ZANIECZYSZCZENIA ŻYWNOŚCI

ZANIECZYSZCZENIA SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI I PROMIENIOTWÓRCZYMI ORAZ TOKSYNAMI
LIMITOWANYMI W ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach (Dz. U. z dnia 5 lutego2001 r. Nr 9, poz. 72)
tekst rozporządzenia

A. MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE ZAWARTOŚCI METALI SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH, UŻYWKACH I SUBSTANCJACH DODATKOWYCH DOZWOLONYCH

I. DIETETYCZNE ŚRODKI SPOŻYWCZE
I A. Produkty dla niemowląt i dzieci do lat 3 oraz produkty bezglutenowe
I B. Dietetyczne środki spożywcze dla dorosłych
II. POZOSTAŁE ŚRODKI SPOŻYWCZE I UŻYWKI
Produkty pierwotne pochodzenia roślinnego
Produkty pierwotne pochodzenia zwierzęcego
Produkty przetworzone pochodzenia roślinnego
Produkty przetworzone pochodzenia zwierzęcego
Pozostałe produkty spożywcze
III. SUBSTANCJE DODATKOWE
B. Najwyższe dopuszczalne zanieczyszczenia azotanami i azotynami produktów dla niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat
B1. Najwyższe dopuszczalne zanieczyszczenia azotanami i azotynami produktów ogólnego przeznaczenia
B2. Najwyższe dopuszczalne zanieczyszczenia azotanami warzyw i ziemniaków (świeżych i mrożonych)
C. Dopuszczalne zanieczyszczenia i ich ilości w napojach spirytusowych, napojach winopodobnych oraz napojach winopochodnych

D. Najwyższe dopuszczalne zanieczyszczenia substancjami naturalnie występującymi:

Mikotoksyny (patulina, aflatoksyny)
Histamina
Kwas erukowy
E. Najwyższe dopuszczalne zanieczyszczenia skrobi modyfikowanych

F. Maksymalne, dopuszczalne poziomy niektórych aktywnych substancji pochodzących z aromatów i innych składników żywności o właściwościach aromatyzujących, spożywanych ze środkami spożywczymi, do których były one dodane

G. Dopuszczalne zanieczyszczenia osłonek białkowych jadalnych

H. Dopuszczalne poziomy skażeń promieniotwórczych środków spożywczych w Bq/kg lub w Bq/l

 I. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne


Załącznik nr 4

WYKAZ DOPUSZCZALNYCH ILOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ W ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH I UŻYWKACH ORAZ W SUBSTANCJACH DODATKOWYCH DOZWOLONYCH

A. MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE ZAWARTOŚCI METALI SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH, UŻYWKACH I SUBSTANCJACH DODATKOWYCH DOZWOLONYCH

Objaśnienia:

1. Zanieczyszczenia żywności to obecne w niej szkodniki, mikroorganizmy, toksyny, substancje chemiczne lub inne substancje obce, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub powodować nieprzydatność do spożycia.

Zanieczyszczeniami chemicznymi żywności określa się substancje, które nie są dodawane do żywności w sposób zamierzony, a są w niej obecne w wyniku procesu produkcyjnego (włączając poszczególne etapy uprawy roślin, hodowli zwierząt i ich leczenia) wytwarzania, przetwórstwa, preparowania, uzdatniania, pakowania, paczkowania, transportu i magazynowania albo wynikają z zanieczyszczenia środowiska.

2. Podane w tabeli dopuszczalne zawartości metali dotyczą produktów w formie będącej przedmiotem obrotu handlowego; w przypadku płodów rolnych - umytych lub oczyszczonych części jadalnych.

3. Zawartość cyny (Sn) nie może przekraczać:

a) w produktach w opakowaniach metalowych ocynowanych: - produkty dla niemowląt i dzieci do lat 3 - 10,0 mg/kg,
- pozostałe - 100,0 mg/kg,
b) w przetworach owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych w innych opakowaniach: - produkty dla niemowląt i dzieci do lat 3 - 10,0 mg/kg,
- pozostałe - 20,0 mg/kg.
4. W przypadku produktów wzbogacanych związkami cynku (Zn) i miedzi (Cu) zawartość tych metali przy zalecanym dziennym dawkowaniu produktu nie może przekraczać wartości dziennego zapotrzebowania na te pierwiastki (może natomiast przekraczać zawartości podane w tabeli).

5. W przypadku nie wyszczególnionych w tabeli produktów złożonych o zdecydowanej przewadze jednego składnika - obowiązują wymagania dla głównego składnika spożywczego.

6. Niniejszy załącznik nie obejmuje dopuszczalnych zawartości metali w tytoniu i wyrobach tytoniowych.

7. Oznaczanie zawartości metali szkodliwych dla zdrowia należy wykonywać co najmniej raz w roku, a w produktach przeznaczonych dla niemowląt i dzieci do lat 3 co najmniej 2 razy w roku.

Badania te powinny być również wykonane każdorazowo w przypadku zmian aparaturowych i technologicznych oraz na żądanie organów nadzoru i kontroli.
Lp.   ołów (Pb) mg/kg kadm (Cd) mg/kg rtęć (Hg) mg/kg arsen (As) mg/kg cynk (Zn) mg/kg Uwagi
1   2 3 4 5 6 7
I. DIETETYCZNE ŚRODKI SPOŻYWCZE
 
I A. Produkty dla niemowląt i dzieci do lat 3 oraz produkty bezglutenowe
 
1. Produkty mleczne, mleczno-zbożowe i mleczno-zbożowo-owocowe 0,10 0,01 0,005 0,10 35,0 w produktach mleczno-zbożowych i mleczno-zbożowo-owocowych (z wyjątkiem produktów kukurydzianych) dla dzieci od 10 miesiąca życia Cd - 0,02
  oraz surowce:            
  - mleko w proszku klasy ekstra 0,10 0,01 0,005 0,10 50,0  
  - koncentrat serwatki w proszku 0,10 0,01 0,01 0,20 40,0  
2. Produkty zbożowe, zbożowo-owocowe oraz mąki i kasze przeznaczone do ich produkcji 0,10 0,02 0,01 0,20 30,0 w produktach kukurydzianych Cd - 0,01
3. Przetwory owocowe i warzywne oraz warzywa i owoce przeznaczone do ich produkcji 0,10 0,01 0,01 0,20 15,0 w produktach zawierających powyżej 20% marchwi oraz powyżej 30% (łącznie) marchwi i ziemniaków Cd - 0,02
4. Produkty mięsne i warzywno-mięsne 0,10 0,01 0,01 0,20 30,0 w produktach zawierających powyżej 20% marchwi oraz powyżej 30% (łącznie) marchwi i ziemniaków Cd - 0,02
5. Produkty bezglutenowe 0,10 0,01 0,01 0,10 30,0  
6. Inne:            
  a) zawierające nie

więcej niż 50% s.m.

0,10 0,01 0,005 0,10 5,0 w produktach zawierających 20-50% s.m. Zn - 20,0
  b) zawierające

powyżej 50% s.m.

0,10 0,02 0,01 0,20 30,0  
I B. Dietetyczne środki spożywcze dla dorosłych
1. Przetwory owocowo- warzywne 0,20 0,02 0,01 0,20 10,0  
2. Zarodki i otręby pszenne 0,15 0,05 0,01 0,20 100,0 w zarodkach Zn - 200,0
3. Inne:            
  a) zawierające poniżej 20% s.m. 0,10 0,01 0,01 0,10 10,0  
  b) zawierające 20-50% s.m. 0,20 0,03 0,01 0,20 20,0  
  c) zawierające powyżej 50% s.m. 0,30 0,05 0,02 0,20 50,0 w preparatach pochodzących
  d) preparaty witaminowo-mineralne i inne w postaci kapsułek, tabletek, drażetek 0,50 0,10 0,02 0,50 50,0 z ryb morskich As - 4,0; Hg - 0,10
II. POZOSTAŁE ŚRODKI SPOŻYWCZE I UŻYWKI
Produkty pierwotne pochodzenia roślinnego
1. Owoce świeże i mrożone 0,20 0,02 0,01 0,20 10,0 w owocach jagodowych Cd - 0,03
2. Warzywa świeże i mrożone:            
  a) wszystkie z wyjątkiem b), c), d) 0,20 0,03 0,02 0,20 10,0  
  b) liściaste (z wyjątkiem kapusty) 0,30 0,05 0,02 0,20 10,0  
  c) korzeniowe (z wyjątkiem rzodkiewki) 0,20 0,08 0,02 0,20 10,0  
  d) ziemniaki 0,20 0,05 0,02 0,20 10,0  
3. Zboża - ziarno:            
  a) pszenica 0,20 0,10 0,02 0,20 50,0  
  b) żyto 0,30 0,05 0,02 0,20 50,0  
  c) kukurydza 0,20 0,03 0,01 0,20 30,0  
  d) pozostałe 0,30 0,10 0,02 0,20 50,0  
4. Nasiona:            
  a) słonecznika, maku i lnu 0,50 0,40 0,02 0,50 100,0  
  b) orzechy i pestki dyni 0,30 0,15 0,03 0,20 40,0 w pestkach dyni Zn -100,0
  c) ziarno kakaowe 0,50 0,15 0,03 0,30 60,0  
5. Grzyby 0,50 0,15 0,05 0,20 25,0  
Produkty pierwotne pochodzenia zwierzęcego
6. Mięso ssaków i drobiu, świeże i mrożone             
  oraz jaja 0,20 0,05 0,02 0,20 80,0 w mięsie koni Cd - 0,50
  wątroba 0,50 0,50 0,05 0,50 150,0 nie nadają się do spożycia:
  nerki 0,80 1,50 0,05 0,50 80,0 a) nerki i wątroby zwierząt starszych niż 6 miesięcy
              b) nerki i wątroby koni
7. Ryby 0,50 0,05 0,50 4,00 50,0 w rybach drapieżnych Hg - 1,00
8. Tłuszcze zwierzęce, masło 0,10 0,02 0,01 0,10 - Cu - 0,40; Fe (żelazo) - 1,50; tłuszcze uwodornione: Ni (nikiel) - 0,20
9. Mleko 0,05 0,01 0,01 0,10 10,0 mg/l
Produkty przetworzone pochodzenia roślinnego
10 . Suszone:           w suszonych owocach jagodowych
  a) owoce 0,50 0,10 0,02 0,30 20,0 Cd - 0,20
  b) ziemniaki 1,00 0,20 0,03 0,50 50,0  
  c) inne warzywa i przyprawy ziołowe 2,00 0,30 0,03 0,50 100,0 w tym mieszanki przyprawowe o zawartości przypraw ziołowych powyżej 50%; w suszonych warzywach: liściastych Cd - 0,40; korzeniowych Cd - 0,50; w przetworach chmielowych Cu-500,0
  d) grzyby 2,00 1,00 0,50 0,50 150,0  
11. Mąki i kasze:            
  a) z wyjątkiem żytnich i kukurydzianych 0,20 0,10 0,02 0,20 30,0  
  b) żytnie 0,20 0,05 0,02 0,20 30,0  
  c) kukurydziane 0,20 0,03 0,01 0,20 30,0  
  d) produkty zbożowe śniadaniowe oraz typu snack, chrupki 0,30 0,05 0,02 0,20 30,0  
12. Pieczywo oraz wyroby ciastkarskie 0,30 0,05 0,01 0,20 30,0 w pieczywie chrupkim Cd - 0,10; Zn-50,0
13. Makarony 0,30 0,10 0,02 0,20 30,0  
14. Przetwory owocowe:            
  a) z wyjątkiem soków i kompotów 0,30 0,03 0,01 0,20 20,0  
  b) soki i kompoty 0,20 0,02 0,01 0,20 5,0 mg/l
15. Przetwory warzywne i owocowo-warzywne:           w przetworach zawierających
  a) wszystkie z wyjątkiem b), c), d) 0,30 0,03 0,02 0,20 15,0 powyżej 50% warzyw korzeniowych Cd - 0,05; powyżej 80% - Cd - 0,08
  b) soki 0,20 0,03 0,01 0,20 5,0 mg/l
  c) koncentrat pomidorowy 0,50 0,05 0,02 0,20 30,0  
  d) przetwory ziemniaczane smażone, w tym chipsy 0,30 0,10 0,02 0,20 30,0  
16. Przetwory grzybowe 0,50 0,15 0,05 0,20 25,0  
17. Tłuszcze i oleje roślinne, margaryna 0,10 0,03 0,01 0,10 - rafinowane: Cu - 0,10; Fe - 1,50

surowe: Cu - 0,40; Fe - 5,0;

w olejach surowych przeznaczonych do celów spożywczych wyłącznie po procesie rafinacji: Fe - 10,0; uwodornione i margaryna: Ni - 0,20

18. Majonez i sosy majonezowe 0,10 0,03 0,01 0,10 20,0 Cu - 1,0
19. Preparaty białek sojowych i koncentraty spożywcze z ich udziałem 0,50 0,10 0,02 0,30 70,0  
  - ser i mleko sojowe 0,30 0,03 0,01 0,20 25,0  
20. Wyroby garmażeryjne niemięsne, w tym sojowe 0,30 0,05 0,02 0,20 30,0 w wyrobach o zawartości mąki pszennej lub skrobi powyżej 50% Cd - 0,10
21. Cukier 0,50 0,02 0,01 0,20 -  
22. Miód 0,30 0,03 0,01 0,20 20,0  
23. Kawa, herbata i herbatki ziołowe 1,00 0,10 0,02 0,30 50,0 w herbatkach ziołowych Cd - 0,20
Produkty przetworzone pochodzenia zwierzęcego
24. Przetwory mleczarskie:            
  a) mleko zagęszczone 0,10 0,02 0,01 0,20 25,0  
  b) mleko w proszku i produkty mleczne w proszku 0,20 0,03 0,01 0,20 60,0  
  c) śmietanka, śmietana i napoje mleczne 0,10 0,01 0,01 0,10 5,0 w śmietance i śmietanie Cu - 0,50
  d) sery twarogowe, bryndza 0,20 0,03 0,01 0,20 20,0  
  e) sery topione 0,20 0,03 0,01 0,20 50,0  
  f) sery podpuszczkowe dojrzewające 0,30 0,05 0,02 0,20 50,0  
  g) lody i desery 0,20 0,03 0,01 0,20 20,0  
25. Przetwory mięsne, mięsno-warzywne i drobiowe, w tym wędliny i wyroby garmażeryjne mięsne 0,30 0,05 0,02 0,20 50,0 w produktach zawierających wątrobę i nerki Cd - 0,10 w mięsie liofilizowanym Zn -150,0
  26. Przetwory rybne 0,50 0,05 0,50 4,00 50,0 w produktach zawierających wątrobę, ikrę, głowonogi, skorupiaki i mięczaki Cd - 0,20; w przetworach z ryb drapieżnych Hg - 1,00
27. Białka zwierzęce w proszku:            
  a) mleka 0,20 0,03 0,01 0,20 40,0  
  b) jaja kurzego 0,30 0,05 0,02 0,20 30,0  
  c) inne 0,50 0,05 0,02 0,50 50,0  
28. Żelatyna 1,00 0,10 0,01 1,00 50,0 Fe - 50,0
Pozostałe produkty spożywcze
29. Mieszanki tłuszczowe 0,10 0,02 0,01 0,10 - Cu - 0,30; Fe -1,50; zawierające tłuszcze uwodornione Ni - 0,20
30. Drożdże piekarskie:            
  a) prasowane 0,50 0,05 0,02 0,50 100,0  
  b) suszone 1,50 0,15 0,03 1,00 200,0  
31. Wyroby i półprodukty cukiernicze:            
  a) wszystkie z wyjątkiem czekolad i gumy do żucia 0,30 0,05 0,01 0,20 40,0 dotyczy też wyrobów z polewą czekoladową; w wyrobach zawierających powyżej 20% nasion maku, lnu, orzechów Cd - 0,10; Hg - 0,02
  b) czekolada mleczna i śmietankowa 0,30 0,05 0,01 0,20 50,0 dotyczy też odpowiednich
  c) czekolada naturalna 1,00 0,20 0,02 0,30 80,0 mas czekoladowych
  d) miazga kakaowa 0,50 0,15 0,03 0,30 60,0  
  e) kuch kakaowy i proszek kakaowy 1,00 0,30 0,03 0,30 120,0  
  f) tłuszcz kakaowy 0,10 0,03 0,01 0,10 - Cu - 0,40; Fe - 2,0
  g) guma do żucia 1,00 0,10 0,03 0,50 20,0  
32. Koncentraty spożywcze:            
  a) obiadowe 0,50 0,10 0,03 0,50 50,0 w koncentratach zawierających powyżej 40% mięsa suszonego lub drożdży suszonych Zn - 100,0;
  b) zawierające powyżej 50% suszonych ziemniaków 1,00 0,20 0,03 0,50 50,0  
  c) deserów i lodów 0,30 0,05 0,01 0,20 50,0  
  d) ciast 0,30 0,10 0,02 0,20 50,0  
  e) napojów orzeźwiających, owocowych, a również typu kawa rozpuszczalna, kakaowych, smakowych oraz zabielacze i zaprawy do napojów 0,50 0,05 0,02 0,20 20,0 w koncentratach zawierających nie mniej niż 20% proszku kakaowego Cd - 0,10; Zn - 30,0
33. Napoje bezalkoholowei wody gazowane 0,10 0,01 0,01 0,10 5,0 mg/l

słodzone: Fe - 2,0

niesłodzone: Fe - 0,5 (z wyłączeniem napojów produkowanych w oparciu o wody mineralne)

34. Wino i miody pitne, napoje winopodobne i winopochodne, napoje niskoalkoholowe owocowe i gronowe 0,20 0,01 0,01 0,20 5,0 mg/l
35. Piwo 0,10 0,02 0,01 0,10 2,0 mg/l
36. Napoje spirytusowe:            
  a) czyste, spirytus rektyfikowany 0,10 0,01 0,01 0,10 2,0 mg/l
  b) zawierające poniżej 22% s.m. 0,30 0,03 0,01 0,20 10,0 mg/l
  c) zawierające powyżej 22% s.m. 0,40 0,05 0,02 0,20 20,0 mg/l
37. Sól spożywcza 1,00 0,05 0,03 0,50 20,0  
38. Inne:            
  a) zawierające poniżej 20% s.m. 0,20 0,03 0,01 0,20 10,0  
  b) zawierające 20-50% s.m. 0,30 0,05 0,02 0,20 20,0  
  c) zawierające powyżej 50% s.m. 0,50 0,10 0,03 0,50 50,0 w tym mieszanki przyprawowe o zawartości przypraw ziołowych poniżej 50%; w mieszankach zawierających powyżej 50% soli Pb - 1,00
III. SUBSTANCJE DODATKOWE*)
1. O zawartości w środku spożywczym nie przekraczającej 1,0 g/kg 5,00 0,10 0,03 3,00 50,0 w kompleksie miedziowym chlorofilu zawartość miedzi zjonizowanej - do 200 mg/kg
2. O zawartości w środku spożywczym przekraczającej 1,0 g/kg**) 1,00 0,10 0,03 1,00 50,0  
3. Barwniki organiczne syntetyczne 5,00 0,10 0,05 1,00 50,0 Cr (chrom) - 2,0; Cu - 30,0

*) W tym preparaty enzymatyczne i szczepionki (kultury bakteryjne) przeznaczone do przetwórstwa spożywczego.

**) Preparaty zawierające substancje dodatkowe na bazie składników spożywczych, dodawane w ilościach wyższych niż 50 g/kg produktu, powinny spełniać wymagania ustalone dla ich głównego składnika spożywczego.

B. Najwyższe dopuszczalne zanieczyszczenia azotanami i azotynami produktów dla niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat
Lp. Środek spożywczy NaNO3

mg/kg

NaNO2

mg/kg

1 2 3 4
1 Mleko w proszku pełne (do produkcji mleka, mleka modyfikowanego i mieszanek modyfikowanych oraz dla dzieci powyżej 1 roku) 20,0 1,0
2 Mleko modyfikowane w proszku 20,0 1,0
3 Mleko modyfikowane w płynie 10,0 1,0
4 Produkty zbożowe (kaszki, kleiki) i mleczno-zbożowe 20,0 1,0
5 Produkty mleczno-owocowe (bez bananów), zbożowo-owocowe (bez bananów) i mleczno-zbożowo-owocowe (bez bananów) 50,0 1,0
6 Produkty mleczno-warzywne, mleczno-warzywno-owocowe, mleczno-owocowe z udziałem bananów, zbożowo-warzywne, zbożowo-warzywno-owocowe i zbożowo-owocowe z udziałem bananów, mleczno-zbożowo-warzywne, mleczno-zbożowo-warzywno-owocowe i mleczno-zbożowo-owocowe z udziałem bananów 200,0 1,0
7 Sok jabłkowy 50,0 1,0
8 Soki owocowe bez bananów, soki owocowe z dodatkiem dyni oraz sok marchwiowo-jabłkowy bez dodatku cukru 100,0 1,0
9 Soki owocowo-warzywne oraz owocowe z udziałem bananów 200,0 1,0
10 Produkty owocowe (bez bananów) 100,0 1,0
11 Produkty owocowo-warzywne oraz owocowe z udziałem bananów 200,0 1,0
12 Produkty bananowe i bananowe z dodatkiem innych owoców (produkty z przewagą bananów), produkty warzywne 250,0 1,0
13 Produkty warzywno-mięsne zawierające < 60% warzyw w stosunku do sumy składników 150,0 1,0
14 Produkty warzywne i warzywno-mięsne zawierające ? 60%

warzyw w stosunku do sumy składników

250,0 1,0

B1. Najwyższe dopuszczalne zanieczyszczenia azotanami i azotynami produktów ogólnego przeznaczenia
Lp. Środek spożywczy NaNO3

mg/kg

NaNO2

mg/kg

1 2 3 4
1 Mleko w proszku pełne i odtłuszczone 70,0 1,5
2 Serwatka w proszku z serów twardych dojrzewających 70,0 1,5

B2. Najwyższe dopuszczalne zanieczyszczenia azotanami warzyw i ziemniaków (świeżych i mrożonych)
Grupa Produkt mg NO3/kg świeżego produktu
1 2 3
  sałata świeża gruntowa i szklarniowa:

* zbierana od 1 października do 31 marca

4.5001)
I * zbierana od 1 kwietnia do 30 września

z wyjątkiem sałaty gruntowej zbieranej

3.5001)2)
od 1 maja do 31 sierpnia 2.5001)2)
rzodkiewka  
burak  
rzepa  
kalarepa 1.500
koper  
szpinak przetworzony, mrożony lub głęboko mrożony szpinak świeży: 2.0001)
* zbierany od 1 listopada do 31 marca 3.0001)
* zbierany od 1 kwietnia do 31 października 2.5001)
II kapusta  
szczypior 750
jarmuż  
fasola szparagowa  
III marchew  
pietruszka  
czosnek  
ogórek 400
kalafior  
por  
seler  
brokuły  
IV pomidor  
ziemniak  
cebula 200
papryka  
rabarbar  
fasola (suche ziarno)  
V warzywa i ziemniaki przeznaczone dla niemowląt 

i małych dzieci

200

1) Będzie przedmiotem rewizji przed 31 grudnia 2001 r.

2) W przypadku braku odpowiedniego znakowania, wskazującego na metodę produkcji, obowiązują ustalenia jak dla sałaty gruntowej (tj. uprawianej na otwartej przestrzeni).

C. Dopuszczalne zanieczyszczenia i ich ilości w napojach spirytusowych, napojach winopodobnych oraz napojach winopochodnych
Lp. Nazwa Napoje alkoholowe Maksymalna ilość w g/100 ml w przeliczeniu na 100 ml spirytusu 100% obj.
1 2 3 4
1 Metanol Napoje spirytusowe czyste 0,1
Napoje spirytusowe naturalne i naturalne mieszane 0,4
Napoje spirytusowe naturalne owocowe 0,8
Napoje spirytusowe pozostałe  
Napoje winopodobne 0,25
Napoje winopochodne  
2 Fuzle Napoje spirytusowe czyste1 0,0005
Napoje spirytusowe naturalne2 0,5
Napoje spirytusowe naturalne mieszane2 0,4
Napoje spirytusowe pozostałe1  
Napoje winopodobne1 0,15
Napoje winopochodne1  
3 Cyjanowodór3 Napoje spirytusowe z owoców pestkowych  
Napoje winopodobne 0,0003
Napoje winopochodne  

1 W przeliczeniu na alkohol amylowy w 100 ml spirytusu 100% obj.

2 W przeliczeniu na mieszaninę alkoholu izoamylowego i izobutylowego w 100 ml spirytusu 100% obj.

3 Dotyczy wyrobów spirytusowych owocowych.

D. Najwyższe dopuszczalne zanieczyszczenia substancjami naturalnie występującymi:

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE ZANIECZYSZCZENIE MIKOTOKSYNAMI, mg/kg lub mg/l

  1. Patulina    
Lp. Produkt Maksymalny dopuszczalny poziom Uwagi
1 Sok jabłkowy, zagęszczony sok jabłkowy, kremogen jabłkowy oraz inne przetwory z udziałem jabłek 30 produkt o zawartości ekstraktu 10% (m/m)

 
  2. Aflatoksyny    
Lp. Produkt Maksymalny dopuszczalny poziom

(mg/kg)

Uwagi
    B1 B1 + B2 + G1 + G2 M1  
1 Orzechy arachidowe, orzechy, owoce suszone, produkty ich przetwarzania, przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub jako składnik środków spożywczych 2 4 -  
2 Orzechy arachidowe, które muszą być sortowane lub będą poddane innym fizycznym zabiegom uzdatniającym w celu zmniejszenia w nich zawartości aflatoksyn, przed przeznaczeniem do bezpośredniego spożycia lub użyciem jako składnika żywności 8 15 - Odnosi się do jadalnej części orzechów arachidowych, orzechów i owoców suchych
3 Orzechy i owoce suszone, które muszą być sortowane lub będą poddane innym fizycznym zabiegom uzdatniającym w celu

zmniejszenia w nich zawartości aflatoksyn, przed przeznaczeniem do bezpośredniego spożycia lub użyciem jako składnika żywności

5 10 -  
4 Zboża, włączając grykę oraz produkty ich przetwarzania, przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub jako składnik środków spożywczych 2 4 -  
5 Mleko (surowe, mleko do przetwórstwa, spożywcze) - - 0,05 Mleko: w proszku, zagęszczone, przetworzone lub jeżeli jest składnikiem produktu, najwyższe dopuszczalne zanieczyszczenie nie może przekraczać podanej wartości, z uwzględnieniem kolejno: procesu zagęszczania, przetwarzania oraz względnego udziału mleka jako składnika w produkcie.

Najwyższe dopuszczalne zanieczyszczenie mikotoksynami dotyczy również produktów przetworzonych zawierających w składzie wyżej wymienione surowce.

Zabrania się:

- mieszania produktów, których najwyższe dopuszczalne zanieczyszczenie mieści się w granicach tolerancji z tymi, w których te granice są przekroczone, lub mieszania produktów, które powinny być poddane sortowaniu lub innym fizycznym zabiegom uzdatniającym, z produktami przeznaczonymi do bezpośredniego spożycia lub jako składnik środków spożywczych,

- dokonywania chemicznej detoksykacji produktów.

Orzechy ziemne, orzechy i suszone owoce, w których najwyższe dopuszczalne zanieczyszczenie przekracza wartości podane w pkt 2 lp. 1, mogą być dopuszczone do obrotu handlowego pod warunkiem, że: - nie są przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub nie będą użyte jako składniki środków spożywczych,

- najwyższe poziomy zanieczyszczeń nie przekraczają wartości podanych w pkt 2 lp. 2 i 3,

- muszą być poddane sortowaniu lub innym fizycznym zabiegom uzdatniającym, w wyniku których zanieczyszczenie aflatoksynami nie przekroczy najwyższych dopuszczalnych poziomów podanych w pkt 2 lp. 1 oraz czynności te nie spowodują powstania innych szkodliwych pozostałości.

Produkty te muszą być oznakowane: "Produkt przed przeznaczeniem do bezpośredniego spożycia lub wykorzystaniem jako składnik środka spożywczego musi być poddany sortowaniu lub innym fizycznym zabiegom uzdatniającym w celu zmniejszenia zawartości aflatoksyn".

Pobieranie próbek do analizy aflatoksyn oraz metoda analityczna powinny być zgodne z podanymi w Wydawnictwach Metodycznych Państwowego Zakładu Higieny "Zasady pobierania próbek środków spożywczych do analizy aflatoksyn. Wytyczne dla metod analitycznych stosowanych w analizie aflatoksyn", Warszawa, 1999.

Histamina (mg/100g)
1 Histamina przetwory z ryb tuńczykowatych (Thunnidae) 20
przetwory z ryb makrelowatych (Scombridae) 20
przetwory z ryb śledziowatych (Clupeidae) 20

Kwas erukowy (%)1
1 Kwas erukowy oleje, tłuszcze i ich mieszaniny 5,0
2 Kwas erukowy środki spożywcze, w składzie których znajdują się oleje, tłuszcze lub ich mieszaniny w ilości powyżej 5% składu środka spożywczego 5,0

1 W odniesieniu do kwasów tłuszczowych.

E. Najwyższe dopuszczalne zanieczyszczenia skrobi modyfikowanych
1 Skrobia utleniona 

E 1404

zawartość grup karboksylowych max. 1,1%
2 Fosforan monoskrobiowy

E 1410

zawartość fosforanu w przeliczeniu na fosfor max. 0,5% dla pochodnej skrobi ziemniaczanej lub pszennej, dla pozostałych - 0,4%
3 Fosforan diskrobiowy

E 1412

zawartość fosforanu w przeliczeniu na fosfor max. 0,5% dla pochodnej skrobi ziemniaczanej lub pszennej, dla pozostałych - 0,4%
4 Fosforowany fosforan diskrobiowy

E 1413

zawartość fosforanu w przeliczeniu na fosfor max. 0,5% dla pochodnej skrobi ziemniaczanej lub pszennej, dla pozostałych - 0,4%
5 Acetylowany fosforan diskrobiowy

E 1414

zawartość grup acetylowych max. 2,5%; zawartość fosforanu w przeliczeniu na fosfor max. 0,14% dla pochodnej skrobi ziemniaczanej lub pszennej, dla pozostałych - 0,04%. Zawartość octanu winylu max. 0,1 mg/kg (przy modyfikacji z octanem winylu)
6 Skrobia acetylowana

E 1420

zawartość grup acetylowych max. 2,5%
7 Acetylowany adypinian zawartość grup:
diskrobiowy - acetylowych max. 2,5%
E 1422 - adypinowych max. 0,135%
8 Hydroksypropyloskrobia

E 1440

zawartość grup hydroksypropylowych max. 7,0%; zawartość chlorohydryny propylenu max. 1 mg/kg
9 Hydroksypropylofosforan diskrobiowy

E 1442

zawartość grup hydroksypropylowych max. 7,0%; zawartość chlorohydryny propylenu max. 1 mg/kg; zawartość fosforanu w przeliczeniu na fosfor max. 0,14% dla pochodnej skrobi ziemniaczanej lub pszennej, dla pozostałych - 0,04%
10 Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego

E 1450

zawartość grup oktenylobursztynowych max. 3%; pozostałość kwasu oktenylobursztynowego max. 0,3%

F. Maksymalne, dopuszczalne poziomy niektórych aktywnych substancji pochodzących z aromatów i innych składników żywności o właściwościach aromatyzujących, spożywanych ze środkami spożywczymi, do których były one dodane
Lp.
Nazwa substancji
Źródło pochodzenia substancji
Zawartość w środku spożywczym mg/kg
Zawartość w napojach mg/kg
Uwagi (wyjątki)
1
2
3
4
5
6
1 Agarycynowy kwas Polyporus officinalis Fries (trzon grzybowy) <20 <20 100 mg/kg w napojach alkoholowych oraz w napojach spirytusowych i środkach spożywczych zawierających grzyby
2 Aloina Aloe vera L., ferox Mill. aliae species (Aloe) 0,1 0,1 50 mg/kg w napojach alkoholowych i napojach spirytusowych
3 Berberyna Berberis vulgaris L. (korzeń, kora, liście)

Coptis teeta Wall. (kłącza)

0,1 0,1 10 mg/kg w napojach alkoholowych i napojach spirytusowych
4 b- Azaron Acorus calamus (kłącza) 0,1 0,1 1 mg/kg w napojach alkoholowych oraz w
Asarum europaeum L. (korzenie, cała roślina) napojach spirytusowych, 1 mg/kg w środkach spożywczych zawierających Acorus calamus lub Asarum europaeum
5 3,4 benzopiren Preparaty dymu wędzarniczego 0,03 mg/kg 0,03 mg/kg  
6 Cyjanowodorowy kwas Amygdalus communis L. (nasiona) 1 1 50 mg/kg w masach marcepanowych i ich zamiennikach,
Prunus amygdalus 

Batsch. v. dulcis (nasiona)

20 mg/kg w wyrobach cukiernicrych z dodatkiem mas
Sambucus nigra L. (kwiaty, owoce, kwiatostany) marcepanowych, percepanowych, 5 mg/kg w sokach
Prunus armeniaca L.

(Armeniaca vulgaris Lam.) (nasiona)

owocowych z owoców pestkowych
Prunus avium L. (nasiona)
Prunus cerasus L. (nasiona)
Prunus laurocerasus L. (liście, owoce, nasiona)
Prunus insititia L. (nasiona)
Prunus persica (L.)

Batsch.var. persica

(Amygdalus persica L.) (nasiona i liście)

Prunus serotina Ehrhardt (kora)
Pyrus aucuparia L.

(Sorbus aucuparia L.)

(nasiona)

7 Hiperycyna Hypericum perforatum L. (ziele, szczyty kwitnących pędów) 0,1 0,1 10 mg/kg w napojach alkoholowych i napojach spirytusowych, 1 mg/kg w wyrobach cukierniczych w postaci pastylek
8 Kwasyna Quassia amara L. (drewno) 5 5 50 mg/kg w napojach alkoholowych i napojach spirytusowych, 10 mg/kg w wyrobach cukierniczych w postaci pastylek
9 Kumaryna Hierochloe odorata L. Beauv. (ziele) 2 2 10 mg/kg w napojach alkoholowych i napojach spirytusowych,
Anthoxantum odoratum L. (ziele, kwiaty, liście, korzenie) 10 mg/kg w niektórych rodzajach karmelków, 50 mg/kg w gumie do żucia
Asperula odorata L. (ziele, liście)
Eupatoria triplinerve Vahl. (kłącza, liście, ziele)
Dipterix odorata (Aublet) Will. (nasiona)
Liatris odoratissima Willd. (liście)
Melilotus coerulea Des. (liście, ziele, kwiaty)
Melilotus officinalis (L.) Lam. (ziele, kwiaty, szczyty kwitnących pędów)
Melittis melissophyllum L. (ziele, kwiaty, liście)
Primula eliator L. (kwiaty, korzenie)
10 Kokaina Erythroxylum coca Lam. (liście) niedopuszcz. niedopuszcz.  
11 Pulegon Hedeoma pulegioides L. Pers. (ziele) 25 100 250 mg/kg w napojach miętowych lub miętowych aromatyzowanych, 350 mg/kg w wyrobach cukierniczych miętowych
Mentha piperita (L.) var. piperita (ziele, liście, szczyty kwitnących pędów)
Mentha pulegium L. (ziele)
Mentha silvestris L.(ziele, liście, szczyty kwitnących pędów)
Mentha spicata L. (ziele, liście, szczyty kwitnących pędów)
Mentha viridis (ziele, liście, szczyty kwitnących pędów)
Mentha arvensis L. Origanum dictamnus L. (kwiaty, liście, szczyty kwitnących pędów)
12 Safrol Cananga odorata (Lam.) Hook. & Thoms. (kwiaty) <1 <1 15 mg/kg w środkach spożywczych zawierających gałkę muszkatołową i kwiat muszkatołowy; 5 mg/kg w napojach alkoholowych i napojach spirytusowych zawierających więcej niż 25% obj. alkoholu, 2 mg/kg w napojach alkoholowych i napojach spirytusowych zawierających mniej niż 25% obj. alkoholu
(Izosafrol) Cinnamomum camphora (L.) Nees & Ebern. (liście, drewno, korzenie)
Myristica fragrans Houtt. (nasiona)
Sassafras officinale Nees & Ebern. (Sassafras albidum Nutt.Nees) (kora, korzenie)
13 Santonina Artemisia maritima L. (Artemisia caerulescens L.) (ziele, szczyty kwitnących pędów) 0,1 0,1 1 mg/kg w napojach alkoholowych i napojach spirytusowych zawierających więcej
Artemisia cina Berg. (nierozwinięte koszyczki) niż 25% obj. alkoholu
14 Tujony(a i b) Artemisia maritima L. (Artemisia caerulescens L.) (ziele, szczyty kwitnących pędów) 0,5 0,5 5 mg/kg w napojach alkoholowych i napojach spirytusowych zawierających mniej
Artemisia spicata Wulf. (ziele, kwiaty) niż 25% obj. alkoholu, 10 mg/kg w 
Artemisia mutellina Vill. (ziele) napojach alkoholowych i napojach 
Artemisia pontica L. (ziele, szczyty kwitnących pędów) spirytusowych zawierających więcej niż 25% obj. 
Artemisia vallesiana Lam. (ziele) alkoholu, 35 mg/kg w napojach typu 
Artemisia vulgaris L. (ziele, kwiaty, liście, szczyty kwitnących pędów) "bitters", 25 mg/kg w środkach spożywczych zawierających preparaty szałwi
Artemisia absinthium L. (ziele, kwiaty, liście, szczyty kwitnących pędów)
Artemisia campestris L. (ziele)
Artemisia cina Berg. (nierozwinięte koszyczki)
Artemisia frigida Willd. (ziele)
Achillea millefolium L. (ziele i kwiaty)
Achillea moschata L. (szczyty kwitnących pędów)
Evernia purnastri (L.) Ach. (odrost korzeniowy)
Salvia officinalis L. (ziele, liście)
Tanacetum vulgare L. (ziele, liście, szczyty kwitnących pędów, kwiaty)
Thuja occidentalis L. (drewno, gałązki)

G. Dopuszczalne zanieczyszczenia osłonek białkowych jadalnych
Lp. Nazwa Maksymalna zawartość nie więcej niż %
1 Glioksal 0,01
2 Wolny formaldehyd 0,1

H. Dopuszczalne poziomy skażeń promieniotwórczych środków spożywczych w Bq/kg lub w Bq/l
  Rodzaje artykułów żywnościowych1
Żywność dla dzieci2 Mleko i produkty mleczarskie Inne produkty spożywcze3 Płynne środki spożywcze
Izotopy strontu, zwłaszcza Sr-90 75 125 750 125
Izotopy jodu, zwłaszcza J-139 150 500 2.000 500
Alfa-promieniotwórcze izotopy plutonu i pierwiastków transuranowych, zwłaszcza Pu-239 i Am-241 1 20 80 20
Wszystkie inne radionuklidy o okresie połowicznego rozpadu dłuższym niż 10 dni, zwłaszcza Cs-134 i Cs-1374 400 1.000 1.250 1.000

1 Poziom skażenia stosowany do produktów zagęszczonych lub wysuszonych jest obliczany na podstawie produktu odtworzonego w postaci gotowej do spożycia.
2 Środki spożywcze przeznaczone do karmienia niemowląt podczas pierwszych sześciu miesięcy życia.
3 Do tej grupy produktów żywnościowych nie są zaliczone wszelkie przyprawy oraz produkty rzadko spożywane lub spożywane w niewielkich ilościach (np. trufle, kapary, kawior, olejki eteryczne).
4 Do tej grupy nie zostały włączone następujące radionuklidy: węgiel C-14, tryt H-3 i potas K-40.


nowe rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r.
w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych,
które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności,
dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu
albo na powierzchni żywności
(Dz. U. z 4. marca  2003r. Nr 37, poz. 326) 
M
C
K
alergie, zatrucia, zakażenia, urazy
dochodzenie przyczyn  w składzie: 
żywności, napojów, kosmetyków, leków i in. produktów,
w usługach oraz w otaczającym środowisku

PORADNIA 
MEDYCZNEGO CENTRUM KONSUMENTA
 

M
C
K


 

MEDYCZNE CENTRUM KONSUMENTA
 
 

3smoki

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

(................................)
Alarm konsumencki
ALARM KONSUMENCKI


ALARM KONSUMENCKI
- FIRMY, MARKOWE PRODUKTY, ZAGROŻENIA ZDROWIA

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 §
§
§
§
§
kto wytwarza lub sprzedaje produkt niebezpieczny, ten odpowiada
za ciężki uszczerbek na zdrowiu, inne naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, a także za doznaną krzywdę konsumenta

Naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty 
Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien  wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany  stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego  zawodu. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do  pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły  widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do  naprawienia szkody odpowiedniej renty. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

§
§
§
§
§

 STOWARZYSZENIE
  OCHRONY
     ZDROWIA
       KONSUMENTÓW
STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA KONSUMENTÓW


ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE
CZASOPISMO RUCHU OCHRONY ZDROWIA
AKTUALIZOWANA WERSJA ELEKTRONICZNA
"ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE"

SUBSTANCJE DODATKOWE
DO ŻYWNOSCI I NAPOJÓW
 
 ALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA