitol E 965      
73 Laktitol E 966      
74 Ksylitol E 967      
75 Spolimeryzowana glukoza (polidekstroza) E1200 - -  
76 Poliwinylopirolidon E1201 Wyłącznie do substancji słodzących -  
77 Poliwinylopolipirolidon E1202      
78 Skrobie modyfikowane E1404

do

E1451

- -  
79 Octan etylu2 E1504 Wyłącznie do aromatów i substancji aromatycznych -  
80 Cytrynian trietylowy E1505 - -  
81 Diacetyna2 E1517 Wyłącznie do aromatów i substancji aromatycznych -  
82 Triacetyna2 E1518 - -  
83 Glikol 1,2-propylenowy2 E1520 Wyłącznie do aromatów i substancji aromatycznych, barwników, emulgatorów, przeciwutleniaczy i preparatów enzymatycznych 1 maksymalna pozostałość w środku spożywczym
84 Glikol polietylenowy 6000   Wyłącznie do substancji słodzących -  

Objaśnienie:

1 Wykaz nie obejmuje:
- substancji ogólnie uznanych za środki spożywcze,
- składników, które nie są substancjami dodatkowymi, wyszczególnionych w załączniku nr 1,
- substancji posiadających przede wszystkim funkcje kwasu lub regulatora kwasowości, takich jak kwas cytrynowy i wodorotlenek amonu.
2 O czystości do analiz.
3 Włókna azbestu niewykrywalne metodą dyfrakcji promieniami X.

19. Rozpuszczalniki ekstrakcyjne

A. Rozpuszczalniki ekstrakcyjne dozwolone do stosowania w produkcji niektórych środków spożywczych
 
Lp. Nazwa substancji Środek spożywczy Maksymalna pozostałość mg/kg4 Uwagi
1 2 3 4 5
1 Benzyna ekstrakcyjna Tłuszcze, oleje, tłuszcz kakaowy niewykrywalna w tłuszczach, olejach i tłuszczu kakaowym  
2 Heksan1,2 Frakcjonowane tłuszcze i oleje, tłuszcz kakaowy 1 w tłuszczach i olejach i w tłuszczu kakaowym
Otrzymywanie odtłuszczonych produktów białkowych, odtłuszczone mąki 10 w środkach spożywczych zawierających odtłuszczone produkty białkowe i odtłuszczone mąki
  30 w odtłuszczonych produktach sojowych sprzedawanych konsumentowi finalnemu
Preparaty odtłuszczonych zarodków zbożowych 5 w odtłuszczonych zarodkach zbożowych
3 Octan etylu1

E 1504

Kawa naturalna bezkofeinowa, kawa naturalna pozbawiona substancji drażniących i zgorzkniających, herbata naturalna pozbawiona teiny, herbata naturalna pozbawiona substancji drażniących i zgorzkniających 20  
4 Octan metylu1 Kawa naturalna bezkofeinowa, kawa naturalna pozbawiona substancji drażniących i zgorzkniających, herbata naturalna pozbawiona teiny, herbata naturalna pozbawiona substancji drażniących i zgorzkniających 20  
5 Keton Frakcjonowane tłuszcze i oleje 5  
  metyloetylowy1,2,3 Kawa naturalna bezkofeinowa, kawa naturalna pozbawiona substancji drażniących i zgorzkniających, herbata naturalna pozbawiona teiny, herbata naturalna pozbawiona substancji drażniących i zgorzkniających 20  
6 Dichlorometan (chlorek metylenu)1 Kawa naturalna bezkofeinowa, kawa naturalna pozbawiona substancji drażniących i zgorzkniających 2,0  
Herbata naturalna pozbawiona teiny, herbata naturalna pozbawiona substancji drażniących i zgorzkniających 5,0  

1 O czystości do analiz.
2 Połączone użycie heksanu i ketonu metyloetylowego jest niedozwolone.
3 Zawartość n-heksanu w tym rozpuszczalniku nie powinna przekraczać 50 mg/kg; ten rozpuszczalnik nie może być użyty w połączeniu z heksanem.
4 W ekstrahowanych środkach spożywczych lub składnikach żywności.

B. Rozpuszczalniki ekstrakcyjne dozwolone w produkcji ekstraktów spożywczych oraz substancji aromatyzujących pochodzących z naturalnych surowców aromatycznych
 
Lp. Nazwa rozpuszczalnika Maksymalna pozostałość w gotowym do spożycia środku spożywczym w mg/kg
1 2 3
1 Aceton1 100
2 Butan-1-ol1 1
3 Butan-2-ol1 1
4 Cykloheksan1 1
5 1,1,1,2 - tetrafluoroetan1 0,02
6 Dwutlenek węgla spożywczy -
7 Dichlorometan (chlorek metylenu)1 0,02
8 Etanol (alkohol etylowy spożywczy) -
9 Eter dietylowy1 2
10 Heksan1,2 1
11 Keton metyloetylowy1,2,3 1
12 Metanol1 5
13 Octan etylu1

E 1504

1
14 Octan metylu1 1
15 Propan-1-ol 1
16 Propan-2-ol (izopropanol) 10

1 O czystości do analiz.
2 Połączone użycie heksanu i ketonu metyloetylowego jest niedozwolone.
3 Zawartość n-heksanu w tym rozpuszczalniku nie powinna przekraczać 50 mg/kg. Ten rozpuszczalnik nie może być użyty w połączeniu z heksanem.

20. Gazy do pakowaniax


Lp.
Nazwa substancji
Nr
Środek spożywczy
Maksymalna dawka g/kg lub g/l
Uwagi
1
2
3
4
5
6
1 Dwutlenek węgla - CO2 E 290      
2 Argon E 938 Do pakowania środków spożywczych -  
3 Hel E 939      
4 Azot - N2 E 941      
5 Tlen - O2 E 948      

x O czystości spożywczej .

21. Gazy nośne (gazowe środki wypierające)


Lp.
Nazwa substancji
Nr
Środek spożywczy
Maksymalna dawka g/kg lub g/l
Uwagi
1
2
3
4
5
6
1 Dwutlenek węgla - CO2 E 290 Do napowietrzania środków spożywczych, wysycania napojów -  
2 Azot - N2 E 941 Do napowietrzania środków spożywczych -  
3 Podtlenek azotu - N2O E 942 Preparaty ubitej śmietany w aerozolu -  
o czystości spożywczej Preparaty deserów w aerozolu
Czekolada pełna bez dodatków
4 Butan oraz mieszanina propan-butan   Preparaty do natłuszczania form piekarskich i ciastkarskich -  

22. Substancje pianotwórcze


Lp.
Nazwa substancji
Nr
Środek spożywczy
Maksymalna dawka g/kg lub g/l
Uwagi
1
2
3
4
5
6
1 Cytrynian trietylowy E1505 Odcukrzone białko jaja kurzego -  
2 Ekstrakty Quillaia E 999 Napoje bezalkoholowe aromatyzowane oparte na wodzie, napoje winopodobne, Cidre bouche 0,2 wyrażone jako bezwodny ekstrakt

23. Substancje przeciwpianotwórcze

Lp.
Nazwa substancji
Nr
Środek spożywczy
Maksymalna dawka g/kg lub g/l
Uwagi
1
2
3
4
5
6
1 Kwasy tłuszczowe E 570 Bazy gumy do żucia -  
2 Dimetylopolisiloksan E 900a Napoje bezalkoholowe aromatyzowane sprzedawane z automatów 0,01  
Tłuszcze (frytury) przeznaczone do smażenia wyłącznie w zakładach gastronomicznych 0,01 pod warunkiem codziennego kontrolowania za pomocą zestawów testowych tłuszczu poddawanego ogrzewaniu

24. Substancje klarujące (środki filtracyjne)

Lp.
Nazwa substancji
Nr
Środek spożywczy
Uwagi
1
2
3
4
5
1 Węgiel roślinny (aktywny)   Napoje spirytusowe, soki, moszcze, piwo, wino, miody pitne, napoje spirytusowe, ocet  
2 Karuk rybi   fermentacyjny, hydrolizaty białkowe  
3 Kwas askorbinowy E 300 Hydrolizaty białkowe, soki, moszcze, piwo,  
4 Bentonit E 558 wino, miody pitne, napoje spirytusowe,  
5 Taniny   ocet fermentacyjny, tłuszcze i oleje  
6 Kwas fosforowy E 338 Oleje  
7 Wodorotlenek sodu E 524    
8 Alginian sodu E 401 Soki, moszcze, piwo, wino, miody pitne,  
9 Agar E 406 hydrolizaty białkowe  
10 Karagen E 407 Piwo  
11 Guma arabska E 414 Wino  
12 Difosforany sodu i potasu E 450 Napoje spirytusowe  
13 Fitynian wapnia   Wino i miody pitne  
14 Żelazocyjanek potasu E 536 Wino, ocet fermentacyjny, miody pitne, napoje spirytusowe pod warunkiem nieprzechodzenia związków cyjanowych do napoju
15 Amorficzny dwutlenek krzemu (kwas krzemowy) E 551 Oleje i tłuszcze, piwo, wino, miody pitne, soki, moszcze, ocet fermentacyjny ,  
16 Ziemia okrzemkowa   hydrolizaty białkowe, napoje spirytusowe  
17 Ziemia krzemionkowa      
18 Poliwinylopirolidon1 E1201 Piwo 0,5 g/l

1 O zawartości monomeru pirolidonu < 0,01% .
 
  
M
C
K
alergie, zatrucia, zakażenia, urazy
dochodzenie przyczyn  w składzie: 
żywności, napojów, kosmetyków, leków i in. produktów,
w usługach oraz w otaczającym środowisku

PORADNIA 
MEDYCZNEGO CENTRUM KONSUMENTA
 

M
C
K


 

MEDYCZNE CENTRUM KONSUMENTA
 
 

3smoki

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

(................................)
Alarm konsumencki
ALARM KONSUMENCKI


ALARM KONSUMENCKI
- FIRMY, MARKOWE PRODUKTY, ZAGROŻENIA ZDROWIA

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 §
§
§
§
§
kto wytwarza lub sprzedaje produkt niebezpieczny, ten odpowiada
za ciężki uszczerbek na zdrowiu, inne naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, a także za doznaną krzywdę konsumenta

Naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty 
Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien  wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany  stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego  zawodu. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do  pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły  widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do  naprawienia szkody odpowiedniej renty. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

§
§
§
§
§

 STOWARZYSZENIE
  OCHRONY
     ZDROWIA
       KONSUMENTÓW
STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA KONSUMENTÓW


ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE
CZASOPISMO RUCHU OCHRONY ZDROWIA
AKTUALIZOWANA WERSJA ELEKTRONICZNA
"ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE"

SUBSTANCJE DODATKOWE
DO ŻYWNOSCI I NAPOJÓW
 
 ALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA