ZANIECZYSZCZENIA ŻYWNOŚCI

ZANIECZYSZCZENIA MIKROBIOLOGICZNE
LIMITOWANE W ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach (Dz. U. z dnia 5 lutego2001 r. Nr 9, poz. 72)
tekst rozporządzenia

Załącznik nr 4

WYKAZ DOPUSZCZALNYCH ILOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ W ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH I UŻYWKACH ORAZ W SUBSTANCJACH DODATKOWYCH DOZWOLONYCH

ZANIECZYSZCZENIA MIKROBIOLOGICZNE

1. Przetwory mięsne i drobiowe
2. Produkty owocowe, warzywne, owocowo - warzywne
3. Wyroby garmażeryjne
4. Przetwory rybne
5. Przetwory jajowe
6. Przetwory zbożowe, pieczywo, makarony, wyroby ciastkarskie
7. Przetwory ziemniaczane
8. Tłuszcze roślinne i mieszane
9. Napoje bezalkoholowe, zaprawy do napojów i piwo
10. Wyroby cukiernicze
11. Preparaty enzymatyczne i kultury startowe przeznaczone do przetwórstwa
12. Preparaty stabilizujące, zagęszczające, żelujące, skrobie modyfikowane oraz emulgatory
13. Produkty dietetyczne
14. Koncentraty spożywcze
15. Substancje dodatkowe
16. Różne


I. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne

Do obrotu nie mogą być wprowadzane środki spożywcze zawierające substancje pochodzące z mikroorganizmów lub drobnoustroje chorobotwórcze w ilościach szkodliwych dla zdrowia, lub środki spożywcze zawierające nadmierne liczby drobnoustrojów saprofitycznych.

1. Przetwory mięsne i drobiowe
Środek spożywczy
Rodzaj drobnoustrojów
n
c
Limit w 1 g
m
M
1
2
3
4
5
6
1. Wędliny surowe i surowo wędzone bakterie z grupy coli 5 1 0 (0,001g) 0 (0,0001g)
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 1 102 5x102
2. Wędliny pozostałe bakterie z grupy coli 5 1 0 (0,01g) 0 (0,001g)
beztlenowe laseczki przetrwalnikujące 5 0 0 (0,01g) -
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 102 -
3. Przetwory mięsne paczkowane (wędliny, konserwy) plasterkowane lub porcjowane drobnoustroje tlenowe mezofilne (z wyjątkiem wyrobów typu salami) 5 2 105 5x105
bakterie z grupy coli 5 1 0 (0,01g) 0 (0,001g)
beztlenowe laseczki przetrwalnikujące 5 0 0 (0,01g) -
Salmonella 5 0 0 (25g)  
Staphylococcus aureus 5 0 102 -
Listeria monocytogenes 5 0 0 (1,0g) -
4. Konserwy mięsne sterylizowane i konserwy trwałe w temperaturze otoczeniaa) drobnoustroje beztlenowe mezofilne przetrwalnikujące drobnoustroje tlenowe  5 0 0 (1,0g) -
mezofilne 5 2 0 (0,01g) 0 (0,01g)
bakterie z grupy coli 5 0 0 (1g)  
5. Konserwy mięsne pasteryzowanea):          
a) nietermostatowane drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 1 1,0x104 2,0x104
bakterie z grupy coli 5 0 0 (1g) -
drobnoustroje beztlenowe mezofilne przetrwalnikujące 5 0 0 (1,0g) -
b) termostatowane drobnoustroje beztlenowe mezofilne przetrwalnikujące 5 0 0 (1g) -
6. Żelatyna drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 103 104
bakterie z grupy coli 5 2 0 (1g) 0 (0,1g)
Escherichia coli 5 1 0 (10g) 0 (1,0g)
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 (0,1g) -
bakterie beztlenowe przetrwalnikujące redukujące siarczany (IV) 5 0 0 (0,1g) -

2. Produkty owocowe, warzywne, owocowo - warzywne
Środek spożywczy
Rodzaj drobnoustrojów
n
c
Limit w 1 g lub 1 ml
m
M
1
2
3
4
5
6
1. Produkty owocowe, warzywne, owocowo-warzywne o pH <4,5 pasteryzowanea) drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 103 104
bakterie beztlenowe przetrwalnikujące 5 0 0 (0,1g) _
pleśnie i drożdże 5 2 10 2x10
2. Produkty warzywne, mięsno-warzywne o pH >4,5 sterylizowanea) drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 5x10 102
bakterie beztlenowe przetrwalnikujące 5 0 0 (0,1g) -
3. Produkty owocowe lub warzywne pasteryzowane lub konserwowane chemicznie o pH < 4,5 w opakowaniach niehermetycznych  drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 102 5x102
pleśnie i drożdże 5 1 10 5x10
bakterie kwaszące typu mlekowego 5 1 10 102
4. Półprodukty owocowe pasteryzowane lub konserwowane chemicznie o pH<4,5 w opakowaniach niehermetycznych drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 103 5x103
pleśnie i drożdże 5 2 3x102 5x102
5. Półprodukty warzywne o pH<4,5 w opakowaniach niehermetycznych drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 103 5x103
drobnoustroje beztlenowe przetrwalnikujące 5 0 0 (0,1g) -
pleśnie i drożdze 5 2 5x102 103
liczba Howarda (dla przetworów pomidorowych)     40  
6. Owoce mrożone drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 3 104 105
Escherichia coli 5 0 0 (0,1g) -
Salmonella 5 0 0 (25g) -
7. Owoce homogenizowane mrożone w opakowaniach niehermetycznych Escherichia coli 5 0 0 (0,1g) -
pleśnie i drożdże 5 2 3x102 5x102
8. Owoce suszone i nasiona łuskane Salmonella 5 0 0 (25g) -
Escherichia coli 5 0 0 (0,1g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 (0,1g) -
9. Świeże lub blanszowane, chłodzone lub mrożone kiełki, surówki warzywne do bezpośredniego spożycia Escherichia coli 5 2 10 102
Salmonella 

Listeria monocytogenes

5

5

0

0

0 (25g)

0 (1g)

-

-

Yersinia enterocolitica 5 0 0 (1g) -
         
10. Przyprawy, zioła przyprawowe w całości i rozdrobnione, suszone oraz mieszanki przyprawowe pleśnie 5 3 104 5x104
bakterie z grupy coli Salmonella 5

5

1

0

0 (0,001g)

0 (25g)

0 (0,0001g)

-

         
11. Napoje sojowe drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 0 102 -
bakterie beztlenowe przetrwalnikujące 5 0 0 (0,1ml) -
bakterie z grupy coli 5 0 0 (0,1ml) -
Salmonella 5 0 0 (25ml) -
12. Napoje sojowe UHTa) drobnoustroje tlenowe mezofilne oznaczane po próbie termostatowej 5 0 10 w 0,1ml -
13. Półprodukty owocowe lub warzywne do napojów mlecznych i deserów fermentowanych drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 102 2x102
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 (0,1g) -
pleśnie i drożdże 5 1 0 (10g) 0 (1g)

3. Wyroby garmażeryjne
Środek spożywczy
Rodzaj drobnoustrojów
n
c
Limit w 1g
m
M
1
2
3
4
5
6
1. Półprodukty garmażeryjne Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 1 102 5x102
2. Wyroby garmażeryjne i potrawy kulinarne gotowe (mięsne lub niemięsne, podrobowe i galarety) bakterie z grupy coli 5 1 0 (0,001g) 0 (0,0001g)
bakterie beztlenowe przetrwalnikujące Salmonella 5

5

0

0

0 (0,1g)

0 (25g)

-

-

Staphylococcus aureus 5 2 102 5x102
pleśnie 5 1 102 2x102
drożdże 5 1 10-wyroby niemięsne 102
3. Wyroby garmażeryjne Escherichia coli 5 1 5x10 5x102
- befsztyk tatarski Salmonella 5 0 0 (10g) -
Staphylococcus aureus 5 1 102 103
4. Sosy zimne, sałatki bakterie z grupy coli 5 1 0 (0,01)g 0 (0,001g)
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 1 102 5x102
pleśnie i drożdże 5 2 102 103
5. Majonez drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 2x104 5x104
      majonez z dodatkami 5x104 105
bakterie z grupy coli 5 1 0 (0,1g) 0 (0,01g)
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 1 0 (0,1g) 0 (0,01g)
pleśnie i drożdże 5 2 2x10 5x10
6. Wyroby kulinarne mrożone          
6.1. Półprodukty mrożone          
bakterie beztlenowe przetrwalnikujące 5 2 0 (0,01g) 0 (0,001g)
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 2 5x102 103
6.2. Produkty mrożone bakterie z grupy coli 5 2 0 (0,1g) 0 (0,01g)
bakterie beztlenowe przetrwalnikujące 5 2 0 (0,1g) 0 (0,01g)
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 2 102 5x102

4. Przetwory rybne
Środek spożywczy
Rodzaj drobnoustrojów
n
c
Limit w 1 g
m
M
1
2
3
4
5
6
1 Ryby wędzone bakterie beztlenowe przetrwalnikujące redukujące siarczany (IV)* 5 0 0 -
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 (0,1g) -
pleśnie 5 1 10 102
2 Konserwy rybnea) drobnoustroje tlenowe mezofilne nieprzetrwalnikujące 5 0 0 (0,1g) -
drobnoustroje tlenowe mezofilne przetrwalnikujące 5 1 0 (0,1g) 102
bakterie beztlenowe mezofilne przetrwalnikujące redukujące siarczany (IV) 5 0 0 -
3 Prezerwy rybne drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 3 104 105
bakterie z grupy coli 5 1 0 (0,1g) 0 (0,01g)
bakterie beztlenowe przetrwalnikujące redukujące siarczany (IV) 5 0 0 -
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 (0,1g) -
4 Przetwory rybne marynowane bakterie z grupy coli 5 1 0 (0,1g) 0 (0,01g)
bakterie beztlenowe przetrwalnikujące redukujące siarczany (IV) 5 0 0 -
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 (0,1g) -
pleśnie 5 1 10 102
drożdże 5 2 102 103
5 Ryby solone bakterie z grupy coli 5 2 0 (0,1g) 0 (0,01g)
bakterie beztlenowe przetrwalnikujące 5 0 0 -
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 (0,1g) -
pleśnie 5 1 10 102
6 Mięso, mięso mielone,farsze rybne świeże i mrożone drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 105 5x105
bakterie beztlenowe przetrwalnikujące redukujące siarczany (IV) 5 0 0 -
bakterie z grupy coli ** 5 2 0 (0,001g) 0 (0,0001g)
Escherichia coli 5 2 10 102
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 102 -
Listeria monocytogenes 5 0 0 (1g) -
7 Mrożone półprodukty i wyroby gotowe, rybne (hamburgery, fishburgery, steki, paluszki i inne) bakterie beztlenowe przetrwalnikujące redukujące siarczany (IV) 5 0 0 (0,1g) -
bakterie z grupy coli 5 2 0 (0,01g) 0 (0,001g)
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 102 -

* Wymagania dotyczące ryb wędzonych pakowanych próżniowo lub w zmodyfikowanej atmosferze (MAP).

** Wymagania dotyczące mielonego mięsa i farszu rybnego.

5. Przetwory jajowe
Środek spożywczy
Rodzaj drobnoustrojów
n
c
Limit w 1 g
m
M
1
2
3
4
5
6
1 Przetwory jajowe płynne i mrożone drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 105 106
bakterie z grupy coli 5 3 102 103
Salmonella 10 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 (0,1g) -
2 Przetwory jajowe suszone drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 1 3x105 4x105
bakterie z grupy coli 5 1 0 (0,1g) 0(0,01g)
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 (0,1g) -

6. Przetwory zbożowe, pieczywo, makarony, wyroby ciastkarskie
Środek spożywczy
Rodzaj drobnoustrojów
n
c
Limit w 1g
m
M
1 2 3 4 5 6
1 Otręby pszenne spożywcze drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 105 106
bakterie z grupy coli 5 2 0 (0,1g) 0 (0,01g)
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 (0,1g) -
pleśnie 5 2 3x102 103
Bacillus cereus 5 0 102 -
2 Makaron Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 103 -
3 Ciastka z kremami, masami i nadzieniami świeże i mrożone drobnoustroje tlenowe mezofilne 3 1 104 105
bakterie z grupy coli 3 1 10 102
Salmonella 3 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 3 0 10 -
Bacillus cereus 3 0 102 -
4 Wyroby ciastkarskie pozostałe Salmonella 5 0 0 (25g) -
5 Zbożowe produkty śniadaniowe do bezpośredniego spożycia drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 5x104 105
bakterie z grupy coli 5 2 0 (0,1g) 0 (0,01g)
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 (0,1g) -
6 Bułka tarta pleśnie 5 3 5x103 104
Salmonella 5 0 0 (25g) -

7. Przetwory ziemniaczane
Środek spożywczy
Rodzaj drobnoustrojów
n
c
Limit w 1 g
m
M
1 2 3 4 5 6
1 Smażone przetwory ziemniaczane drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 105 3x105
bakterie z grupy coli 5 2 102 103
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 (0,1 g) -
pleśnie i drożdże 5 2 2x102 103

8. Tłuszcze roślinne i mieszane
Środek spożywczy Rodzaj drobnoustrojów n c Limit w 1 g
m M
1 2 3 4 5 6
1 Margaryna, tłuszcze mieszane bakterie z grupy coli 5 1 0 (0,01 g) 0 (0,001g)
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 (0,1 g) -
pleśnie 5 3 5x102 103

9. Napoje bezalkoholowe, zaprawy do napojów i piwo
Środek spożywczy
Rodzaj drobnoustrojów
n
c
Limit w 1 ml
m
M
1
2
3
4
5
6
1 Napoje: bezalkoholowe gazowane i niegazowane niskowysycone dwutlenkiem węgla i zaprawy ogólna liczba drożdży 5 1 "-" niesłodzone -
ogólna liczba drobnoustrojów     2x102 słodzone 3x102
po 72h inkubacji w 20-22°C 5 2 102-niesłodzone 2x102
      2x102-słodzone 3x102
po 24h inkubacji w 37°C 5 1 2x10 5x10
bakterie z grupy coli 5 1 0 (50 ml) 0 (25ml)
pleśnie 5 2 0 10
2 Piwo nieutrwalone utrwalone bakterie z grupy coli        
5 1 0 (0,1 ml) 0 (0,01ml)
5 0 0 (10 ml)  

10. Wyroby cukiernicze
Środek spożywczy
Rodzaj drobnoustrojów
n
c
Limit w 1 g
m
M
1
2
3
4
5
6
1 Kakao i czekolada Salmonella 5 0 0 (25g) -
- proszek pleśnie 5 2 103 104
2 Kakao i czekolada instant bakterie z grupy coli 5 2 102 5x102
Salmonella 5 0 0 (25g) -
pleśnie 5 2 5x102 103
3 Czekolada, wyroby czekoladowane, czekoladopodobne i wsady do wyrobów cukierniczych Salmonella 5 0 0 (25g) -
pleśnie 5 2 102 103
Staphylococcus aureus 5 2 10 102
4 Sosy deserowe utrwalone (karmelowe, toffi, kakaowe itp.) i polewy cukiernicze do lodów bakterie z grupy coli 5 2 10 102
Salmonella 5 0 0 (25 g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 (0,1 g) -
pleśnie i drożdże 5 2 102 2x 102

11. Preparaty enzymatyczne i kultury startowe przeznaczone do przetwórstwa
Środek spożywczy
Rodzaj drobnoustrojów
n
c
Limit w 1 g
m
M
1
2
3
4
5
6
1. Preparaty enzymatyczne drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 0 5x104 -
bakterie z grupy coli 5 0 3x10 -
Escherichia coli 5 0 0 (25g) -
Salmonella 5 0 0 (25g) -
2. Kultury startowe:          
a) kultury startowe płynne lub w proszku oraz mrożone drobnoustroje tlenowe mezofilne przetrwalnikujące 5 2 102 5x102
bakterie z grupy coli 5 1 10 102
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 10 -
pleśnie i drożdże 5 1 10 2x10
b) kultury startowe w postaci koncentratu, w proszku lub mrożone; drożdże świeże, prasowane lub w proszku drobnoustroje tlenowe mezofilne przetrwalnikujące 5 2 103 2x103
bakterie z grupy coli 5 1 102 5x102
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 5x10 -
pleśnie i drożdże 5 1 103 2x103
3. Kultury startowe dla przetworów mlecznych:          
a) kultury startowe płynne lub w proszku oraz mrożone drobnoustroje tlenowe mezofilne przetrwalnikujące 5 0 102 -
bakterie z grupy coli 5 0 0 -
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 -
pleśnie i drożdże 5 0 0 -
b) kultury startowe w postaci koncentratu w proszku lub mrożone drobnoustroje tlenowe mezofilne przetrwalnikujące 5 2 5x102 5x103
bakterie z grupy coli 5 0 0 -
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 -
pleśnie i drożdże 5 0 0 -

12. Preparaty stabilizujące, zagęszczające, żelujące, skrobie modyfikowane oraz emulgatory
Środek spożywczy
Rodzaj drobnoustrojów
n
c
Limit w 1 g
m
M
1
2
3
4
5
6
1 Pektyny drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 103 104
Salmonella 5 0 0 (25g) -
pleśnie i drożdże 5 2 102 5x102
2 Stabilizatory, emulgatory, zagęstniki drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 104 5x104
bakterie z grupy coli 5 2 10 102
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 (0,1g) -
pleśnie i drożdże 5 2 5x102 103
3 Skrobie modyfikowane drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 104 105
bakterie z grupy coli 5 2 0 (0,1g) 0 (0,01g)
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 (0,1g) -
pleśnie i drożdże 5 2 5x102 103

13. Produkty dietetyczne
Środek spożywczy
Rodzaj drobnoustrojów
n
c
Limit w 1 g lub 1 ml
m
M
1
2
3
4
5
6
1. Produkty dla niemowląt i dzieci - drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 5x103 104
- instant bakterie z grupy coli 5 2 <1 10
bakterie beztlenowe przetrwalnikujące redukujące siarczany (IV) 5 2 <1 10
enterokoki 5 1 102 2x102
Bacillus cereus 5 0 102 -
pleśnie i drożdże 5 1 102 5x102
Salmonella 10 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 (1g) -
2 Produkty dla niemowląt i dzieci wymagające gotowania drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 3x104 5x104
bakterie z grupy coli 5 0 10 -
bakterie beztlenowe przetrwalnikujące redukujące siarczany (IV) 5 2 10 102
enterokoki 5 2 102 103
Bacillus cereus 5 0 102 -
pleśnie i drożdże 5 1 102 103
Salmonella 10 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 10 -
3 Produkty dla dorosłych drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 3x104 105
- między innymi produkty dla sportowców i wspomagające odchudzanie bakterie z grupy coli 5 2 10 102
pleśnie i drożdże 5 1 102 103
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 10 -
4 Preparaty witaminowo drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 104 105
- mineralne i inne w formie kapsułek, drażetek, tabletek i ampułek pleśnie i drożdże 5 1 102 5x102
Escherichia coli 5 0 0 -
Salmonella 5 0 0 (10g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 -
5 Herbatki owocowe lub ziołowe instant drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 106 107
Escherichia coli 5 1 10 102
Salmonella 5 0 0 (25g) -
pleśnie 5 1 104 105
6 Preparaty pszczele drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 104 5x104
- mleczko pszczele, pyłek kwiatowy propolis bakterie z grupy coli 5 0 0 (0,1g) -
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 (0,1g) -
Bacillus cereus 5 2 10 102
pleśnie i drożdże 5 2 102 5x102
7 Napoje regeneracyjne i inne dietetyczne drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 0 10 100
drożdże i pleśnie 5 0 0 -
bakterie beztlenowe przetrwalnikujące redukujące siarczany (IV) 5 0 0 -

Dietetyczne środki spożywcze nie wyszczególnione w tabeli nr 13 powinny spełniać odpowiednio wymagania dotyczące zanieczyszczeń mikrobiologicznych określone w niniejszym załączniku.

14. Koncentraty spożywcze
Środek spożywczy
Rodzaj drobnoustrojów
n
c
Limit w 1 g
m
M
1
2
3
4
5
6
1 Koncentraty deserów przyrządzane na zimno drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 5x104 105
bakterie z grupy coli 5 0 0 (0,1g) -
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 (0,1g) -
pleśnie 5 2 5x102 103
2 Koncentraty deserów przyrządzane na gorąco drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 105 106
bakterie z grupy coli 5 2 0 (0,01g) 0 (0,001g)
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 (0,1g) -
pleśnie 5 2 5x102 103
3 Koncentraty obiadowe wymagające gotowania Escherichia coli 5 0 0 (0,01g) -
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 (0,01g) -
pleśnie 5 2 3x103 104
4 Koncentraty obiadowe i hydrolizaty białkowe - instant drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 2x105 5x105
bakterie z grupy coli 5 0 0 (0,01g) -
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 (0,1g) -
pleśnie 5 2 103 3x103
5 Koncentraty napojów w proszku drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 105 2x105
bakterie z grupy coli 5 1 0 (0,1g) 0 (0,01g)
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 (0,1g) -
6 Ekstrakty kaw zbożowych i naturalnych drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 104 5x104
bakterie z grupy coli 5 0 0 (0,1g) -
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 (0,1g) -
pleśnie 5 2 102 2x102
drożdze 5 2 102 2x102
7 Koncentraty lodów w proszku drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 105 2x105
bakterie z grupy coli 5 2 0 (0,1g) 0 (0,01g)
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 (0,1g) -
8 Chrupki zbożowe (pszenne, ryżowe, kukurydziane, mieszane) drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 105 3x105
bakterie z grupy coli 5 2 102 103
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 (0,1g) -
pleśnie i drożdże 5 2 2x102 103

15. Substancje dodatkowe
Środek spożywczy
Rodzaj drobnoustrojów
n
c
Limit w 1 g
m
M
1
2
3
4
5
6
1 Alginiany: potasu, sodu, wapnia, propyleno-glikolowy drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 5x103 104
bakterie z grupy coli 5 2 0 (0,1g) 0 (0,01g)
Salmonella 5 0 0 (25g) -
pleśnie i drożdże 5 2 5x102 103
2 Barwnik naturalny koszenilla Salmonella 5 0 0 (25g) -
3 Guma arabska, guma guar Salmonella 5 0 0 (25g) -
Escherichia coli 5 0 0 (1g) -
4 Karagen drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 5x103 104
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Escherichia coli 5 0 0 (1g) -

16. Różne
Środek spożywczy
Rodzaj drobnoustrojów
n
c
Limit w 1 g
m
M
1 2 3 4 5 6
1 Mieszanki przyprawowe dla przetwórstwa bakterie z grupy coli 5 2 0 (0,01g) 0 (0,001g)
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 1 0 (0,1g) 0 (0,01g)
pleśnie 5 3 104 5x104
bakterie beztlenowe (Clostridium) - dla przetwórstwa mięsnego 5 0 0 (0,01g) -
2 Żelatyna z przyprawami bakterie z grupy coli 5 1 0 (0,1g) 0 (0,01g)
Salmonella 5 0 0(25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0(0,1g) -
bakterie beztlenowe przetrwalnikujące redukujące siarczany (IV) 5 1 0 (0,1g) 0 (0,01g)
3 Ekstrakt drożdżowy bakterie z grupy coli 5 2 0 (0,1 g) 0 (0,01 g)
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 (0,1g) -
pleśnie 5 2 5x10 102
4 Białka roślinne i zwierzęce drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 2x104 105
bakterie z grupy coli 5 2 0 (0,1g) 0 (0,01g)
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 (0,1g) -
pleśnie i drożdże 5 2 102 103
5 Przyprawy i posypki do wyrobów typu snack (chipsy, pellety i wyroby ekstrudowane) drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 3 2x105 7,5x105
bakterie z grupy coli 5 1 10 102
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 2 10 102
pleśnie i drożdże 5 2 103 104
6 Musztarda beztlenowe laseczki przetrwalnikujące 5 1 0 (0,01g) 0 (0,001g)
bakterie z grupy coli 5 2 0 (0,1g) 0 (0,01g)
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 1 0 (0,01g) 0 (0,001g)
drożdże 5 2 0 (0,1g) 0 (0,01g)
7 Aromaty naturalne w proszku Escherichia coli 5 0 0 -
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 (0,1g) -
8 Preparaty słodzące drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 105 2x105
bakterie z grupy coli 5 0 0 (0,1g) -
Salmonella 5 0 0 (25g) -
9 Zabielacze do kawy drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 104 5x104
bakterie z grupy coli 5 1 0 (0,1g) 0 (0,01g)
Salmonella 5 0 0 (25g) -
Staphylococcus aureus 5 0 0 (0,1g) -
pleśnie i drożdże 5 2 102 103
10 Talk spożywczy drobnoustroje tlenowe mezofilne 5 2 103 104
Salmonella 5 0 0 (25g) -

Objaśnienia:

M - akceptowana wartość progowa, powyżej której wyniki są dyskwalifikujące.

m - wartość równa lub poniżej której wszystkie wyniki uznawane są za zadowalające.

n - liczba próbek badanych w partii.

c - liczba próbek z partii dających wynik między m i M.

a - wszystkie środki spożywcze w opakowaniach hermetycznych powinny spełniać wymagania sterylności przemysłowej, tj. nie zawierać drobnoustrojów zdolnych do namnażania w warunkach przechowywania. Przed szczegółowym badaniem mikrobiologicznym powinny być poddane testom:

* próbie na szczelność,

* próbie termostatowej.

Wyniki badań mikrobiologicznych powinny być oceniane następująco:

1) stosując trzy kategorie wartości, tzn.: - do wartości m włącznie,
- pomiędzy m i M,
- powyżej wartości progowej M,
2) stosując jedną kategorię wartości zapisaną w tabelach jako m, od których nie ma odstępstwa, niezależnie od liczby badanych próbek,

3) w stosunku do bakterii z rodzaju Salmonella stwierdzenie nieobecności jest wynikiem zadowalającym.

Przy wykonywaniu badania pojedynczej próbki wyniki nie powinny przekraczać wartości M.
 
  
M
C
K
alergie, zatrucia, zakażenia, urazy
dochodzenie przyczyn  w składzie: 
żywności, napojów, kosmetyków, leków i in. produktów,
w usługach oraz w otaczającym środowisku

PORADNIA 
MEDYCZNEGO CENTRUM KONSUMENTA
 

M
C
K


 

MEDYCZNE CENTRUM KONSUMENTA
 
 

3smoki

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

(................................)
Alarm konsumencki
ALARM KONSUMENCKI


ALARM KONSUMENCKI
- FIRMY, MARKOWE PRODUKTY, ZAGROŻENIA ZDROWIA

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 §
§
§
§
§
kto wytwarza lub sprzedaje produkt niebezpieczny, ten odpowiada
za ciężki uszczerbek na zdrowiu, inne naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, a także za doznaną krzywdę konsumenta

Naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty 
Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien  wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany  stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego  zawodu. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do  pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły  widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do  naprawienia szkody odpowiedniej renty. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

§
§
§
§
§

 STOWARZYSZENIE
  OCHRONY
     ZDROWIA
       KONSUMENTÓW
STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA KONSUMENTÓW


ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE
CZASOPISMO RUCHU OCHRONY ZDROWIA
AKTUALIZOWANA WERSJA ELEKTRONICZNA
"ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE"

SUBSTANCJE DODATKOWE
DO ŻYWNOSCI I NAPOJÓW
 
 ALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA