RHS POLAND "SWIDNICA 2003"

badania pilotażowe nad chorobami alergicznymi układu oddechowego

"ŚWIDNICA 2003"

EUROPEAN COMMUNITY RESPIRATORY HEALTH SURVEY II
Main Questionnaire
Adaptacja

5 - 20. sierpnia 2003

August 5 - 20, 2003

RHS Poland Research Team:

Ass. Professor Boleslaw Samolinski, MD, PhD
head of the team
secretary of the Scientific Council to Polish Health Minister, ENT allergologist

Professor Edward Zawisza, MD, PhD
science
professor at the Warsaw Medical University,  ENT allergologist

Zbigniew Halat, MD
survey design and performance
head of Health Surveys Poland, epidemiologist

Urszula Samolinska-Zawisza, MD, PhD
field medical examination
ENT allergologist


Skutki zdrowotne zalania domu:

BADANIA PILOTAŻOWE 
NAD CHOROBAMI ALERGICZNYMI UKŁADU ODDECHOWEGO 
"ŚWIDNICA 2003" 
- ASPEKTY HIGIENY POWIETRZA MIESZKAŃ  
 


K o n f e r e n c j a
dla lekarzy podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej
 pod patronatem
Prezesa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
dr. n. med. Andrzeja Wojnara
i
Prezydenta Świdnicy
mgr. inż. Wojciecha Murdzka

Choroby alergiczne na terenach popowodziowych Dolnego Śląska
na tle badań epidemiologicznych "ŚWIDNICA 2003"
Sala Teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek w Świdnicy
23. października 2004r. (sobota), godz. 11.00 - 16.00Udział w konferencji jest nieodpłatny
Na zakończenie przyjęcie z prezentacją specjałów kuchni ślężańskiej

 
 
Zaproszenie

prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński
Kierownik Samodzielnej Pracowni
Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych AM 
i Zakładu Alergologii i Immunologii Klinicznej
CSK AM w Warszawie
i
prof. dr hab. n. med. Marek Jutel
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Alergologii dla Województwa Dolnośląskiego
Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii AM we Wrocławiu

zapraszają na konferencję
 pod patronatem
Prezesa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
dr. n. med. Andrzeja Wojnara
i
Prezydenta Świdnicy
mgr. inż. Wojciech Murdzka

Choroby alergiczne
na terenach popowodziowych Dolnego Śląska 
na tle badań epidemiologicznych 
„ŚWIDNICA 2003”

Sala Teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek w Świdnicy
23. października (sobota) godz. 11 – 16 

PROGRAM KONFERENCJI

Wystąpienie powitalne
Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek

Częstość występowania i charakterystyka kliniczna uczuleń 
na najczęstsze alergeny kurzu domowego, w tym alergeny pleśni
prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński

Nowoczesne poglądy na wczesną diagnostykę i leczenie astmy oskrzelowej
prof. dr hab. n. med. Marek Jutel

Ryzyko chorób alergicznych w następstwie zalania mieszkań wodą
 z pękniętych rur, zacieków i powodzi na terenach Dolnego Śląska
na podstawie badań epidemiologicznych „ŚWIDNICA 2003“
dr Zbigniew Hałat

Preparaty GSK służące terapii chorób alergicznych
dr n. farm. Andrzej Marcinkowski

Dyskusja

Na zakończenie Konferencji organizatorzy wraz ze sponsorem zapraszają 
na poczęstunek z prezentacją specjałów kuchni ślężańskiej

Udział w konferencji jest nieodpłatny
________________________________

Sponsorem konferencji jest firma GSK


 
 
CHOROBY ALERGICZNE
NA TERENACH POPOWODZIOWYCH DOLNEGO ŚLĄSKA 

W  dniach 5. - 20. sierpnia 2003r. na terenie Świdnicy i przyległym obszarze województwa dolnośląskiego zespół badawczy Samodzielnej Pracowni Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych Akademii Medycznej w Warszawie i Zakładu Alergologii i Immunologii Klinicznej Centralnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie w składzie: prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński (kierownik zespołu), prof. dr hab. med. Edward Zawisza (konsultacja naukowa), dr Zbigniew Hałat (projekt i wykonanie badania epidemiologicznego), dr n. med. Urszula Samolińska-Zawisza (terenowe badania lekarskie) przeprowadził badania pilotażowe nad chorobami alergicznymi układu oddechowego "ŚWIDNICA 2003".  Celem badań była walidacja głównego kwestionariusza EUROPEAN COMMUNITY RESPIRATORY HEALTH SURVEY II (ECRHS II) w populacji 1 000 młodych dorosłych w 5 równolicznych grupach wieku:  20-24,  25-29, 30-34, 35-39, 40-44 z podziałem na płeć. Proporcjonalny dobór respondentów powierzono każdemu z 20 ankieterów skupionych wokół Medycznego Studium Zawodowego w Świdnicy (dyrektor – mgr Krystyna Lasek). 40% respondentów spośród każdej z 10 kategorii demograficznych wybrano losowo do badań lekarskich i pomiarów. Należy podkreślić, że zasób informacyjny głównego kwestionariusza ECRHS II stanowi dorobek kilku dekad prac międzynarodowego zespołu epidemiologów i alergologów, pozwala na porównania w czasie i przestrzeni, nadaje się do wykorzystania i w badaniach kohortowych i w ocenach nasilenia problemu chorób alergicznych w rozmaitych krajach i regionach, łącznie z analizą zaspokojenia potrzeb zdrowotnych ludzi z alergią. Badanie przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ECRHS II jest także niezwykle przydatne dla określenia ryzyka przypisanego rozmaitym czynnikom w alergicznym nieżycie nosa, świstach w klatce piersiowej, astmie oskrzelowej, wyprysku, czy pokrzywce. Spośród ogółu czynników wyzwalających odczyny alergiczne najbardziej interesujące są te, które można praktycznie ograniczać, a przy tym dotyczą każdego. Są to przede wszystkim zagrożenia występujące w mieszkaniach. Aspektom higieny powietrza mieszkań poświęcona jest znaczna część głównego kwestionariusza ECRHS II. 
Uzyskana w wyniku badania „ŚWIDNICA 2003” ocena ryzyka przypisanego zalaniu domu w chorobach alergicznych jest zbieżna z narastającą ostatnio ewidencją naukową i stanowi powszechnie zrozumiały, a przy tym przekonujący, o wartości dowodu sądowego, argument  na rzecz ochrony zdrowia osób nieraz nieświadomie narażonych na lotne związki organiczne wytwarzane przez pleśnie, bo zamieszkałych w budynkach uszkodzonych przez wodę.
Zagrożenie stanowi narastający problemem medycyny społecznej i choć dotyczy wszystkich mieszkańców zalanych budynków, to ludzie niezamożni wymagają jednak pomocy publicznej. Jej brak prowadzący do dramatu najuboższych rodzin zamieszkałych przy ul. Osiedleńców w Wałbrzychu wykazał red. Maciej Maciejewski, reporter Wrocławskiego Ośrodka Telewizyjnego w materiale ASTMA W SLUMSACH emitowanym w sierpniu b. r.

Choroby alergiczne i astma należą do najczęściej występujących schorzeń na świecie. Zwykle ich objawy pojawiają się w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie i utrzymują się przez całe życie. W Polsce na choroby alergiczne cierpi 19,2% dzieci i 15,8% dorosłych, na astmę 9,2% dzieci i 5% dorosłych. Astma jest jedną z głównych przyczyn absencji w szkole i miejscu pracy. Wpływa ona także bardzo istotnie na zdolność percepcji i uczenia się co ma ogromny wpływ na wyniki w nauce i wydajność pracy. Wczesne rozpoznawanie i optymalne leczenie może skutecznie łagodzić przebieg astmy. Jakkolwiek coraz powszechniejsze stosowanie wypracowanych przez grupy ekspertów zaleceń obejmujących m.in. zastosowanie wziewnych kortykosteroidów i beta-mimetyków o przedłużonym działaniu, zmniejszyło znacznie śmiertelność w przebiegu astmy jednak nadal konieczne jest upowszechnianie wiedzy nt. nowych strategii terapeutycznych jak również skutecznej profilaktyki alergii i astmy. Przeprowadzone badania zmierzają do wypełnienia luki pomiędzy rosnącą wiedzą nt. wpływu czynników środowiskowych, infekcji oraz diety na przebieg astmy, a możliwościami prowadzenia skutecznych kampanii profilaktycznych. 
 


 
 
Słowo Polskie Gazeta Wrocławska, 1. września 2004r.

Przewietrzyć Osiedleńców

Miasto radzi, aby problemy mieszkańcy zgłaszali na piśmie

Urzędnicy po wizji lokalnej mieszkań na Osiedleńców wilgoci i grzyba nie znaleźli. Radzą wpuścić więcej powietrza do lokali. Inne wyniki są badań przeprowadzonych przez sanepid: wilgoć i grzyb jest. Tymczasem matki z mieszkań socjalnych nadal obawiają się o zdrowie i życie swoich dzieci

To, co wydawało się możliwe, takim nie jest. Mieszkania socjalne przy ul. Osiedleńców są zawilgocone i zagrzybione, a miasto, do którego należą budynki, niewiele zrobiło w tej sprawie.
– Sprawa utknęła. Była pani z przychodni i obiecała aparat do inhalacji dla dzieci. Ale innego odzewu nie było. Może ta komisja była gdzieś indziej? – zastanawia się Bogusława Franus, która z dwójką chorych dzieci mieszka na osiedlu. Wizję lokalną komisja złożona z pracowników wydziału infrastruktury urzędu, Miejskiego Zarządu Budynków i właściwej Administracji Domów Mieszkalnych przeprowadziła po naszych publikacjach.

Komisja wilgoci nie widzi

– Kontrolę przeprowadzono w kilku mieszkaniach. Nie wykazała ona, że panuje w nich nadmierna wilgoć i grzyb. Podstawowym problemem jest to, że mieszkania nie są odpowiednio wietrzone, stąd może gromadzić się wilgoć – uważa Ewa Frąckowiak, rzeczniczka prezydenta Wałbrzycha.
– Ale widzieliśmy mieszkania z grzybem i wilgocią – oponujemy.
– Być może do tych komisja nie trafiła. Jednak nie mieliśmy oficjalnego zawiadomienia od mieszkańców, więc komisja bazowała tylko na Państwa artykule. Co, mamy pukać od mieszkania do mieszkania i wszystkie sprawdzać po kolei? Jeżeli mieszkańcy upierają się, że problem istnieje, to powinni napisać oficjalne pismo do urzędu, a nie do ADM-u.

Mech na wałku

Aleksandra Pławińska, jedna z bohaterek naszej publikacji zaprzecza, że kontrola była np. u niej w domu.
– Była u nas jedynie pani z sanepidu. Ta sprawa jest niewygodna i pewnie dlatego chcą nas uciszyć i obwieścić, że jesteśmy rodzinami patologicznymi. Grzyb jest nawet w wyremontowanych niedawno budynkach, a dzieci wciąż chorują! – denerwuje się mama 2,5 letniej Wiktorii. Sama wyremontowała i odgrzybiała mieszkanie.
– Ale zapach wilgoci wciąż czuć. Drewniany wałek czy pałka do ciasta są zielone. Mech na nich rośnie. To jak, problemu nie ma?! – oburza się kobieta.

Wilgoć i grzyb istnieje

To, co nie udało się stwierdzić wieloosobowej specjalnej komisji z urzędu, stwierdzili inspektorzy sanitarni.
– Przeprowadziliśmy ankietę w jedenastu mieszkaniach. Po ich analizie można stwierdzić, że są tam trudne warunki do życia. Mieszkania są zawilgocone i zagrzybione. Występują również zachorowania na astmę u dzieci – informuje Małgorzata Bąk, powiatowy inspektor sanitarny w Wałbrzychu. Pracownicy sanepidu analizują teraz karty leczenia dzieci z Osiedleńców.
– Chcemy uzyskać wszelkie informacje, które przekażemy prezydentowi miasta, by rozwiązać ten problem – dodaje Bąk. 

Stefan Augustyn - Słowo Polskie Gazeta Wrocławska

 Skutki zdrowotne zalania domu:

BADANIA PILOTAŻOWE 
NAD CHOROBAMI ALERGICZNYMI UKŁADU ODDECHOWEGO 
"ŚWIDNICA 2003" 
- ASPEKTY HIGIENY POWIETRZA MIESZKAŃ 

Uzyskana w wyniku badania „ŚWIDNICA 2003” ocena ryzyka przypisanego zalaniu domu w chorobach alergicznych jest zbieżna z narastającą ostatnio ewidencją naukową i stanowi powszechnie zrozumiały, a przy tym przekonujący, o wartości dowodu sądowego, argument  na rzecz ochrony zdrowia osób nieraz nieświadomie narażonych na lotne związki organiczne wytwarzane przez pleśnie, bo zamieszkałych w budynkach uszkodzonych przez wodę.
Zagrożenie stanowi narastający problem medycyny społecznej i choć dotyczy wszystkich mieszkańców zalanych budynków, to ludzie niezamożni wymagają jednak pomocy publicznej. Jej brak prowadzący do dramatu najuboższych rodzin zamieszkałych przy ul. Osiedleńców w Wałbrzychu wykazał red. Maciej Maciejewski, reporter Wrocławskiego Ośrodka Telewizyjnego w materiale ASTMA W SLUMSACH emitowanym w sierpniu b. r.


  
 
M
C
K
alergie, zatrucia, zakażenia, urazy
dochodzenie przyczyn  w składzie: 
żywności, napojów, kosmetyków, leków 
i innych produktów,
w usługach oraz w otaczającym środowisku

PORADNIA
MEDYCZNEGO CENTRUM KONSUMENTA
 

M
C
K

 


 

MEDYCZNE CENTRUM KONSUMENTA 
 
ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE
CZASOPISMO RUCHU OCHRONY ZDROWIA
AKTUALIZOWANA WERSJA ELEKTRONICZNA
"ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE"ALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA