Zestawienie decyzji Ministra Środowiska wydanych w latach 1999-2001
na eksperymentalne uwolnienie do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz wprowadzenie do obrotu produktów GMO

aktualizacja: http://www.mos.gov.pl/mos/publikac/inne/gmo_zestawienie.html 

Nr decyzji Znak decyzji Data wydania
wnioskodawca Przedmiot decyzji Inne informacje 
dotyczące decyzji
1/99 DLOPiKgmo-4301- 1/99 23.04.1999 r. AgrEvo dopuszczenie do badań w Polsce zmodyfikowanych genetycznie buraków cukrowych, odmiany T120-7LL  (Beta vulgaris) charakteryzujących się cechą odporności na glufosynat. Zezwolenie było ważne do 31 grudnia 1999 r,  zostało przeprowadzane przez Instytut Ochrony Roślin (IOR) w Poznaniu i  Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej.
2/99 DLOPiKgmo-4301-1/99 23.04.1999 r. AgrEvo dopuszczenie do badań w Polsce zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy,
 (Zea mays) linii T14 T25 charakteryzującej się cechą odporności na glufosynat.
Zezwolenie było ważne do 31 grudnia 1999 r. zostało przeprowadzane przez Instytut Ochrony Roślin (IOR) w Poznaniu i  Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej
3/99 DLOPiKgmo-4301-1/99 23.04.1999r. AgrEvo dopuszczenie do badań w Polsce zmodyfikowanego genetycznie rzepaku,
jarego odmiany PHY-35., charakteryzującego się cechą odporności na glufosynat amonowy.
Zezwolenie było ważne do 31 grudnia 1999 r. zostało przeprowadzane przez Instytut Ochrony Roślin (IOR) w Poznaniu i  Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej
4/99 DLOPiKgmo 4301-11/99 23.04.1999 GRAMINEX dopuszczenie do badań w Polsce zmodyfikowanych genetycznie buraków pastewnych linii hodowlanych DM 10A5 charakteryzujących się cechą odporności na herbicyd Roundup Ready™ Zezwolenie było ważne do 31 grudnia 1999 r. zostało przeprowadzane przez Instytut Ochrony Roślin (IOR) w Poznaniu i  Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej
5/99 DLOPiKgmo 4301-14/99 23.04.1999 r. KWS Polska Sp. z o.o. dopuszczenie do badań w Polsce zmodyfikowanych genetycznie buraków cukrowych odmian oznaczonych symbolami KWS 8191 PL i KWS 9193 PL charakteryzujących się cechą odporności na glufosynat amonowy Zezwolenie było ważne do 31 grudnia 1999 r. zostało przeprowadzane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej
6/99 DLOPiKgmo 4301/4/99 23.04.1999 r MONSANTO dopuszczenie do badań w Polsce zmodyfikowanych genetycznie buraków cukrowych oznaczonych symbolami HM 1744 i HM 1745 charakteryzujących się cechą odporności na herbicyd Roundup ReadyŽ Zezwolenie było ważne do 31 grudnia 1999 r. zostało przeprowadzane przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
7/99 DLOPiKgmo 4301-2/99 23.04.1999 r. NOVARTIS SEEDS dopuszczenie do badań w Polsce zmodyfikowanych genetycznie buraków cukrowych linii hodowlanych oznaczonych symbolami HM 5512 i HM 1976 oraz HM 1744 i HM 1745 PL charakteryzujących się cechą odporności na Roundup ReadyŽ Zezwolenie było ważne do 31 grudnia 1999 r. zostało przeprowadzane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej
8/99 DLOPiKgmo 4301-8/99 23.04.1999 r. PIONEER dopuszczenie do badań w Polsce zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy,
 (Zea mays) mieszańca Felicja - Glu charakteryzującej się cechą odporności na glufosynat amonowy.
Zezwolenie było ważne do 31 grudnia 1999 r. zostało przeprowadzane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej
9/99 DLOPiKgmo 4301-7/99 23.04.1999 r. PIONEER dopuszczenie do badań w Polsce zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy,
 (Zea mays) mieszańców Elita Bt i Felicja Bt charakteryzujących się cechą odporności na omacnicę prosowiankę.
Zezwolenie było ważne do 31 grudnia 1999 r. zostało przeprowadzane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej
10 DLOPiKgmo4301-12/99 25.05.1999 r. Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego dopuszczenie do badań w Polsce zmodyfikowanych genetycznie ziemniaków,
odmiany Desiree charakteryzujących się zmienionym stosunkiem cukrów prostych do skrobi oraz skróceniem okresu wegetacyjnego.
Zezwolenie było ważne do 31 grudnia 1999 r. zostało przeprowadzone przez Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego 
11/99 DLOPiKgmo 4301-16/99 31.08.1999 AgrEvo dopuszczenie do badań w Polsce zmodyfikowanego genetycznie rzepaku ozimego w celu badania zimotrwałości odmian rzepaku ozimego odmiany MS8/RF3 PGS oraz linii rodzicielskich  Rf3Rf3 w sezonie wegetacyjnym 1999/2000 Zezwolenie było ważne w sezonie 1999/2000, zostało przeprowadzone przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej
12/99 DLOPiKgmo 4301-15/99 31.08.1999 AgrEvo dopuszczenie do badań w Polsce zmodyfikowanego genetycznie rzepaku ozimego odmiany Atos, charakteryzującego się cechą odporności na glufosynat amonowy Zezwolenie było ważne w sezonie 1999/2000, zostało przeprowadzone przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej
13/99 DLOPiKgmo 4301/ 20 / 99 30.11.1999 AgrEvo Zmieniająca decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 12/99 znak DLOPiK gmo 4301/ 15 /99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. poprzez zastąpienie wyrazu "Atos" wyrazem "Artus" w wierszach 10,30,61 sentencji decyzji.   

DECYZJE WYDANE w ROKU 2000
1/2000 DLOPiKgmo 4301/13/2000 19.04.2000 KWS Polska sp. z o.o. uwolnienie do środowiska w celach eksperymentalnych  genetycznie zmodyfikowanej odmiany buraka cukrowego  oznaczonego symbolem RO1, charakteryzującego się cechą odporności na glufosynat Zezwolenie było ważne do 31 grudnia 2000 r. i  było przeprowadzane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej
2/2000 DLOPiKgmo 4301-8/2000 19.04.2000 KWS Polska sp. z o.o. uwolnienie do środowiska w celach eksperymentalnych  genetycznie zmodyfikowanej odmiany buraka cukrowego linii T 120-7 oznaczonych jako KWS 9193 oraz KWS 0195 charakteryzujących się cechą odporności na glufosynat Zezwolenie było ważne do 31 grudnia 2000 r. i  było przeprowadzane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej
3/2000 DLOPiKgmo 4301-4/2000 19.04.2000 NOVARTIS SEEDS  International AB uwolnienie do środowiska w celach eksperymentalnych  genetycznie zmodyfikowanej odmiany buraka cukrowego linii hodowlanej 5512 charakteryzującej się cechą odporności na herbicyd Roundup ReadyŽ Zezwolenie było ważne do 31 grudnia 2000 r. i  było przeprowadzane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej
4/2000 DLOPiKgmo 4301-5/2000 19.04.2000 NOVARTIS SEEDS International AB uwolnienie do środowiska w celach eksperymentalnych  genetycznie zmodyfikowanej odmiany buraka cukrowego linii hodowlanej HI 0166 charakteryzującej się cechą odporności na herbicyd Roundup ReadyŽ Zezwolenie było ważne do 31 grudnia 2000 r. i  było przeprowadzane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej
5/2000 DLOPiKgmo 4301-6/2000 19.04.2000 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oddział w Młochowie uwolnienie do środowiska w celach eksperymentalnych  genetycznie zmodyfikowanych ziemniaków charakteryzujących  się cechą odporności na wirus Y Zezwolenie było ważne do 31 grudnia 2000 r. i  było przeprowadzane przez Instytut Hodowli Aklimatyzacji Roślin oddział w Młochowie
6/2000 DLOPiKgmo 4301-2/2000 19.04.2000 Monsanto Polska sp. z o.o. uwolnienie do środowiska w celach eksperymentalnych  genetycznie zmodyfikowanej odmiany buraka cukrowego linii hodowlanej RO1 charakteryzującej się cechą odporności na herbicyd Roundup ReadyŽ Zezwolenie było ważne do 31 grudnia 2000 r. i  było przeprowadzane przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
7/2000 DLOPiKgmo4301-11/2000 17.04.2000 Aventis CropScience uwolnienie do środowiska w celach eksperymentalnych  genetycznie zmodyfikowanej odmiany buraka cukrowego linii hodowlanej T-120-7 oznaczonej symbolami KWS  9193  oraz KWS9195 charakteryzującej się cechą odporności na glufosynat amonowy Zezwolenie było ważne do 31 grudnia 2000 r. i  było przeprowadzane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej i Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
8/2000 DLOPiKgmo4301-12/2000 17.04.2000 Aventis CropScience uwolnienie do środowiska w celach eksperymentalnych  genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, dwóch odmian przy współpracy z firmą KWS oznaczonych kodem KX 8442 LL[T25] i KX 9220  [T25] i dwóch odmian  przy współpracy z firmą PIONEER oznaczonych kodem XO858 BL i XO896  JL, charakteryzujących się cechą odporności na glufosynat amonowy. Zezwolenie było ważne do 31 grudnia 2000 r. i  było przeprowadzane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej i Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
9/2000 DLOPiKgmo 4301/22-99/2000 26.04.2000 Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego dopuszczenie do badań w Polsce zmodyfikowanych genetycznie ziemniaków, odmiany Desiree charakteryzujących się zmienionym stosunkiem cukrów prostych do skrobi oraz skróceniem okresu wegetacyjnego. Zezwolenie było ważne do 31 grudnia 2000 r. zostało przeprowadzone przez Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego 
10/2000 DLOPiKgmo 4301-25/2000 20.07.2000 KWS Polska sp. z o.o. Decyzja zmieniająca decyzję Ministra Środowiska nr 1/2000 znak DLOPiKgmo-13/2000 z dnia19.04.2000 w zakresie sprostowania oczywistej pomyłki w tekście decyzji. Wyraz  glufosynat został zastą glufosynat został zastą "glufosynat"  
11/2000 DLOPiKgmo 4301-10/2000 02.08.2000 Aventis CropScience dopuszczenie do badań w Polsce zmodyfikowanego genetycznie rzepaku ozimego w celu badania zimotrwałości odmian rzepaku ozimego odmiany MS8/RF3 PGS w sezonie wegetacyjnym 2000/2001 Zezwolenie było ważne w sezonie 2000/2001, zostało przeprowadzone przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej
12/2000 DLOPiKgmo 4301-14/2000 24.08.2000 Aventis CropScience dopuszczenie do badań w Polsce zmodyfikowanego genetycznie rzepaku ozimego odmiany Avalon, charakteryzującego się cechą odporności na glufosynat amonowy
Zezwolenie było ważne w sezonie 2000/2001, zostało przeprowadzone przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej i  Akademię Rolniczą w Poznaniu
13/2000 DLOPiKgmo 4301-10/2000 24.08.2000 Aventis CropSciene Zmieniająca decyzję Ministra Środowiska nr 11/2000 znak  DLOPiKgmo 4301-10/2000 z dnia 02.08.2000 w sformułowaniu w decyzji wyrażenia nie więcej niż 900 poletek na wyrażenie nie więcej niż enia  odmian"   
14/2000 DLOPiKgmo 4301-16/2000 17.11.2000 Monsanto Polska sp. z o.o. Decyzja na import ziarna genetycznie zmodyfikowanej odmiany soi (Glicyne max. L. cv. A 5403) linii 40-3-2, charakteryzującej się cechą odporności na herbicyd Roundup ReadyŽ  
Postanowienie DLOPiKgmo 4301/20/2000 26.04.2000 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Postanowienie prostujące oczywistą pomyłkę w decyzji Ministra Środowiska  nr 5/2000 z dnia 19.04.2000. 
Wyrazy 31grudnia 1999 zostały zastąWyrazy 31grudnia 1999 zostały zastąWyrazy
 

DECYZJE WYDANE w ROKU 2001
1/2001 DLOPiKgmo 4301-28/00/2/2001 30.01.2001 POLGRUNT sp .z o.o. Decyzja na wprowadzenie do obrotu w Polsce odtłuszczonej mąki sojowej wytworzonej z genetycznie zmodyfikowanej soi,  odpornej na  herbicyd Roundup Ready  
2/2001 DLOPiKgmo  4301-7/2000/2d/01 23.02.2001 Instytut Genetyki Roślin PAN 
w Poznaniu
decyzja o dopuszczenie do badań w Polsce zmodyfikowanego genetycznie  rzepaku jarego charakteryzującego się cechą  odporności na porażenie wirusem mozaiki rzepy [TuMV] Zezwolenie jest ważne do 31 grudnia 2001 r . 
Eksperyment jest wykonywany przez Akademię Rolniczą w Poznaniu.
3/2001 DLOPiKgmo 4301-1/01/3d/01 07.05.2001 Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu O  uwolnienie do środowiska w celach eksperymentalnych  genetycznie zmodyfikowanej odmiany buraka cukrowego linii hodowlanej RO1 charakteryzującej się cechą odporności na herbicyd Roundup ReadyŽ Zezwolenie jest ważne do 31 grudnia 2001 r. i  jest przeprowadzane przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
4/2001 DLOPiKgmo4301-1/01/4d/01 07.05.2001 Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu dopuszczenie do badań w Polsce zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy,
 (Zea mays) dwóch odmian przy współpracy z firmą KWS oznaczonych kodem KX 8442 LL [T 25] i KX 9220 LL,  [T 25], CHARDON,  charakteryzującej się cechą odporności na glufosynat amonowy (Liberty Link)
Zezwolenie jest ważne do 31 grudnia 2001 r. i  jest przeprowadzane przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
5/2001 DLOPiKgmo 4301-3/01/5d/01 21.05.2001 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Dopuszczenie do badań w Polsce zmodyfikowanego genetycznie ogórka z wszczepionym  genem taumatyny II oraz genem odporności na kanamycynę Zezwolenie jest ważne do 31 grudnia 2001 r. i  zostało przeprowadzane przez Katedrę Roślin Warzywnych i Leczniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
6/2001 DLOPiKgmo 4301/2w/01/6d/01 07.06.2001 Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej  Uniwersytetu Wrocławskiego dopuszczenie do badań w Polsce zmodyfikowanych genetycznie ziemniaków,
odmiany Desiree charakteryzujących się zmienionym stosunkiem cukrów prostych do skrobi oraz skróceniem okresu wegetacyjnego.
Zezwolenie jest ważne do 31 grudnia 2001 r. zostało przeprowadzone przez Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego 
7/2001 DLOPiKgmo 43015d/7d/2001 27.07.2001 Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Decyzja na sprowadzenie przez firmę Monsanto Polska sp. z o.o. dla Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie 400gramowej  próbki ziarna kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie zawierającej białkoCry I AB  produkowane przez wyizolowany gen  Bacillus thuringiensis w celu  przeprowadzenia badań analitycznych.

 

ŻYWNOŚĆ TRANSGENICZNA
(ŻYWNOŚĆ GENETYCZNIE MODYFIKOWANA)

WYSTAWA
 "MORALNE, NAUKOWE I FINANSOWE FIASKO TRANSGENÓW"
Biblioteka Ekologiczna, ul. Kościuszki 79, Poznań
od 11 października do 30. listopada 2002r.

Consumer Power
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Siła Konsumenta

Consumer Power 
 
ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE
CZASOPISMO RUCHU OCHRONY ZDROWIA
AKTUALIZOWANA WERSJA ELEKTRONICZNA
"ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE"

 

(................................)
Alarm konsumencki
Alarm konsumenckiALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA