Produkty wycofane z obrotu - Ostrzeżenia - Informowanie opinii publicznej o zagrożeniach związanych z produktami od 31 października do 2. grudnia 2000r. (doniesienia dot. napojów firmy Coca-Cola od 18. lutego 1998r. do 2. grudnia 2000r.)

(..............................)
Alarm konsumencki

Niewykonane obowiązki władz

Od września 2000r. na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15, poz. 179 dnia 7. marca 2000r.). Zgodnie z Art. 19. tej ustawy w szczególnie uzasadnionych przypadkach organ nadzoru może poinformować opinię publiczną o zagrożeniach związanych z produktem; koszty tej informacji ponosi producent. Art. 20 Ustawy nakładał na Radę Ministrów obowiązek wydania rozporządzenia określającego szczegółowe zasady organizacji i działania dwóch krajowych systemów:

  • KSIPN - krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych, do którego zadań należy szybkie informowanie organów administracji rządowej i samorządowej, zainteresowanych instytucji oraz konsumentów o produktach niebezpiecznych oraz
  • KSMWK - krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich, do którego zadań należy gromadzenie informacji, w tym danych o stanie zdrowia, w celu zapobiegania powstawaniu zagrożeń.
Rozporządzenie w sprawie krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych weszło w życie dopiero w lutym 2001. i od tego dnia zgodnie z jego § 11. osoba zainteresowana może przeglądać część jawną rejestru tych produktów oraz sporządzać z niej notatki i odpisy. Warto korzystać z tego prawa konsumenta.

zawartość rejestru

Zagrożenia i dyskryminacja rynkowa

Dopóki władze nie przystąpią do skutecznego wykonywania ustawowych obowiązków, konsument skazany jest na rolę nieświadomej ofiary zagrożeń związanych z produktem kupionym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. O tym jak wielka jest skala tych zagrożeń świadczy ogólna ocena jakości szybkozbywalnych dóbr konsumpcyjnych dokonywana podczas kolejnych spotkań w ramach Seminarium Medycznego Centrum Konsumenta, a także lekarska opinia w sprawie produktu najbardziej masowego i najmniej bezpiecznego, jakim jest woda do picia i na potrzeby gospodarstw domowych, zakładów żywienia zbiorowego, zakładów produkujących środki spożywcze, farmaceutyczne, kosmetyczne i lód.

Polscy konsumenci są ofiarami dyskryminacji rynkowej. Dowodem jest nielegalny zalew naszych sklepów żywnością transgeniczną odrzuconą w Unii Europejskiej, gdzie koncerny zgodnym chórem zapewniają, że ich markowe wyroby nie mają nic wspólnego z manipulacją genetyczną. W Polsce te same koncerny, uprawiając skuteczny lobbing, doprowadziły do paraliżu publicznych służb nadzoru i kontroli. W rezultacie ani Inspekcja Sanitarna, ani Inspekcja Weterynaryjna, ani Inspekcja Handlowa, ani żadna inna inspekcja nie jest w stanie dać odpowiedzi na proste pytanie: w którym artykule spożywczym są składniki powstałe w wyniku manipulacji genetycznej, skoro eksperci ministra zdrowia i innych resortów twierdzą, że aż 60% przetworzonych środków spożywczych na polskim rynku to żywność transgeniczna?

SafetyAlerts

Tymczasem w krajach cywilizowanych producenci zabiegają o zaufanie konsumentów do swoich markowych produktów, a władze o opinię podatników o skuteczności swoich działań. Dobrym przykładem aktywnego systemu informowania klientów o produktach niebezpiecznych jest amerykańska inicjatywa SafetyAlerts. Niekiedy sprawa dotyczy tysięcy ton produktu wycofywanego w najgorszym dla producenta terminie, jak np.16,7 milionów funtów (7 580 ton) gotowych do spożycia indyków i kurczaków firmy Cargill Turkey Products wycofanych z obrotu tuż przed Bożym Narodzeniem 2000r. w związku ze stwierdzeniem przez władze sanitarne, że niektóre wyroby tej firmy produkowane w zakładzie Waco, stan Teksas, mogłyby zawierać bakterie Listeria monocytogenes związane z 25 przypadkami listeriozy, ktore w większości wystąpiły od lipca 2000r. Listeria monocytogenes jest drobnoustrojem, który może być przyczyną poważnych, a niekiedy śmiertelnych zakażeń u małych dzieci, ludzi wątłych i starszych, ciężarnych kobiet i u osób o obniżonej odporności. Wprawdzie u ludzi zdrowych występują krótkotrwałe dolegliwości, jak gorączka, bóle głowy, sztywnosć karku, nudności, ból brzucha i biegunka, to u kobiet ciężarnych zakażenie listeriami może spowodować poronienia i urodzenia martwych płodów. Interesujące jest zderzenie tej sprawy z realiami polskimi.

Polska liczy 7 razy mniej konsumentów niż Stany Zjednoczone. Podaż produktów konsumpcyjnych i sama konsumpcja są jeszcze mniejsze. Zatem w porównaniach można stosować arbitralnie przyjęty współczynnik przeliczeniowy równy 10. Wówczas okaże się, że tysiącom ton różnych produktów, np. mięsa wycofanego z obrotu w USA, powinny odpowiadać setki ton mięsa wycofanego z obrotu w Polsce, choćby powodu podejrzenia o zanieczyszczenie bakteriami Listeria monocytogenes, Salmonella sp. i in. Nic takiego się nie dzieje. W zamian słyszymy niemal codzienne zapewnienia władz, że kupowana w Polsce żywność jest bezpieczna, a jesli już coś trzeba wycofać z obrotu to jest to guma mamba.

Zachęcamy firmy działające na polskim rynku do dobrowolnego przekazywania informacji o znanych im zagrożeniach związanych z wprowadzanymi do obrotu produktami. Apel ten adresujemy zwłaszcza do działających w Polsce oddziałów tych koncernów międzynarodowych, które mniej lub bardziej ochoczo ujawniają wady swoich wyrobów konsumentom w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Produkty wycofane z obcych rynków sprzedawane są w Polsce.

Siłą konsumenta jest informacja. Postaramy się - w miarę możności - podzielić się zgromadzoną wiedzą z czytelnikami naszych stron, tak aby polski konsument nie był niezmiennie ofiarą dyskryminacji rynkowej.


SafetyAlerts

In 1998 over 560 products were recalled in the U.S. In 1999 over 900 product recalls were issued. In September '99, the Centers for Disease Control stated that nearly 80 million people are afflicted with food poisoning in the U.S. It is estimated that another 9,000 die from contaminated foods in the U.S. each year.

One thing I have learned for certain - although many of our warning mailers may not contain warnings that affect you, there is absolutely no doubt in my mind that eventually one will. It may keep you from getting sick, maybe keep you from getting injured, or just maybe one day literally save your life - or the life of someone you know. However, this newsletter is *NOT* about being paranoid, it is about being prudent. With 80 million food poisonings a year it's worth the 5 minutes per week it takes to check this newsletter.

Food Recall Classification Explanations

Class I - Involves a health hazard situation where there is reasonable probability that the use of the product will cause serious, adverse health consequences or death.

Class II - Involves a potential health hazard situation where there is a remote probability of adverse health consequences from the use of the product.

Class III - Involves a situation where the use of the product is not likely to cause adverse health consequences.

How to Report a Hazardous or Unsafe Product

Below we have provided links to the main Federal Agencies that have responsibility for regulating various products and food items. Each link will take you to the appropriate contact page for each agency.

In addition to these agencies, its is highly recommended that you contact the manufacturer or originating company for the product in question.

National Highway Traffic Safety Administration - Responsible to investigate safety defects in motor vehicles, equipment and child safety seats. http://www.nhtsa.dot.gov/hotline/hotline.html

Consumer Product Safety Commission - Responsible to "protect the public against unreasonable risks of injuries and deaths associated with consumer products." https://www.cpsc.gov/incident.html

Food Safety and Inspection Service - Regulates meat, poultry, & egg products. http://www.fsis.usda.gov/OA/pubs/illness.htm

Food and Drug Administration - Regulates seafood, fruits, vegetables, & other non-meat food products, as well as cosmetic related products, medicines, medical devices, and radiation-emitting consumer products such as microwave ovens. The FDA also oversees feed and drugs for pets and farm animals.
http://www.fda.gov/opacom/backgrounders/problem.html

In addition to the reporting of unsafe products as listed above, the FDA also maintains an adverse reaction reporting system called MEDWATCH. This can be used for reporting serious reactions to medical products and devices.
http://www.fda.gov/medwatch/report/consumer/consumer.htm


Produkty wycofane z obrotu
Ostrzeżenia
Informowanie opinii publicznej
o zagrożeniach związanych z produktami

od 31 października do 2. grudnia 2000r.
(doniesienia dot. napojów firmy Coca-Cola 
od 18. lutego 1998r. do 2. grudnia 2000r.)

od 2. grudnia 2000r. do 8. lutego 2001r.

od 9. lutego 2001r. do 10 kwietnia 2001r.

od 11 kwietnia 2001r. do 17. maja 2001r.

od 18 maja 2001r. do 20. sierpnia 2001r.

od 21. sierpnia 2001r. do 4. października 2001r.

od 5. października 2001r. do 12. czerwca 2002r.

po 13. czerwca 2002r.(................................)
Alarm konsumencki 
Część
I

Produkty wycofane z obrotu
Ostrzeżenia
Informowanie opinii publicznej
o zagrożeniach związanych z produktami

od 31 października do 2. grudnia 2000r.
(doniesienia dot. napojów firmy Coca-Cola 
od 18. lutego 1998r. do 2. grudnia 2000r.)Zatajony cukier w napojach firmy Coca-Cola
Some Caffeine Free Diet Coke May Contains Caffeine Free Coca Cola Classic
(szczegóły na naszej stronie)

Previous Recalls, Warnings & Alerts Re: Coca-Cola

Zatajona farba w napojach firmy Coca-Cola
Powerade recall (szczegóły na naszej stronie)

Zatajona farba w napojach firmy Coca-Cola
POWERADE Mountain Blast Powder (szczegóły na naszej stronie)

Kawałki szkła w napojach firmy Coca-Cola
Certain Flavors of Nestea Iced Tea Recalled for Glass (szczegóły na naszej stronie)

Zatajona farba i bromiany w napojach firmy Coca-Cola
PowerAde Mountain Blast Recalled Because of Product Mix Up (szczegóły na naszej stronie)

Pleśnie w napojach firmy Coca-Cola
PowerAde Mountain Blast Recalled Because of Mold (szczegóły na naszej stronie)

Drożdże i pleśnie w napojach firmy Coca-Cola
Coca Cola Bottling Recalls Fruitopia Strawberry Passion Awareness and Cool from Nestea For Mold (szczegóły na naszej stronie)

Zatajony acesulfam K w napojach firmy Coca-Cola
Coca Cola Bottling Recalls Fresca Soda Pop (szczegóły na naszej stronie)

Zatajone bromiany i inne substancje dodatkowe w napojach firmy Coca-Cola
Minute Maid Grape Soda Recalled (szczegóły na naszej stronie)

Zatajony cukier w napojach firmy Coca-Cola
Diet Coke in 2 Liter Bottles Recalled (szczegóły na naszej stronie)

Fragmenty uszczelki w napojach firmy Coca-Cola
Minute Maid Premium All Natural Citrus Punch Recalled (szczegóły na naszej stronie)

Zatajony sód w napojach firmy Coca-Cola
Caffeine Free Dr. Pepper and Diet Dr. Pepper Recalled (szczegóły na naszej stronie)

Transgeniczna kukurydza w markowych produktach licznych firm
FDA Releases Brands of Tortillas, Shells, Tostadas, and Chips Affected by "StarLink" Corn Recall (szczegóły na naszej stronie)

Toy Xylophones Sold at Dollar General Stores Recalled
Reason: Choking hazard.
Distribution: Nationwide.

Allergy Alert: Sepp's Bakery Classic Gingerbread Barnyard Cookies Recalled
Reason: Undeclared eggs.
Distribution: CT, MA, NJ, NY and RI.

Crystal Farms Cheeses Recalled in 33 States
Reason: May be contaminated with Listeria monocytogenes.
Distribution: States not specified.

Voluntary Recall of Allergenic Extract -Tuna, for Scratch, Prick or Puncture Testing
Reason: Lack of assurance of sterility.
Distribution: Not Indicated.

H.E. Butt Recalls 'Hill Country Fare Colby Jack Cheese Bites'
Reason: May be contaminated with Listeria monocytogenes.
Distribution: Texas.

Jitney Jungle, Jitney Premier, Delchamps, Delchamps Premier and Sack and Save Recall 'Red Rind Cheddar' Cheese Product
Reason: May be contaminated with Listeria monocytogenes.
Distribution: Not indicated.

Fleece Sweatshirts Sold at Kmart Recalled
Reason: Product fails to meet federal mandatory standards for fabric flammability.
Distribution: Nationwide.

Fenylpropanolamina wchodząca w skład preparatów
stosowanych w nieżycie nosa (katar sienny) i odchudzających
zwiększa ryzyko wylewu krwi do mózgu.
FDA Issues Public Health Warning on Phenylpropanolamine
(szczegóły na naszej stronie)
Reason: Increases the risk of hemorrhagic stroke.
Distribution: Not indicated.

Recalls, Warnings & Alerts
Nationwide Recall Issued for Certain Colby Jack and Mexican Blend Cheese
Reason: Listeria monocytogenes.
Distribution: Nationwide.

Allergy Alert: Skinners Nuts Salted Red Pistachios Recalled
Reason: Undeclared FD&C Red No. 3 and FD&C Red No. 40.
Distribution: CT, MD, NJ, NY and Puerto Rico.

Hanes Baby Recalls Three Baby Items with Puffed Decals
Reason: Precautionary recall, potential choking hazard.
Distribution: Nationwide.

Danbury Pharmacal of Puerto Rico Recalls Doxycycline Hyclate Capsules
Reason: Exceeds USP limit for water content.
Distribution: Nationwide and international.

Faulding Pharmaceutical Recalls Morphine Sulfate Injection
Reason: Product is labeled to contain 0.1% sodium bisulfite rather than the actual amount of 0.2%.
Distribution: Nationwide.

Qualitest Prednisone Tablets and Qualitest and Vintage Dexamethasone Tablets Recalled
Reason: Lack of data to support labeled expiration date.
Distribution: Nationwide and Puerto Rico.

Allergy Alert: Five Brownie Products from Glen's and Ashcraft's Markets Recalled
Reason: Undeclared Egg.
Distribution: Not Indicated.

Allergy Alert: Vita Brand Diet Strawberry Preserves Recalled
Reason: Contained the unapproved color additive Ponceau 4R.
Distribution: NY.

Swissrose International Recalls Cheese Products
Reason: Listeria monocytogenes.
Distribution: Nationwide.

Penray Starting Fluid Recalled
Reason: Cans may leak.
Distribution: Nationwide.

Swiss American Inc. Recalls Cheese in 21 States
Reason: Listeria monocytogenes.
Distribution: AZ, AR, CO, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MS, MO, MI, NE, NV, NC, OH, OK, SC, TN, TX and VA.

Maple Leaf Farms Crunchy Chicken Patties Recalled
Reason: Listeria monocytogenes.
Distribution: Not indicated.

Honda Recalls 126,000 All-Terrain Vehicles
Reason: Improper welds, improper assembly.
Distribution: Nationwide.

Kole Imports Recalls Circuit Testers
Reason: Shock hazard.
Distribution: Nationwide.

Murray Go-Carts Recalled
Reason: Seatbelts can unintentionally unlatch.
Distribution: Nationwide.

Serious Injuries Prompt Craftsman Saw Recall
Reason: Guard does not cover entire blade.
Distribution: Nationwide.

Great Lakes Cheese Co. Recalls Red Wax Cheese Wedges
Reason: Listeria monocytogenes.
Distribution: AL, FL and GA

Transgeniczna kukurydza w produktach firmy ConAgra Foods
ConAgra Foods Recalls Certain Meal, Flour, Grits and Cereal Products
(szczegóły na naszej stronie)
Reason: Appears to contain a genetic material which is not allowed for use in foods for human consumption.
Distribution: AR, FL, IA, IL, LA, MI, MO, PA, TN, TX and UT.

Transgeniczna kukurydza w produktach firmy Wilson Foods Company
Lynn Wilson's Stone Ground Corn Tortillas Recalled (szczegóły na naszej stronie)
Reason: Appears to contain a genetic material which is not allowed for use in foods for human consumption.
Distribution: ID, MT, UT and WA.

Louie's Brand Bean Sprouts and Chop Suey Mix Recalled
Reason: Salmonella.
Distribution: CA.

Curious George Musical Pull Toys Recalled
Reason: Strangulation hazard.
Distribution: Nationwide.

Electric Fans Recalled by New Jersey Firm
Reason: Fans can overheat, present an electrocution hazard and do not have sufficient guards to prevent fingers from contacting the fan blades.
Distribution: New York.

Niesterylny lek Trasylol firmy Bayer
Bayer Corporation Recalls Trasylol (szczegóły na naszej stronie)
Reason: Lack of assurance of sterility.
Distribution: Nationwide.

Alma Fancy Pickled Cauliflower Recalled
Reason: Undeclared sulfites.
Distribution: MA and NY.

Alma Mild Mixed Vegetables Giardinera Recalled
Reason: Undeclared sulfites.
Distribution: MA and NY.

Recalls, Warnings & Alerts
Two More Brands Added to Swissrose Cheese Recall
Reason: Listeria monocytogenes.
Distribution: Nationwide.

Three Firms Recall Bicycle Helmets
Reason: Fail impact testing.
Distribution: Nationwide.

L.L. Bean Inc. Recalls Toddlers' Slippers
Reason: Choking hazard.
Distribution: Nationwide.

General Binding Corp. Recalls Paper Shredders
Reason: Lacking protective shield.
Distribution: Nationwide.

Potencjalnie śmiercionośna Escherichia coli 0157H7 w mielonym mięsie wołowym
California Grocery Recalls Ground Beef (szczegóły na naszej stronie)
Reason: May be contaminated with E. coli 0157:H7, and was produced under unsanitary conditions.
Distribution: California.

Duphalac(R) Lactulose Solution Recalled
Reason: Firm withdrawal of application (stability data).
Distribution: Nationwide.

Pipracil(R) and Zosyn® Recalled
Reason: Vial breakage.
Distribution: Nationwide.

Danbury Pharmacal Recalls Hydrochloride Capsules
Reason: Dissolution failure (stability).
Distribution: Nationwide.

Estratab(R) Tablets Recalled
Reason: Firm withdrawal of application (stability data).
Distribution: Nationwide.

Wyeth Ayerst Laboratories Recalls Meperidine HCL and Heparin Sodium Injections
Reason: Lack of assurance of sterility.
Distribution: Nationwide.

Zagam(R) Tablets Recalled
Reason: Dissolution failure (6 months stability station testing).
Distribution: Nationwide.

American Health Packaging Recalls Heparin Sodium Injection
Reason: Lack of assurance of sterility.
Distribution: FL, KY, MN, NJ, OH and TN.

Tia-Cutz Capsules, Thyroid Stimulator Recalled
Reason: Unapproved new drug.
Distribution: Nationwide.

Zatajone alergenne składniki mleczne w klasycznych chipsach ziemniaczanych firmy Frito-Lay
Allergy Alert: Lay's brand Classic Potato Chips Recalled (szczegóły na naszej stronie)
Reason: Undeclared dairy ingredients.
Distribution: AL, GA, MS and TN.

Allergy Alert: Eagle Spice & Extract Co. Brand Banana Flavor Recalled
Reason: Undeclared FD&C Yellow No. 5.
Distribution: NJ and NY.

Allergy Alert: Here's Howe Trail Mix Recalled
Reason: Undeclared FD&C Yellow No. 6.
Distribution: NY, OH and PA.

Potencjalnie śmiercionośna Escherichia coli 0157H7 w mielonym mięsie wołowym
Texas Firm Recalls Ground Beef Patties (szczegóły na naszej stronie)
Reason: May be contaminated with E. coli 0157:H7.
Distribution: Texas.

Cosco Inc. Recalls Options 5 High Chairs
Reason: Seats may slip from their set height positions or separate from the frame and fall to the ground.
Distribution: Not indicated.

Plush Rabbit Toys Under The Boyds Collection Label Recalled
Reason: Choking hazard.
Distribution: Nationwide.

The Morton Paper Co. Recalls Desk Fans
Reason: Electrocution, shock, fire, and finger amputation hazards.
Distribution: Metropolitan New York.

The Howard Berger Co. Recalls Power Strips and Extension Cords
Reason: Electrocution, shock and fire hazards.
Distribution: Eastern United States and Puerto Rico.

Kwas arystolochowy wchodzący w skład preparatów ziołowych
jest silnym czynnikiem rakotwórczym i uszkadzającym nerki.
Jade Pharmacy Brand Meridian Circulation Tablets, Liquid Extract and Quell Fire Tablets Recalled (szczegóły na naszej stronie)
Reason: The products contain a potent carcinogen and nephrotoxin.
Distribution: Nationwide.

Stop & Shop Recalls 3 Store Brand Soups
Reason: Product may be under-processed.
Distribution: CT, MA, NJ, NY and RI, and Edwards Stores in NJ and NY.

Cooper Lighting Recalls Recessed Lights
Reason: The glass ring exterior portion or trim of these lights can fall from the fixture, posing a risk of lacerations and impact injuries.
Distribution: Nationwide.

Certain Baron, Stop & Shop, Tasty Classics and Wegmans Brand Soups Recalled for Potential Botulism
Reason: Clostridium botulinum.
Distribution: Nationwide.

Kwas do chemicznej sanityzacji w soku pomarańczowym (z wapniem) firmy Minute Maid
Minute Maid Premium Orange Juice with Calcium Recalled
(szczegóły na naszej stronie)
Reason: Some containers may contain dilute acid sanitizer.
Distribution: AL.

Stack-On Products Co. Recalls Gun Cabinets
Reason: Cabinets can be opened without key.
Distribution: Nationwide.

Touro Brand Allergy, Cough and Cold Medications Recalled
Reason: Lack of data to support labeled expiration date.
Distribution: CT, MA and RI.

ALLERx Tablets Recalled
Reason: The tablets are in reverse order for AM and PM dispensing.
Distribution: Nationwide and Puerto Rico.

Lek stosowany w spastycznym nieżycie jelita grubego - Lotronex (alosetron) firmy Glaxo Wellcome - powoduje ciężkie efekty uboczne, Amerykański Urząd ds. Żywnosci i Leków zarejestrował 5 zgonów
Lotronex Tablets Withdrawn from Market After Reports of Adverse Effects, Including 5 Deaths (szczegóły na naszej stronie)
Reason: Reports of serious adverse events.
Distribution: Not Indicated.

Allergy Alert: Puyallup 1st Fair Oatmeal Raisin Cookies Recalled
Reason: Undeclared almonds.
Distribution: WA.

Allergy Alert: New Attitudes brand Tomato Basil Potato Tubes Recalled
Reason: Undeclared whey.
Distribution: Nationwide.

Allergy Alert: Oriental Mascot Garlic Flakes Recalled
Reason: Undeclared sulfites.
Distribution: NY.

Allergy Alert: JFH Brand Dried Shrimp Recalled
Reason: Undeclared sulfites.
Distribution: HI.

Allergy Alert: Allied Imports, Inc. Recalls Rhizoma Dioscoreae Oppsitae
Reason: Undeclared sulfites.
Distribution: NY.

Allergy Alert: Allied Imports Inc. Recalls Dried or Preserved Plum
Reason: Undeclared sulfites.
Distribution: NY, OH, PA and VA.

Allergy Alert: Wing Cheong Garlic Flakes Recalled
Reason: Undeclared sulfites.
Distribution: FL, MI, NJ and NY.

132,000 Fondue Sets Recalled to Replace Burners
Reason: Potential fire and burn hazards.
Distribution: Nationwide.

Injuries Prompt Mountain Bike Handlebar Stem Recall
Reason: These stems can break during use, causing the bicycle rider to crash and suffer serious injuries.
Distribution: Nationwide.

Potencjalnie śmiercionośna Escherichia coli 0157H7 w mielonym mięsie wołowym
Cub Foods Pulls Ground Beef From Shelves, Additional Retailers May Be Affected(szczegóły na naszej stronie)
Reason: May be contaminated with E. coli 0157:H7.
Distribution: IL, IN, MN, WI, other areas yet to be determined.

Costco Wholesale Recalls "The Toy Story Ultimate Toy Box DVD 3 Pack"
Reason: The videos may contain portions of an 'R' rated film.
Distribution: Nationwide.

Costco Recalls Chitech/Dynacraft Bicycles
Reason: Front brakes may not have been properly adjusted during assembly.
Distribution: Northwestern U.S., Northeast U.S., and Bay Areas.

Costco Recalls Decorative Rope Light Sets
Reason: Fire and shock hazard.
Distribution: Nationwide.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ALARM KONSUMENCKI 
- FIRMY, MARKOWE PRODUKTY, ZAGROŻENIA ZDROWIA
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
STOWARZYSZENIE
OCHRONY
ZDROWIA
KONSUMENTÓW
STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA KONSUMENTÓW
ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE
CZASOPISMO RUCHU OCHRONY ZDROWIA
AKTUALIZOWANA WERSJA ELEKTRONICZNA
"ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE"


ALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA