AKADEMIA ZIELONEJ EUROPY
CENTRUM EDUKACJI TERAPII TRADYCYJNYCH 

CETT 
 
 
 

Zainaugurowano działalność Akademii Zielonej Europy
informacja na stronie internetowej
Polskiej Agencji Prasowej
NAUKA W POLSCE


Polska Agencja Prasowa NAUKA W POLSCE, 23. czerwca 2004r.

Zainaugurowano działalność Akademii Zielonej Europy


Promocja uprawy roślin zielarskich jako dziedziny rolnictwa ekologicznego jest jednym z celów działalności zainaugurowanej we wtorek 22 czerwca w Piastowie pod Warszawą Akademii Zielonej Europy. 

Akademia powstała dzięki staraniom Centrum Edukacji Terapii Tradycyjnych w Piastowie, które zajmuje się szerzeniem wiedzy o naturalnych metodach profilaktyki i leczenia chorób. 

"Akademia Zielonej Europy - w zgodzie z tradycją i naturą" to projekt edukacyjny, służący realizacji wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów oraz Światowego Funduszu na Rzecz Przyrody, dotyczących strategii zrównoważonego rozwoju w zakresie wykorzystania naturalnych surowców roślinnych. 

Wśród celów Akademii jest także aktywizacja społeczności lokalnych przez działania informacyjne i edukacyjne. 

"Wiodącymi tematami programów edukacyjnych Akademii Zielonej Europy są promocja prozdrowotnego stylu życia i odżywiania oraz promocja uprawy roślin zielarskich jako dziedziny rolnictwa ekologicznego" - mówi dr Zbigniew Hałat z Centrum Edukacji Terapii Tradycyjnych. 

W ramach Akademii rozpocznie też działalność "Międzynarodowa Akademia Fitoterapii i Mongolskiej Medycyny Tradycyjnej - HUTAI BILIG". 

Realizować ona będzie szkolenia i kursy podyplomowe dla absolwentów europejskich szkół medycznych i farmaceutycznych dotyczących naturalnych technik diagnozowania oraz fitoterapii. 

Twórcy Akademii chcą stworzyć na terenie Polski "platformę dialogu międzynarodowego dotyczącego naturalnych metod leczenia i ziołolecznictwa". 

W realizacji szkoleń mają wziąć udział uznani naukowcy z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych zajmujący się fitoterapią (ziołolecznictwo). 

Akademię wspomagają m.in.: 

* prof. Kazimierz Głowniak - kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji Akademii Medycznej w Lublinie, członek Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN; 

* prof. Wojciech Cisowski - kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji Akademii Medycznej w Gdańsku i we Wrocławiu, członek Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN; 

* oraz dr Jadwiga Panek-Lenartowicz, przewodnicząca Mazowieckiego Oddziału Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. 

Celem działania Centrum Edukacji Terapii Tradycyjnych jest m.in. rozpowszechnianie wiedzy o naturalnych metodach profilaktyki i leczenia chorób. Współpracują z nim lekarze i farmaceuci.

Do najważniejszych zadań CETT jego twórcy zaliczają m.in. promowanie preparatów pochodzenia ziołowego i naturalnego w zapobieganiu chorobom. 

* Nauka w Polsce - Bogusława Szumiec-Presch * 

22 czerwca 2004 ALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA