Halats' Tombstones in Kety and Bulowice
(half-way from Oswiecim to Wadowice)
Poland

JOANNA EWA HAŁAT - MATKA JOZEFA HAŁACIŃSKA

Towarzystwo Dobroczynne im. Joanny Ewy Hałat - wielebnej matki Józefy Hałacinskiej