VENUS POLSKA 

DZIEWCZYNKA

 
 
 DZIEWCZYNA

 
 
DOROSŁA KOBIETA

 
 
MĘŻATKA
ŻONA I MATKA

 
 
ALA
ELA
OLA
                                       
 
 

JAK BYC KOBIETĄ I...

NIE BAĆ SIĘ AIDS ? Zanim zostanę kobietą przez wiele lat jestem

dziewczynką - małą, słabą i bezbronną i dlatego:


dziewczyną - beztroską, ciekawą życia i swoich możliwości, ale:

Jako dojrzała do narzeczeństwa, małżeństwa i macierzyństwa
dorosła kobieta z radością i bez obaw o swoją przyszłość oczekuję nowych przeżyć w roli narzeczonej, żony i matki, gdyż: czuję się bezpiecznie, wychodząc za mąż za dorosłego mężczyznę dojrzałego do roli męża i ojca, który umie utrzymać rodzinę zawsze wiemy gdzie jest i co robi nasze dziecko, chronimy je przed skutkami naiwności, nierozwagi i złego przykładu

OMIJAJĄC PUŁAPKI NAIWNOSCI I NIEROZWAGI
NIE MASZ POWODU DO STRACHU PRZED AIDS 

JAK BYC KOBIETĄ I...
                      PORADZIĆ SOBIE Z PROBLEMEM AIDS

  ALA: ponieważ zawsze jestem wierna mojemu jedynemu w życiu mężczyźnie,który nie miał nikogo przede mną i stale dochowuje mi wierności,

TO NIGDY

ELA: kiedy chwila miłosnego uniesienia, chęć przeżycia ciekawej przygody, nagły powrót w ramiona poprzedniego, zwłaszcza pierwszego, mężczyzny są przyczyną, że wbrew moim stałym przekonaniom nieoczekiwanie dla mnie samej podejmę stosunek płciowy z mężczyzną, z którym nie jestem lub nie będę związana na ce życie, albo też, kiedy zostałam zmuszona do stosunku płciowego w wyniku podstępu, przymusu, zatrucia nawet małą ilością alkoholu lub fizycznej przemocy kończącej się gwałtem,

TO PO TAKIM ZDARZENIU

OLA: kiedy miłość albo szczególne okoliczności mojego życia powodują, że zgadzam się na współżycie płciowe z mężczyzną, który nie jest lub nie będzie moim jedynym partnerem seksualnym, albo wcześniej współżył z innymi kobietami lub bywa, ze nadal współżyje, a zwłaszcza, kiedy wybieram sposób życia prowadzący do przygodnych stosunków płciowych z nieznajomymi mężczyznami,

TO ZAWSZE

NIE MOGĄC SOBIE PORADZIĆ Z PROBLEMEM AIDS SZUKAJ RADY I POMOCY U LEKARZA


Uwagi  :

 1. Powyższy tekst ukazał się po raz pierwszy w 1990r. w formie ulotki wydanej nakładem Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrocławiu w związku z tematem wiodącym WORLD AIDS DAY 1990: KOBIETY A AIDS. Zestaw 10 ulotek ZW PCK przekazywał masowo do szkół i uczelni. Za aprobatą i zachętą biskupa pomocniczego diecezji wrocławskiej, którym był wówczas JE ks. biskup Adam Dyczkowski, proboszczowie parafii Archidiecezji Wrocławskiej te same ulotki wywieszali w gablotach przy kościołach. 
 2. w ulotce z 1990 zachęcano do korzystania z rady i pomocy lekarskiej w Puncie Konsultacyjnym Czerwonego Krzyża prowadzonym przez autora ulotki
 3. w ulotce z 1990 zachęcano do korzystania automatycznej informacji telefonicznej o AIDS (czynna przez lata -TEL. 958 we Wrocławiu) oraz   z edukacji rówieśniczej w wykonaniu młodych słuchaczek Wydziału Położnych
 4.  w ulotce z 1990r. cytowano nadal aktualną informację Swiatowej Organizacji Zdrowia World Health Organization Global Programme on AIDS: "HIV nie przenosi się podczas zwykłych kontaktów między ludźmi: przez wspólne wykonywanie pracy, siedzenie obok siebie, podawanie ręki, całowanie w policzek, obejmowanie, dotykanie, kaszel i kichanie, przez wspólne używanie nakryć stołowych, jak półmiski, talerze, szklanki i filiżanki, przez żywnosć i napoje, przez wodę, ani też przez jakikolwiek kontakt z ubikacją. Nie ma dowodów na przenoszenie HIV przez owady"
 5. Tekst i opracowanie: dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny specjalista epidemiolog


 
 

Zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy medycznej
stanowczo potwierdzonym w 2003 r.
przez prestiżową grupę naukowców
zajmujących się epidemiologią HIV/AIDS

1) bezpieczny seks (safe sex) ma miejsce wyłącznie w warunkach wstrzemięźliwości płciowej (abstinence), czyli niepodejmowania stosunków płciowych
2) bezpieczniejszy seks (safer sex) ma miejsce w trwałym na całe życie związku dwojga wzajemnie wiernych sobie osób wolnych od zakażenia HIV
3) używanie prezerwatyw, nawet jeśli jest właściwe i konsekwentne, w żadnym przypadku nie spełnia wymagań seksu bezpiecznego lub bezpieczniejszego. Lansowane przez niektóre środki masowego przekazu skojarzenie określenia bezpieczny/bezpieczniejszy seks z prezerwatywą nie ma żadnych podstaw naukowych, a stanowi wyłącznie wykonanie zobowiązań reklamowej umowy i/lub propagandowej zmowy. W przypadku publicznych środków masowego przekazu propagowanie zachowań zagrażających zdrowiu i życiu milionów ludzi należy uznać nie tylko za naganne, lecz także za przestępcze.
 
 
Grupa Robocza 
do spraw Zapobiegania Zakażeniom HIV 
na Świecie, 2003

ABC zapobiegania powiązanego

Zapobieganie powiązane uwzględnia rozmaite strategie bezpieczniejszego zachowania w sferze płciowej, które  mogą wybrać na rozmaitych etapach swojego życia osoby o nich poinformowane, a przy tym będące w stanie decydować za  siebie, aby ograniczyć ryzyko narażenia siebie samych lub innych osób na zakażenie wirusem wywołującym AIDS.

 • A oznacza abstynencję (wstrzemięźliwość)
 • B oznacza bezpieczeństwo warunkowe 
 • C oznacza właściwe i konsekwentne stosowanie prezerwatyw
Interwencje A, B i C mogą być adaptowane i łączone w sposób zrównoważony, który będzie się zmieniać zależnie od kontekstu kulturowego, populacji docelowej i stadium epidemii. 


A oznacza abstynencję (wstrzemięźliwość)

Powstrzymywanie się od stosunków płciowych  lub decydowanie się na rozpoczęcie współżycia w późniejszym wieku. 

Czy wstrzemięźliwość jest następstwem decyzji o rozpoczęciu współżycia w późniejszym wieku, czy też  jest okresowa w dalszych latach życia, dostęp do edukacji i informacji na temat alternatywnych bezpieczniejszych zachowań płciowych ma krytyczne znaczenie dla uniknięcia zakażenia wirusem wywołującym AIDS, kiedy ktoś już rozpoczyna lub podejmuje na nowo współżycie płciowe.


B oznacza bezpieczeństwo warunkowe

Dochowanie wierności lub ograniczenie liczby osób, z którymi podejmuje się współżycie płciowe. 

Liczba osób, z którymi ktoś podjął życie płciowe w ciągu swojego życia  pozwala bardzo łatwo przewidzieć jego lub jej ryzyko zakażenia wirusem wywołującym AIDS.

Im mniej osób, z którymi ktoś podjął życie płciowe w ciągu swojego życia, tym mniejsze ryzyko narażenia na wirus wywołujący AIDS.

Jednak strategie umacniające wierność wśród par tylko wtedy prowadzą do zmniejszenia liczby nowych zakażeń wirusem wywołującym AIDS, kiedy każda z osób w parze jest wolna od zakażenia i niezawodnie wierna. 


C oznacza właściwe i konsekwentne 
stosowanie prezerwatyw

Prezerwatywy zmniejszają ryzyko przenoszenia wirusa wywołującego AIDS wśród młodych ludzi aktywnych seksualnie, par, w których jedna osoba jest zakażona wirusem wywołującym AIDS, osób trudniących się nierządem i ich klientów i wszystkich tych osób, które podejmują kontakty płciowe z osobami, które mogły ryzykować narażenie na wirus wywołujący AIDS.

Badania naukowe wykazały, że kiedy ludzie nie mają dostępu do prezerwatyw, inne strategie zapobiegawcze tracą dużo na swojej potencjalnej efektywności.

Global HIV Prevention Working Group 2003
 

The ABCs of combination prevention

Combination prevention includes various safer sex behaviour strategies that informed individuals who are in a position to decide for themselves can choose at different times in their lives to reduce their risk of exposing themselves or others to HIV.
 
 

 • A means abstinence
 • B means being safer
 • C means correct and consistent condom use
A, B, and C interventions can be adapted and combined in a balanced approach that will vary by cultural context, the population addressed and the stage of the epidemic.


A means abstinence

not engaging in sexual intercourse or delaying sexual initiation. 
 

Whether abstinence occurs by delaying sexual debut or by adopting a period of abstinence at a later stage, access to information and education about alternative safer sexual practices is critical to avoid HIV infection when sexual activity begins or is resumed.
 
 
 


B means being safer

by being faithful to one’s partner or reducing the number of sexual partners. 
 

The lifetime number of sexual partners is a very important predictor of HIV infection. 
 

Thus, having fewer sexual partners reduces the risk of HIV exposure. 
 

However, strategies to promote faithfulness among couples do not necessarily lead to lower incidence of HIV unless neither partner has HIV infection and both are consistently faithful.
 
 


C means correct and consistent condom use


condoms reduce the risk of HIV transmission for sexually active young people, couples in which one person is HIV-positive, sex workers and their clients, and anyone engaging in sexual activity with partners who may have been at risk of HIV exposure. 
 

Research has found that if people do not have access to condoms, other prevention strategies lose much of their potential effectiveness.

 


 
The ABC Model 

Studies show that from 1991 to 2001, HIV infection rates in Uganda declined from about 15 percent to 5 percent. Among pregnant women in Kampala, the capital of Uganda, HIV prevalence dropped from a high of approximately 30 percent to 10 percent over the same period.
How did Uganda do it?
The best evidence suggests that the crucial factor was a national campaign to discourage risky sexual behaviors that contribute to the spread of the disease. Beginning in the mid-1980s, the Ugandan government, working closely with community and faith-based organizations, delivered a consistent AIDS prevention message:

 • Abstain from sex until marriage, 
 • Be faithful to your partner, or use 
 • Condoms if abstinence and fidelity are not practiced. 
The link between Uganda's "ABC" approach and the dramatic reduction in the country's HIV/AIDS rate is now widely acknowledged. Based on research data collected over the past decade, several lessons can be drawn from the success of Uganda's strategy:
 • High-risk sexual behaviors can be discouraged and replaced by healthier lifestyles. 
 • Abstinence and marital fidelity appear to be the most important factors in preventing the spread of HIV/AIDS.
 • Condoms do not play the primary role in reducing HIV/AIDS transmission.
 • Religious organizations are crucial participants in the fight against AIDS. 

Według epidemiologów skupionych wokół czasopisma naukowego
Journal of Epidemiology and Community Health
rozwiązłość charakteryzująca 10% populacji leży u podstaw epidemii chorób wenerycznych.

Czy jestrozwiązła 10% U podstaw epidemii chorób przenoszonych drogą płciową ?
Carlos Álvarez - Dardet i John R Ashton

Według badań opublikowanych w New Scientist ,niewielki odsetek ludności - 1% - nie mają żadnego interesu w seks z mężczyznami lub
kobiet. Ta grupa " asexuals " idą razem i tworzących społeczności wirtualnych przez internet domagać się ich prawa nie do seksu , stwierdza raport .
Odwrotnie z " promiscuous 10 % " , które rozpoczęły życie seksualne na wczesnym etapie i mają wielu partnerów , Według profesora Mark Bellis i jego koledzy w Liverpoolu .

Profesor Bellis i jego zespół skrytykował wizerunek silnych seksualnych obrazów w filmach i telewizji , w których nie było próby usuall propagowania bezpiecznego seksu .

Homoseksualizm skraca Życie mezczyzna 30 lat .

William Bennett , 1997 : Homoseksualizm " trwa 30 lat od swojego życia . " Średnia długość życia homoseksualistów była tylko 43

New England Journal of Medicine Reports , że mężczyźni , którzy palą, ryzyko cięcia 7,3 roku od ich życia.
Oxford University, International Journal of Epidemiology , 1997 , raporty " ... dalsze trwanie życia w wieku 20 lat dla mężczyzn homoseksualnych i biseksualnych jest od 8 do 20 lat mniej niż dla wszystkich ludzi ... Prawie połowa mężczyzn homoseksualnych i biseksualnych Obecnie w wieku 20 lat będzie ich nie osiągnie 65 urodziny . Sądząc po roku na ryzyko, aktywność homoseksualna jest do trzech razy zabójczą niż palenie .
Mężczyźni, którzy uprawiają seks z mężczyznami są 860 % bardziej skłonni do zaciągania chorobą przenoszoną drogą płciową ( STD) , zwiększenie do 500% ich ryzyko zakażenia HIV / AIDS .
Jak dobrze, między wierszami, w całym stanie Michigan gejów gazeta donosi ryzyko raka odbytu " Soars " o blisko 4000 % dla mężczyzn, którzy uprawiają seks z mężczyznami . Badanie cytologiczne dla kobiet spadły ryzyko raka szyjki macicy o 75 % , od 40 do 50 100000 8 do 10 na 100000 . Nawet jeśliwymaz pap dla mężczyzn homoseksualnych i biseksualnych jest , jaki kiedykolwiek powstał , nie patrząc Prawdopodobnie obecnie ,podobnie spadek z 75 % wciąż myśli , że mężczyźni , którzy uprawiają seks ze wzrostem ich szanse rozwoju raka odbytu przez 800 %. Between The Lines , że państwaprezerwatywy tylko oferuje ograniczoną ochronę przed Rozwój raka odbytu .

The promiscuous 10%?

J Epidemiol Community Health 2004 58: 885

Mark A Bellis, Karen Hughes, John R Ashton 
Centre for Public Health, Liverpool John Moores University, UK
Government Office North West, UK 

Is there a promiscuous 10% underlying the epidemic of sexually transmitted disease?
Carlos Álvarez-Dardet and John R Ashton

According to research published in New Scientist, a small percentage of the population - 1% - have absolutely no interest in having sex with men or 
women. This group of 'asexuals' are coming together and forming virtual communities via the internet to insist on their right not to have sex, the report said. 
The opposite is true of the "promiscuous 10%" who started their sex lives at  an early stage and have multiple partners, according to Professor Mark Bellis and his colleagues in Liverpool.

Professor Bellis and his team criticised the portrayal of strong sexual  images in films and television, where there was usually no attempt to promote safe sex.


Homoseksualizm skraca życie mężczyzn o 30 lat.

William Bennett, 1997: Homosexuality "takes 30 years off your life." The average life expectancy for gay men was just 43.

The New England Journal of Medicine reports that men who smoke risk cutting 7.3 years off their lives.
Oxford University's International Journal of Epidemiology, 1997, reports "...Life expectancy at age 20 years for gay and bisexual men is 8 to 20 years less than for all men...nearly half of gay and bisexual men currently aged 20 years will not reach their 65th birthday. Judging by the years at risk, homosexual activity is up to three times deadlier than smoking. 
Men who have sex with men are 860% more likely to contract a sexually transmitted disease (STD), INCREASING up to 500% their risk of contracting HIV/AIDS.
As well, Between The Lines, Michigan's statewide gay newspaper reports the risk of anal cancer "soars" by nearly 4,000% for men who have sex with men. Pap smears for women have dropped the risk of cervical cancer by 75% , from 40-50 per 100,000 to 8 to 10 per 100,000. Even if a pap smear for gay and bisexual men is ever developed, not looking likely at present, a similiar drop of 75% would still mean that men who have sex with increase their odds of developing anal cancer by 800%. Between The Lines states that a condom only offers limited protection against developing anal cancer.

Biseksualni mężczyźni przenoszą zarazki chorób wenerycznych z rozwiązłych homoseksualistów na nieświadome zagrożenia kobiety.
 powyższe informacje nie mają charakteru
indywidualnej porady lekarskiej


VENUS POLSKA
 ALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA