NIEPOŻĄDANE REAKCJE NA PRODUKTY SPOŻYWCZE


Awersja pokarmowa
- reakcja o podłożu psychologicznym wywoływana rozpoznaniem wyglądu, zapachu lub smaku produktu spożywczego. Nie występuje, jeśli produkt jest w postaci zamaskowanej

Nietolerancja pokarmowa

- nieimmunologiczna reakcja wywołana przez produkt spożywczy, bez udziału czynnika psychologicznego. Wywołana niedoborem enzymu, efektem farmakologicznym lub etiologii nieznanej (idiopatyczna)

Alergia pokarmowa

- niepożądana reakcja mechanizmu odpornościowego wywołana przez produkt spożywczy

OBJAWY NIEPOŻĄDANYCH REAKCJI NA PRODUKTY SPOŻYWCZE


dolegliwości psychologiczne
depresja, otępienie, rozdrażnienie
objawy psychologiczne
depresja, nadpobudliwość
dolegliwości narządowe
nudności, ból i zawroty głowy
objawy narządowe
pokrzywka ostra, obrzęk Quinckego
pokrzywka przewlekła, wyprysk atopowy
(zaostrzenie atopowego zapalenia skóry), obrzęk krtani
dychawica (astma) oskrzelowa
ostre reakcje ze strony przewodu pokarmowego:
biegunka, wymioty, kolki
zapalenie spojówek, nieżyt nosa
pokarmowa reakcja anafilaktyczna (wstrząs)

 
 

Uczulenie pokarmowe może powodować wiele objawów, z których kilka jest bardzo rozpowszechnionych. 

Objawy mogą pojawić się natychmiast po spożyciu uczulającego produktu (ostra pokrzywka lub anafilaksja) lub z opóźnieniem w przypadku atopowego zapalenia skóry. 

Mogą wystąpić objawy pojedyncze, lecz często dotyczy to wielu organów: skóry, układu oddechowego, pokarmowego i oczu. U wielu osób z dychawicą oskrzelową wywołaną uczuleniem pokarmowym występuje atopowe zapalenie skóry.

Związek pomiędzy uczuleniem pokarmowym i występowaniem reakcji niepożądanych został ustalony dla wielu objawów. Tak jest w przypadku pokrzywki, wyprysku atopowego, zapalenia spojówek, obrzęku krtani, ostrych reakcji ze strony przewodu pokarmowego będących następstwem spożycia określonego produktu i dychawicy oskrzelowej. Anafilaksja jest również w zasadzie powodowana uczuleniem pokarmowym.
 

PRODUKTY SPOŻYWCZE NAJCZĘŚCIEJ
WYWOŁUJĄCE OBJAWY NIEPOŻĄDANYCH REAKCJI
 • mleko krowie, produkty mleczne, preparaty mleka
 • owoce (jabłka, kiwi, banany i in.)
 • warzywa (seler, marchew, ziemniaki i in.)
 • soja
 • jaja
 • skorupiaki (krewetki, kraby, homary i raki)
 • migdały
 • nasiona sezamu
 • orzechy ziemne
 • orzechy włoskie, laskowe i brazylijskie
 • ryby
 • pszenica i inne zboża

 • dodatki - siarczyny, benzoesany, parabeny, glutaminian sodu, barwniki, BHA, BHT


BADANIA DIAGNOSTYCZNE POTWIERDZAJĄCE ROZPOZNANIE
 • pozytywny wynik testu skórnego z ekstraktem
 • pozytywny wynik testu skórnego ze świeżą żywnością
 • wykrycie specyficznego IgE w surowicy
 • pojedyncza próba pokarmowa
 • podwójnie ślepa próba pokarmowa

 • dieta eliminacyjna
    

 
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 16 grudnia 2002r.
w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych
(Dz. U. z 2002 r.,  Nr 220, poz. 1856 z p. zm.)

 


(...)

§ 1. 1. Rozporządzenie reguluje szczegółowy zakres i sposób znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych, w opakowaniach jednostkowych, zbiorczych i bez opakowań, przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta, oraz zakres informacji podawanych na opakowaniu.
2. Szczegółowy sposób znakowania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego określają przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

Rozdział 2

Przepisy dotyczące znakowania wszystkich środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych

§ 2. 1. Środek spożywczy w opakowaniu jednostkowym znakuje się, podając (...) co najmniej następujące informacje:
(...)
9. Nazwę każdego składnika alergennego wykorzystywanego do produkcji środka spożywczego i nadal obecnego w gotowym środku spożywczym, nawet w zmienionej formie, oraz nazwę każdego składnika pochodzącego ze składnika alergennego, w tym również w przypadku środków spożywczych, o których mowa w § 2 ust. 4, oraz składników, o których mowa w ust. 4 i § 8 ust. 1, podaje się z wyraźnym odniesieniem do nazwy składnika określonej w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się, jeżeli nazwa, pod którą środek spożywczy występuje w obrocie, wyraźnie odnosi się do danego składnika.
11. Każdą substancję wykorzystywaną do produkcji środka spożywczego i nadal obecną w gotowym środku spożywczym, nawet w zmienionej formie, w tym również substancje, o których mowa w ust. 7 pkt 1-4, pochodzącą ze składników alergennych wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, uznaje się za składnik i znakuje z wyraźnym odniesieniem do nazwy składnika alergennego, z którego ona pochodzi. 

ZAŁĄCZNIK
SKŁADNIKI ALERGENNE

  1.  Zboża zawierające gluten (tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies zwyczajny, pszenica oplewiona / orkisz, kamut lub ich szczepy hybrydowe)
  2.  Skorupiaki
  3.  Jaja
  4.  Ryby
  5.  Orzeszki ziemne / orzeszki arachidowe
  6.  Nasiona soi
  7.  Mleko (łącznie z laktozą)
  8.  Orzechy, tj. migdał (Amygdalus communis L.), orzech laskowy (Corylus avellana), orzech włoski (Juglans regia), nerkowiec (Anacardium occidentale), orzech pekan (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), orzech brazylijski (Bertholletia excelsa), pistacja, orzech pistacjowy (Pistacia vera), orzech makadamia (Macadamia ternifolia)
  9.  Seler
  10. Gorczyca
  11. Nasiona sezamu
  12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l w przeliczeniu na SO2
  
 
publikacja 
Wydawnictwa Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji
Politechniki Warszawskiej,
 Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce '2001
Zbigniew Hałat
"Alergeny orzechów arachidowych 
w powietrzu pomieszczeń"

artykuł dostępny na stronie
ALERGENY ORZECHÓW ARACHIDOWYCH
W POWIETRZU POMIESZCZEŃ


 
 
ALERGENY ORZECHÓW ARACHIDOWYCH 
W POWIETRZU POMIESZCZEŃ 

Zbigniew Hałat 

referat wygłoszony podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji 
"Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce" 
w dniach 15 - 16 listopada 2001 r. w Warszawie 

kwartalnik "ALERGIA", 2004, Nr 3/21, str. 19 - 26
Zbigniew Hałat
"Alergeny organizmów genetycznie zmodyfikowanych"

artykuł dostępny na stronie
ORGANIZMY MODYFIKOWANE GENETYCZNIE


ZAGROŻENIA ZDROWIA ZE STRONY
ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH 

MEDYCZNE CENTRUM KONSUMENTAALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA