DODATKI DO ŻYWNOŚCI

SUBSTANCJE DODATKOWE DOZWOLONE
I INNE SUBSTANCJE OBCE
DODAWANE DO ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH I UŻYWEK
objaśnienia

Uwaga!
od 1. maja 2004r. obowiązuje
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu
(Dz. U. Nr 94, poz. 933),
które zgodnie z intencją Ministra Zdrowia
w czasie od 23. kwietnia 2004
do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
(czyli 1. maja 2004r.)
zastąpiło
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2003 r.
w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu
i warunków ich stosowania
(Dz. U. Nr 87, poz. 805)

GRUPY 9 - 10:

SUBSTANCJE WZMACNIAJĄCE SMAK I ZAPACH
objaśnienia
SKROBIE MODYFIKOWANE
objaśnienia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach (Dz. U. z dnia 5 lutego2001 r. Nr 9, poz. 72)
tekst rozporządzenia

Załącznik nr 2

WYKAZ DOPUSZCZALNYCH ILOŚCI SUBSTANCJI DODATKOWYCH DOZWOLONYCH, DODAWANYCH DO ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH I UŻYWEK, WEDŁUG ICH FUNKCJI TECHNOLOGICZNYCH

9. Substancje wzmacniające smak i zapach
10. Skrobie modyfikowane


9. Substancje wzmacniające smak i zapach

Lp. Nazwa substancji Nr Środek spożywczy Maksymalna dawka g/kg lub g/l Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Wodorowęglan sodu E 500ii Napoje spirytusowe 10  
2 Kwas glutaminowy E 620     pojedynczo
3 Glutaminian sodu E 621 Środki spożywcze z wyjątkiem określonych w objaśnieniach 10 lub łącznie z

E 620, E 621

4 Glutaminian potasu E 622 do załącznika nr 1   E 622, E 623
5 Diglutaminian wapnia E 623     E 624, E 625
6 Glutaminian monoamonowy E 624      
7 Diglutaminian magnezu E 625      
Dodatki do potraw, przyprawy -  
8 Kwas guanylowy E 626     pojedynczo
9 Guanylan disodowy E 627 Środki spożywcze z wyjątkiem   lub łącznie z
10 Guanylan dipotasowy E 628 określonych w objaśnieniach   E 626, E 627
11 Guanylan wapnia E 629 do załącznika nr 1   E 628, E 629
12 Kwas inozynowy E 630   0,5 E 630, E 631
13 Inozynian disodowy E 631     E 632, E 633
14 Inozynian dipotasowy E 632     E 634, E 635
15 Inozynian wapnia E 633     wyrażone
16 Rybonukleotydy wapnia E 634     jako kwas
17 Rybonukleotydy disodowe E 635     guanylowy
(E 627 +

E 631)

Dodatki do potraw, przyprawy -  
18 Chlorowodorek chininy - Napoje bezalkoholowe typu tonic i bitter 0,075  

10. Skrobie modyfikowane


Lp. Nazwa substancji Nr Środek spożywczy Maksymalna dawka g/kg lub g/l Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Skrobia utleniona E 1404 Koncentraty spożywcze i koncentraty dodatków do potraw -  
2 Fosforan monoskrobiowy E 1410 Sosy pomidorowe, warzywne, obiadowe -  
Lody i ich koncentraty1 30  
3 Fosforan diskrobiowy E 1412 Sosy sałatkowe, majonezy niskotłuszczowe (poniżej 50,5% tł.) -  
4 Fosforowany fosforan diskrobiowy E 1413 Knedle i pierogi z nadzieniami owocowymi, wyroby z ciasta ziemniaczanego, paszteciki, -  
5 Acetylowany fosforan diskrobiowy E 1414 pierogi z nadzieniem warzywnym, z nadzieniem serowo-warzywnym i inne podobne    
6 Skrobia acetylowana E 1420 Pulpy i przeciery owocowe i warzywne, wsady owocowe i warzywne przeznaczone do produkcji -  
7 Acetylowany adypinian diskrobiowy E 1422 środków spożywczych mogących zawierać substancje zagęszczające    
8 Hydroksypropyloskrobia E 1440 Nadzienia i kremy do ciast i wyrobów

ciastkarskich, wyroby ciastkarskie

-  
9 Hydroksypropylofosforan diskrobiowy E 1442 Pasty kanapkowe na bazie przetworów mlecznych -  
      Sosy w konserwach warzywnych i warzywno-mięsnych -  
10 Sól sodowa  E 1450 Sosy konserw rybnych -  
  oktenylobursztynianu    Musztardy -  
  skrobiowego   Przetwory rybne mrożone -  
11 Acetylowana skrobia utleniona E 1451 Mrożone wyroby kulinarne - półprodukty ziemniaczane (pyzy, knedle, kluski i inne podobne) -  
Wyroby typu sneksy i czipsy, chrupki -  
Koncentraty purée ziemniaczanego -  
Paniery do przetworów mięsnych i rybnych -  
Wyroby cukiernicze -  
Polewy do deserów cukierniczych, ciast i lodów (z wyjątkiem polew kakaowych) -  
Napoje bezalkoholowe z dodatkiem soków owocowych lub warzywnych 50 tylko E 1450
Napoje bezalkoholowe bez dodatku cukru    
Kulinarne wyroby mrożone z nadzieniami -  
Bryndza owcza i owczo-krowia termizowana, sosy jogurtowe -  
Napoje mleczne fermentowane aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi poddane obróbce termicznej po ukwaszeniu, desery twarogowe termizowane 40 pojedynczo lub łącznie z

E 406, E 407

E 410, E 412

E 415, E 418

E 440

Owoce homogenizowane mrożone -  
Desery mleczne, serki twarogowe termizowane 40 pojedynczo lub łącznie z

E 401, E 402

E 403, E 404

E 406, E 407

E 410, E 412

E 415, E 440

E 466

Napoje mleczne niefermentowane aromatyzowane i/lub z naturalnymi dodatkami smakowymi (np. kakao, kawa, soki owocowe) 10  
Konserwy mięsne rozdrobnione, wędzonki wysoko wydajne i szynko-podobne, kiełbasy homogenizowane oraz drobno, średnio i grubo rozdrobnione wysoko wydajne, produkty blokowe, wędliny podrobowe, wędliny drobiowe wysoko wydajne, kiełbasy drobiowe i wędliny drobiowe podrobowe, wyroby garmażeryjne 20  
Mieszaniny masła i tłuszczów roślinnych, margaryny niskotłuszczowe -  
Śmietana kulinarna termizowana, sterylizowana UHT 10 pojedynczo lub łącznie z

E 407, E 410

E 412

Napoje mleczne fermentowane aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi, serki topione 10  
Osłonki kapsułek do aromatów -
Desery twarogowe, desery owocowe, zabielacze do napojów 40
Gotowe dania obiadowe mrożone, sosy i polewy owocowe -
Zupy i sosy utrwalane termicznie w opakowaniach hermetycznych -
Kremy, kremożele i kisiele owocowe na bazie soków owocowych lub przecierów -
Marynaty przeznaczone jako zalewy do marynowania mięsa, drobiu i ryb 50
Konserwy warzywno-mięsne -

  
M
C
K
alergie, zatrucia, zakażenia, urazy
dochodzenie przyczyn  w składzie: 
żywności, napojów, kosmetyków, leków i in. produktów,
w usługach oraz w otaczającym środowisku

PORADNIA 
MEDYCZNEGO CENTRUM KONSUMENTA
 

M
C
K


 

MEDYCZNE CENTRUM KONSUMENTA
 
 

3smoki

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

(................................)
Alarm konsumencki
ALARM KONSUMENCKI


ALARM KONSUMENCKI
- FIRMY, MARKOWE PRODUKTY, ZAGROŻENIA ZDROWIA

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 §
§
§
§
§
kto wytwarza lub sprzedaje produkt niebezpieczny, ten odpowiada
za ciężki uszczerbek na zdrowiu, inne naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, a także za doznaną krzywdę konsumenta

Naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty 
Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien  wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany  stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego  zawodu. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do  pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły  widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do  naprawienia szkody odpowiedniej renty. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

§
§
§
§
§

 STOWARZYSZENIE
  OCHRONY
     ZDROWIA
       KONSUMENTÓW
STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA KONSUMENTÓW


ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE
CZASOPISMO RUCHU OCHRONY ZDROWIA
AKTUALIZOWANA WERSJA ELEKTRONICZNA
"ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE"

SUBSTANCJE DODATKOWE
DO ŻYWNOSCI I NAPOJÓW
 
 ALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA