Consumer Power
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Siła Konsumenta


W XX w. nasz kraj wyzwolił się z opresji zaborców i okupantów.
W XXI w. wchodzimy jako niewolnicy własnych wyborów.
W tym przypadku sprawa dotyczy wybierania produktów w sklepie.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Cokolwiek kupując, decydujemy o dochodach konkretnych ludzi,
z których jedni są w stosunku do nas uczciwi a inni nie są.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Ci, którzy nie są uczciwi, okradają nas z pieniędzy, zdrowia, życia,
poczucia bezpieczeństwa, spokoju i wygody. Za nasze własne pieniądze składamy się na ich fortuny. Za nasze własne pieniądze opłacamy koszty:
»reklamy, która bywa oszukańcza
»lobbingu, który bywa nieuczciwy
»badań, które są wykorzystywane przeciwko ludziom
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 
reklama, która bywa oszukańcza
a za którą dodatkowo płacimy, kupując gazetę lub opłacając abonament,  co wszak nie wystarcza na utrzymanie redakcji - zysk właściciela
i w efekcie to reklamodawcy decydują o przetrwaniu prasy, radia i telewizji i przez nacisk na redakcje wpływają na treści przekazywane opinii publicznej
jest to
zniewolenie przez łamanie wolności prasy
uzależnionej od reklamodawców

przykłady


 
lobbing, który bywa nieuczciwy
a za który dodatkowo płacimy, utrzymując z pieniędzy odbieranych nam w postaci podatków osoby sprawujące władze publiczne lub ekspertów tych władz,które powinny dbać o dobro wyborców i podatników,
a nie o interesy sponsorów i zleceniodawców
jest to
zniewolenie przez korumpowanie
władz publicznych i ich zaplecza eksperckiego

przykłady


 
 
badania, które są wykorzystywane przeciwko ludziom, a za które dodatkowo płacimy, ponosząc koszty finansowe i zdrowotne nowości technologicznych: sprzedawanych nam legalnie, bądź niezgodnie z prawem z poszanowaniem interesów konsumenta, bądź z ich pominięciem
jest to
zniewolenie przez fałszowanie produktu
i ukrywanie prawdy o jakości produktu

przykłady


 
Polska stacza się w otchłań korupcji.
Przestrzegamy dziennikarzy przed dołączeniem do czeredy napiętnowanych ekspertów, urzędników i polityków.
Ludzie widzą kto płaci za kryptoreklamę, za ukrywanie prawdy.
Ludzie pamiętają.

 
New York Times, October 25, 1998
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
"Monsanto should not have to vouchsafe the safety of biotech food.
Our interest is in selling as  much of it as possible.
Assuring its safety is the FDA's job."
Phil Angell, Monsanto's director of corporate communications
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

  


ul. Hoża 39/8, 00-681 Warszawa
tel./faks: (022) 622 66 16, 622 11 21
e-mail: redakcja@swiatkonsumenta.pl
www.swiatkonsumenta.pl

Warszawa, 21 czerwca 2006 r.

Informacja prasowa

Oświadczenie w sprawie testów konsumenckich

W związku z rozpowszechnianiem w ostatnim czasie przez tzw. „Koalicję na Rzecz Jakości” fałszywych informacji na temat testów publikowanych w miesięczniku „Świat Konsumenta” redakcja oświadcza, co następuje:

W skład „Koalicji na Rzecz Jakości” wchodzą producenci zrzeszeni w takich organizacjach, jak: Polskie Stowarzyszenie Wytwórców Produktów Markowych „ProMarka”, Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości, Polska Federacja Producentów Żywności i Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy” (17. maja br. z Koalicji wycofała się Federacja Konsumentów). Organizacja producentów reprezentuje, co oczywiste, interesy producentów, a dobro konsumenta wydaje się być jedynie listkiem figowym jej działalności.

„Koalicja na Rzecz Jakości” w swoim programie przedstawiła zasady wykonywania i publikacji testów konsumenckich przez media. Pragnie, aby producenci mieli od początku do końca wpływ na badania produktów (pkt 2 i 5). „Świat Konsumenta” wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec zasad proponowanych przez Koalicję.

Mimo to, aby stworzyć forum wymiany informacji, opinii i sugestii na temat planowanych badań, od lipca 2005 r. przedstawiciele „Świata Konsumenta” spotykali się z producentami przed publikacją każdego testu (organizatorem spotkań była Polska Federacja Producentów Żywności i jej dyrektor, pan Andrzej Gantner). Tak jak ustalono, każdy producent, który zgłosi się do redakcji, otrzyma metodologię oraz protokół badań swojego produktu. „Świat Konsumenta”, podobnie jak inne konsumenckie czasopisma na świecie (m.in. niemiecki „Test”, brytyjski „Which?”, austriacki „Konsument”) nie ujawnia natomiast nazw laboratoriów, w których wykonywane są badania. Jest to nadrzędna zasada tych czasopism, która służy zachowaniu niezależności testów i unikania jakichkolwiek nacisków z zewnątrz na laboratoria. O tym Koalicja również została poinformowana.

Nieprawdziwą także jest informacja rozsyłana przez „Koalicję na Rzecz Jakości” w liście do mediów (z dnia 23.05.2006 r.) na temat niskiej jakości i rzetelności testów publikowanych w „Świecie Konsumenta”. Koalicja przypisuje ww. opinię Sądowi Okręgowemu w Warszawie (w sprawie Kamis-Przyprawy S.A. przeciwko Floyd Press Sp. z o.o., wydawcy „Świata Konsumenta”; „Świat Konsumenta” podtrzymuje swoje stanowisko co do wyników testu pieprzu). Tymczasem Sąd jeszcze nie zajął merytorycznego stanowiska w tej sprawie. Sprawa jest w dalszym ciągu w toku i dotychczas nierozstrzygnięta. Co więcej, Sąd zawiesił postępowanie, zachęcając strony do ugodowego rozwiązania całej sprawy. Ferowanie wyroków przez Koalicję przed rozstrzygnięciem Sądu „Świat Konsumenta” traktuje jako zwykłą insynuację.

Kolejną z metod wywierania nacisku na niezależność prasy jest nakłanianie przedsiębiorców do reklamowego bojkotu gazety. Przykładem tego jest pismo pana Marka Wojtyny, prezesa spółki Żywiec Zdrój (należącej do koncernu Danone), z dnia 24.03.2004 r., skierowane do Mieczysława Kucharskiego, prezesa Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy” (zrzeszającej producentów wody butelkowanej w Polsce). Oto fragment pisma: „(…) zwracam się z prośbą o wyrażenie oficjalnego stanowiska KIG PR w sprawie zlecania ogłoszeń reklamowych w „Świecie Konsumenta” przez niektórych producentów zrzeszonych w Izbie. Uważam, że w zaistniałej sytuacji firmy członkowskie Izby powinny mówić jednym głosem działając dla dobra kategorii, którą wszyscy reprezentujemy. (…) niepożądanym jest podejmowanie przez te firmy współpracy z tym tytułem.” Warto w tym miejscu zaznaczyć, że koncern Danone jest członkiem Stowarzyszenia „ProMarka” oraz Polskiej Federacji Producentów Żywności wchodzących w skład „Koalicji na Rzecz Jakości”.

Z przykrością musimy stwierdzić, że przedstawione zarzuty w stosunku do „Świata Konsumenta” nie mają potwierdzenia w rzeczywistości i służą wyłącznie dyskredytacji naszego miesięcznika przez niektóre koncerny. O tych praktykach zmuszeni jesteśmy powiadomić instytucje broniące niezależności i wolności mediów w Europie.

Dodatkowe informacje:

Redakcja „Świata Konsumenta”
tel. (0-22) 622 11 21
tel./faks: (0-22) 622 66 16
e-mail: redakcja@swiatkonsumenta.pl
www.swiatkonsumenta.pl


"Rzeczpospolita" 22. maja 2006r.

RYNKI PRZEDSIĘBIORSTWA
RANKINGI

Trudno ufać badaniom jakości

Nasi producenci mają dość kontrowersyjnych testów publikowanych przez magazyn "Świat Konsumenta". Oskarżają jego wydawcę o zamieszczanie niewiarygodnych informacji o wyrobach
Kiepski wynik w konsumenckim teście jakości oznacza spadek sprzedaży produktu i osłabienie marki. Nie dziwi więc, że rośnie napięcie między Koalicją na rzecz Jakości, zrzeszającą producentów dóbr codziennego użytku (od kosmetyków po rozlewnie wód) a magazynem "Świat Konsumenta", który owe dobra testuje.
- Będziemy alarmować europejską organizację konsumentów BEUC i wszystkie konsumenckie czasopisma w świecie - zapowiada Piotr Koluch, redaktor naczelny miesięcznika "Świat Konsumenta" oraz prezes spółki Floyd Press wydawcy pisma.
W rozesłanym wczoraj do mediów oświadczeniu redakcja magazynu mówi o naciskach na niezależność prasy i o "fałszywych informacjach", które Koalicja na rzecz Jakości rozpowszechnia ostatnio na temat testów zamieszczanych w magazynie.
To reakcja na opublikowany w maju komunikat koalicji, która zarzuciła redakcji, że nie podaje nazw laboratoriów, wielkości próby ani metodologii badań, co budzi wątpliwości dotyczące tworzonych w ten sposób rankingów.
- Nasze pismo nie było próbą dyskredytacji "Świata Konsumentów". Chcieliśmy tylko zwrócić uwagę na niepokojący brak przejrzystości w przeprowadzaniu testów. Poprosiliśmy więc dziennikarzy o ostrożność przy przedrukowywaniu informacji "ŚK" - odpowiada Aleksander Krzyżowski, dyrektor generalny stowarzyszenia producentów Pro-Marka, inicjatora powołania Koalicji na rzecz Jakości.

Siła badań
Oddzielne pismo rozesłał do dziennikarzy największy producent wody butelkowanej Żywiec Zdrój, który ocenił testy "ŚK" jako niewiarygodne, a prasowe wypowiedzi redaktorów magazynu za godzące w dobre imię marki Żywiec Zdrój. Była to reakcja firmy na serię niedawnych publikacji, gdy najpierw "Przekrój", a potem Polsat, TVP i "Naj" powołały się na wyniki testu "ŚK" z 2003 r., które podważały jakość wody Żywiec Zdrój.
- Przed kilkoma laty zaistniał nieprawdziwy fakt medialny, który szkodzi wizerunkowi naszej firmy i wprowadza konsumentów w błąd. Pomimo naszych argumentów i wyjaśnień, popartych stanowiskami naukowców, nadal wykorzystywane są tamte informacje - oburza się Magdalena Potocka, rzecznik Żywca Zdroju. Jak dodaje, firma nie oceniła jeszcze, czy ostatnie publikacje odbiły się na wynikach sprzedaży.
Wiadomo natomiast, że opublikowany w lutym w "ŚK" test kaw sprawił, że z rynku zniknęła kawa Astra Classic, która miała zawierać szkodliwe dla zdrowia związki. Poznańska Palarnia Kawy Astra podważa wiarygodność badań "ŚK", ale wycofała produkt. - Nie chcieliśmy budzić złych skojarzeń u konsumentów - wyjaśnia.

Bezpodstawne zarzuty
Piotr Koluch nie rozumie, czemu media wracają do wyników starego testu wód z 2003 r. - Od dwóch lat Żywiec Zdrój wypada w naszych testach bardzo dobrze, ale nikt niepowtarza tej informacji - wyjaśnia. Nie zamierza jednak zmieniać sposobu przeprowadzania oraz publikacji badań ani dostosować się do zasad organizowania testów konsumenckich, które opracowała Koalicja na rzecz Jakości. - Koalicja chciałaby mieć pełną kontrolę nad badaniami, a moje pismo nazywa się "Świat Konsumenta", a nie "Świat Producenta" - irytuje się Koluch.
Wyjaśnia, że wydawany od 2000 r. miesięcznik współpracuje z niezależnym niemieckim instytutem konsumenckim Stiftung Warentest i korzysta z tych samych autoryzowanych laboratoriów. Firmom, które uważają wyniki testów "ŚK" zaniewiarygodne, radzi skierowanie sprawy do sądu. Dotychczas zdecydował się na to producent przypraw Kamis. Spór sądowy nadal trwa.

Wskazówka w zakupach
Kwestię wiarygodności testów mogłaby rozwiązać niezależna pozarządowa organizacja, która finansowałaby konsumenckie badania jakości. Na wzór niemieckiego Stiftung Warentest, amerykańskiej Consumers Union, belgijskiej Quechoisir czy francuskiej Testchats. Takie organizacje działają w większości rozwiniętych krajów, cieszą się dużym autorytetem, a publikowane przez nie wyniki testów są dla wielu konsumentów wskazówką w wyborze towaru. Firmy nie poważają ich metod badawczych.
- Nigdy nie publikujemy nazw laboratoriów, które prowadzą nasze badania. Chcemy uniknąć możliwości jakiegokolwiek wpływu na nie - mówi Heinz Willnat z biura prasowego Stiftung Warentest.
W Polsce na razie kontrolą jakości produktów zajmuje się Państwowa Inspekcja Handlowa, która nie ma prawa do robienia jakościowych rankingów, a w swych raportach nie podaje nazw producentów ani marek wyrobów. - Nie wolno nam porównywać produktów ani wystawiać im "świadectwa moralności" - wyjaśnia Bogdan Pietrzak, rzecznik IH. - Jego zdaniem takie porównawcze testy powinna robić niezależna organizacja. Najlepiej konsumencka, która współpracowałaby z certyfikowanym laboratorium. Rzecznik zapewnia, że IH i jej laboratoria mogłaby służyć pomocą takiej instytucji. Ale najpierw musi znaleźć się ktoś, kto powalczy o jej powołanie.

ANITA BŁASZCZAK, wsp. Beata Drewnowska
--------------------------------------------------------------------------------
Potrzebna niezależna instytucja

Cezary Banasiński, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Państwo nie powinno zajmować się jakością kefiru czy soków. Tego może pilnować sam konsument, w czym pomógłby mu niezależny instytut, który byłyby obiektywny przy badaniu towarów i usług. Najlepiej byłoby powołać fundację skarbu państwa, która ma określony majątek i finansuje się częściowo ze środków publicznych co gwarantuje niezależność od przedsiębiorstw a częściowo z opłat firm za testowanie produktów. Dotychczas nie było woli politycznej utworzenia takiej fundacji, która może być powołana tylko w drodze ustawy. Barierą może być koszt, gdyż na początek trzeba wydać około dwóch milionów złotych. Potem jednak instytut zdjąłby z państwa obowiązki i wydatki związane z kontrolą jakości.

 


 
 

Materiały do tematu
„Bezpieczeństwo żywności w Polsce
w świetle ostatnich oficjalnych danych
statystyki państwowej” 
 

Opinia

Pan Cezary Banasiński,  prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów słowami "Państwo nie powinno zajmować się jakością kefiru czy soków" zamieszczonymi w dzienniku "Rzeczpospolita" w dniu 22. czerwca 2006r. odcina od zadań państwa gałąź, na której siedzi od 2001r. 

Spadając, sucha gałąź czyni mało huku i nikt nie pyta o odpowiedzialność za szkody  wyrządzone konsumentom przez produkty niebezpieczne obecne na rynku z powodu niewykonywania ustawowych zadań przez organy państwa. W celu eliminacji lub ograniczenia do osiągalnego minimum czynników szkodliwych dla zdrowia medycyna zapobiegawcza posługuje się przede wszystkim publicznymi organami  nadzoru i kontroli. Ich niewydolność mierzy się liczbą straconych lat życia w zdrowiu, w czym Polska wiedzie prym wsród krajów podobnych do naszego, a na kompromitującą nas średnią statystyczną wpływa masa zagrożeń niszczących życie każdego z milionów konsumentów. Są wśród nich czynniki rakotwórcze występujące także w kefirach i sokach. Mogą i powinny być wykrywane przez organy urzędowej kontroli żywności, gdyby nie programowa anemizacja i paraliż tych służb.

Państwo jako poborca danin zużywanych wyłącznie na utrzymywanie pasożytniczej kasty za nic niedpowiedzialnych biurokratów ma już szeroki front doświadczeń w zakresie medycyny naprawczej coraz mniej dostępnej dla płatników Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak widać przyszedł czas na formalne sprywatyzowanie prewencji zagrożeń zdrowia. Byłby to niewątpliwie ewenement w skali świata. Ciekawe, jak na tę propozycję zareagują konsumenci wszystkich krajów jednolitego rynku europejskiego.

Z poważaniem

dr Zbigniew Hałat, lekarz specjalista epidemiolog 
w latach 90. w trzech kolejnych rządach główny inspektor sanitarny i zastępca ministra zdrowia ds. sanitarno-epidemiologicznych 
Prezes Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów 
www.halat.pl


 
 

Super Express, 8. marca 2006r.

Trująca kawa zniknie ze sklepów

Po wykryciu w laboratoriach niebezpiecznych substancji

Kawa Astra Classic musi natychmiast zniknąć ze sklepów. Jest toksyczna i niebezpieczna dla zdrowia. Wczoraj potwierdziły się badania niemieckich laboratoriów. Poznański sanepid wykrył, że w tej kawie trująca ochratoksyna przekracza dopuszczalne normy.

- Bezwzględnie tej kawy nie wolno pić. Jest poza wszelkimi wymaganiami sanitarnymi.

To trucizna
Ochratoksyna to trucizna, która inicjuje nowotwory złośliwe, uszkadza czynności nerek, powoduje zaburzenia układu odpornościowego i nerwowego, uszkadza płód. Przedostaje się do mleka matki - ostrzega dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny, prezes Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów.

Decyzję o wycofaniu Astry Classic sanepid podjął natychmiast, po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych. - To nie jest nieznaczne przekroczenie norm, poziom trucizny jest kilkanaście razy wyższy niż przewidują to normy Unii Europejskiej - grzmiał Andrzej Bielan, kierownik nadzoru żywności Wojewódzkiej Stacji Sanepidu w Poznaniu.

- Wstrzymujemy sprzedaż Astry Classic. Nic więcej nie możemy zrobić - mówiła zdenerwowana Apolonia Wojciechowska, prezes zarządu Poznańskiej Palarni Kawy Astra.

Oddaj w sklepie

Jednak jeszcze wczoraj po południu kawa stała na półkach warszawskich sklepów. Krystyna Kaczmarczyk, kierownik sklepu spożywczego Sąsiad przy ul. Tarnowieckiej, o katastrofalnych wynikach kawy Astra Classic dowiedziała się od nas. - Nie dostaliśmy żadnej informacji. Natychmiast zdejmuję ją z półek.

Kawę Astra Classic mają obowiązek przyjmować wszystkie sklepy, które ją sprzedawały.

autor: Edyta Paradowska
 


 
  
 
miesięcznik "Świat Konsumenta"
Nr 3 (42) marzec 2005, str. 42-43 (Strona Hałata)

KTO TU RZĄDZI

Na plakacie Andrzeja Pągowskiego do filmu „Kabaret” z oczu Lizy Minelli spływają łzy. Już w 1931 w klubie Kit Kat w Berlinie wiedziano jakich to demokratycznych wyborów dokonają obywatele Republiki Weimarskiej – ofiary zasady Geld regiert die Welt, czyli "money makes the world go ‘round”. Na przedwiośniu również Polakom proponowano walkę ras i klas w zamian za stan, w którym „pieniądz rządzi wszystkimi i wszystkim”. Na czele zbiedzonego tłumu stanął jednak Cezary Baryka a nie towarzyszka Karyla. Dopiero spowodowana inwazją z dwóch stron utrata 1/3 obywateli i 1/5 terytorium stworzyła w Polsce  warunki dla zamiany moralności mieszczańskiej („pieniądze są dla Dulskiej jedyną wartością”) na moralność socjalistyczną. Głosząc rewolucyjną pogardę dla pieniędzy, osobnicy obsadzeni przez okupanta w roli najlepszych synów klasy robotniczej i chłopskiej spijali szampana w imieniu mas nie mających prawa wstępu za żółte firanki. Później właściciele III Rzeczpospolitej umiejętnie pomieszali rozmaite wartości i najczęściej już nie wiadomo o co chodzi zanim po raz kolejny okaże się, że chodzi o pieniądze dla garstki uprzywilejowanych. Dla milionów niedopuszczonych do pracy i płacy ta sytuacja jest nie do zniesienia. Ich frustrację pogłębia kradzież podatków i obowiązkowych składek na rozmaite fundusze, w szczególności na Narodowy Fundusz Zdrowia. Oczywistym dla każdego dowodem kradzieży ogromnych kwot jest niewykonywanie ustawowych zadań przez organy państwa i poszczególne służby publiczne. Jedne z tych służb nie potrafią ochronić zdrowia, a inne odmawiają jego naprawy.

Pecunia regina mundi 
(łac. pieniądz królem świata)

Ideologom, rzecznikom i beneficjentom globalizmu wyjątkowo zdarza się tak precyzyjnie ujawnić swoje prawdziwe stanowisko, jak to uczynił Phil Angell, dyrektor do spraw komunikacji korporacyjnej koncernu Monsanto. New York Times z 25. października 1998r. cytuje jego wypowiedź: „Koncern Monsanto nie powinien być zmuszany do łaskawego udzielania gwarancji bezpieczeństwa dla żywności opartej o biotechnologię. Naszym interesem jest sprzedawać jej tak dużo jak tylko to możliwe. Zapewnianie jej bezpieczeństwa to zajęcie dla Urzędu do spraw Żywności i Leków.” Nic bardziej prawdziwego! Każdy produkt niesie jakieś zagrożenie dla zdrowia i życia konsumenta. Wiedzą o tym bardzo dobrze specjaliści zatrudniani przez producentów w pionie naukowo-badawczym i zapewnienia jakości. Ich argumentacja poparta dowodami z własnych badań laboratoryjnych, klinicznych i epidemiologicznych oraz aktualnym poziomem wiedzy medycznej z reguły  jest uznawana za mniej liczącą się w przedsiębiorstwach od argumentacji natury handlowej. Bo przecież celem każdego przedsiębiorcy jest zysk a nie dobro ludzkości. Do obrotu wprowadzane są więc produkty, z których szkodliwego działania producent doskonale zdaje sobie sprawę: wie wszystko o surowcach, zna od podszewki cały proces technologiczny, posiada pełną charakterystykę produktu finalnego pod względem oddziaływania na zdrowie ludzi i środowisko przynajmniej w zakresie wymaganym przez prawo państwa, na którego rynek przeznaczony jest dany produkt. Wystarczająco wysokie wynagrodzenie i zabezpieczenia prawne tajemnicy służbowej szczelnie i na wieki zamykają usta wszystkim specjalistom uczestniczącym w gromadzeniu i opracowywaniu danych. Rzetelne raporty trafiają nieraz tylko na biurka uprawnionych członków zarządów i rad nadzorczych lub ich specjalnych pełnomocników i po odpowiednim spreparowaniu jako supertajne wykorzystywane są na różnych szczeblach dostępu w komunikacji korporacyjnej. A czego dowiaduje się świat? Dla potrzeb komunikacji zewnętrznej, t. j. dla świata naukowca, administracji i konsumenta specjaliści od public relations i lobbingu preparują odpowiedni  wizerunek produktu. Jest to oczywiście wizerunek reklamowy, a więc pokazujący zalety i ukrywający wady. Jest to też wizerunek spójny, bowiem wszelkie potknięcia byłyby bezlitośnie wyciągnięte na światło dzienne przez konkurentów lub dziennikarzy. Można sobie wyobrazić rozmiar strat w następstwie publicznego ujawnienia w trakcie kampanii promującej nowy produkt jakiejś znanej właścicielowi marki wady tego wyrobu. Klimat sprzyjający wprowadzeniu nowego produktu do obrotu to nie tylko nachalne tworzenie potrzeb celem ich późniejszego zaspokojenia, ale też ciężka praca lobbistów naukowych i legislacyjnych. Uparta krzątanina przy zjazdach naukowych, organizacja i sponsoring konferencji i seminariów, finansowanie egzotycznych pseudo- i paranaukowych wycieczek, zamawianie tendencyjnych publikacji oraz utrzymywanie czasopism i programów telewizyjnych ociekających kryptoreklamą, wspieranie karier wybranych osób, całych instytucji oraz kierunków badań to z reguły zadania pionu lobbingu a nie nauki i badań. Z kolei wszyscy parlamentarzyści i ministrowie oraz ich zaplecze organizacyjne i eksperckie są obiektem stałego zainteresowania i nacisku sprzyjającego korzystnym dla naciskających zapisom ustaw, rozporządzeń, zarządzeń i decyzji administracyjnych. Formy nacisku bywają mniej lub bardziej legalne i cywilizowane, adresowane do zarządów partii politycznych i pojedynczych VIPów, prowadzone z wykorzystaniem usłużnych dziennikarzy i specjalnie w tym celu powołanych organizacji pozarządowych. Konsument-podatnik nie powinien mieć złudzeń. Pieniądze sponsorów nauki, ojców chrzestnych polityki oraz reklamodawców kształtują nie tylko opinię publiczną, lecz także wpływają na postępowanie organów państwowych. Wyjątki od tej zasady mają charakter incydentalny i są albo wynikiem walki konkurencyjnej, albo przejawem chwilowego przebicia się promyka prawdy przez coraz bardziej gęstniejąca mgłę korupcji. Jeszcze gorzej bywa z egzekwowaniem prawa przez rozliczne służby kontroli i nadzoru. Tu już nie są potrzebne dalekosiężne strategie i finezyjne taktyki. Wystarczy postarać się, aby inspektor nie dostrzegł, przeoczył, zapomniał, zaniedbał, pominął. Po prostu, aby niepotrzebnie się nie czepiał. Inspektor powiatowy, wojewódzki i główny. Inspektor każdej z kolejnych instancji. A także ministrowie nadzorujący tych wszystkich inspektorów. Kółko się zamyka.

Pecunia non olet 
(łac. pieniądz nie cuchnie)

W lutym 2005r. dziennikarze programu TVN UWAGA! przedstawili polskiej opinii publicznej serial telewizyjny o następujących tytułach kolejnych odcinków: „Śmierdzący zakład”, „Cuchnąca prawda”,  „Imperium Grabków”, „Śmierdząca sprawa w Zgierzu”. Uczestnicząc w inauguracji tego ważnego wydarzenia, powiedziałem do kamery, że ewidentny gwałt na środowisku uprawdopodobnia podejrzenie złej jakości zdrowotnej produktu finalnego. Zachęcam czytelników ŚWIATA KONSUMENTA do odwiedzenia stron internetowych programu TVN UWAGA!, poczytania materiałów redakcji o powyższych tytułach i przebogatej korespondencji internautów odnoszącej się w znacznej części do środków spożywczych powstałych w warunkach udokumentowanych w wyniku dziennikarskiego śledztwa. Mam tu na myśli nie tylko warunki sanitarne, ale też otoczenie prawne produkcji spożywczej. Potok wypowiedzi kolejnych inspektorów, prokuratorów i innych wykonawców władzy państwowej i samorządowej jest niezbitym świadectwem istnienia w naszym kraju przedsiębiorców i urzędników trwale zwolnionych z jakiejkolwiek odpowiedzialności za czyny noszące znamiona poważnego naruszenia prawa. Przypomnieć tu trzeba zamieszczony w dzienniku RZECZPOSPOLITA artykuł red. Leszka Kraskowskiego p.t. „Prokuratura zastygła w galarecie” z 10. października 2000r. alarmujący, że „śledztwo dotyczące fałszowania dokumentów w Ministerstwie  Rolnictwa, które posłużyły do wprowadzenia zakazu importu żelatyny w 1997 roku, nie ruszyło z miejsca. Był to argument dla rządu, który 19 grudnia 1997r. wprowadził całkowity zakaz importu żelatyny (również pochodzenia wieprzowego, choć świń epidemia nie dotyczyła), działając w ten sposób na rzecz krajowego monopolisty Kazimierza Grabka.” Powstał wręcz system „terroru antyinspekcyjnego”. Oto jeden z odbiorców produkcji ze Zgierza, właściciel BAKOMY, poseł PSL, w 2002r. sprowadził z Niemiec zboże, w którym laboratorium Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych w Bydgoszczy wykryło rakotwórczy herbicyd nitrofen. Z powszechnego wówczas oburzenia w mediach wyłamał się pan red. Mirosław Majeran, który w dniu 12. sierpnia 2002r. w informacjach PTV POLSAT stwierdził, iż w  laboratorium Wojewódzkiego Oddziału GISiPAR w Bydgoszczy badania wykonano nieprawidłowo, bo z zastosowaniem złych odczynników. Główny Inspektor  ISiPAR, pan Ryszard Kołodziej dodał, iż podległa  jednostka nie ma akredytacji i brakuje jej doświadczenia w badaniu nitrofenu! Na inspektora z Bydgoszczy spadły razy skutecznie odstraszające innych inspektorów od ryzykownego zaangażowania. 

Co będzie z tą Polską

Ponieważ kandydat POLSATu na prezydenta, red. Tomasz Lis, często powołuje się na swoje doświadczenia nabyte w USA, warto wiedzieć zanim Lis znajdzie się w pałacu jak sprawy bezpieczeństwa konsumenta mają się u naszego zamorskiego sojusznika. Choćby w zakresie  grupy produktów cieszącej się szczególnym nadzorem, jaką są lekarstwa. Właśnie pod koniec lutego 2005r. przedstawiciele Centrum na Rzecz Nauki w Publicznym Interesie (Center for Science in the Public Interest) ujawnili, że 10 spośród 32 członków specjalnej grupy doradczej Urzędu do spraw Żywności i Leków mającej rozstrzygnąć sprawę bezpieczeństwa leków przeciwbólowych znanych jako inhibitory Cox-2 miało związki finansowe albo z koncernem Pfizer Inc., albo Merck & Co. Choć zakres tych związków był bardzo szeroki - od pobierania wynagrodzeń za konsultacje i wykłady do otrzymywania finansowego wsparcia badań naukowych - to jakże skuteczny. Panel głosował 31:1 na rzecz utrzymania na rynku leku Celebrex firmy Pfizer, 17:13 przy dwóch wstrzymujących się na korzyść leku Bextra firmy Pfizer i 17:15 za powrotem na rynek leku Vioxx firmy Merck & Co. Vioxx został wycofany z obrotu 30. września 2004r. W listopadzie tego samego roku Dr. David Graham z Urzędu do spraw Żywności i Leków, powołując się na własne badania koncernu Merck & Co., stwierdził, że w wyniku przyjmowania leku Vioxx od 88 000 do 139 000 Amerykanów prawdopodobnie przeszło zawał serca lub wylew krwi do mózgu, z czego 30 – 40% procent prawdopodobnie zmarło. 

 

CZARNA LISTA
STOWARZYSZENIA OCHRONY ZDROWIA KONSUMENTÓW

NITROFENO obecnej sytuacji polskiej nauki powiedziano już wiele. Polscy naukowcy (farmaceuci, chemicy, biochemicy, genetycy, informatycy) bardzo często nie mają pełnej możliwości, by móc realizować wszystkie swoje projekty. Na sprzęt do badań naukowych najnowocześniejszymi metodami trzeba mieć środki, a osoby pracujące naukowo muszą się systematycznie dokształcać. Dokształcanie to powinno odbywać się w renomowanych ośrodkach dysponujących najnowocześniejszymi metodami i zapleczem naukowo-badawczym.
Pragniemy z przyjemnością poinformować, że właśnie powstaje szansa dla najzdolniejszych młodych polskich naukowców. Fundacja Wspierania Polskiej Nauki i Medycyny (FWPNiM) ogłasza konkurs o stypendium w renomowanych laboratoriach farmaceutycznych Europy, gdzie nad nowymi lekami prowadzi swoje badania Międzynarodowy Koncern Farmaceutyczny - Novartis.
Do konkursu zapraszamy młodych naukowców posiadających tytuł doktora takich nauk, jak biologia, biochemia, biologia molekularna, genetyka, bioinformatyka, chemia lub farmacja i prowadzących badania naukowe dla różnych dziedzin medycyny.
Do udziału w naszym konkursie pragniemy gorąco zaprosić naukowców związanych z Państwa uczelnią. Dlatego też, pozwalam sobie na przesłanie plakatu informacyjnego i serdecznie zapraszam do odwiedzenia strony internetowej utworzonej specjalnie na potrzeby konkursu - www. wspieramymedycyne.org.pl - tam właśnie wszyscy zainteresowani mogą znaleźć wyczerpujące informacje na temat Fundacji Konkursu Stypendialnego, a także niezbędne formularze. Będziemy niezwykle wdzięczni za poparcie naszej inicjatywy i jak najszersze rozpropagowanie informacji o konkursie wśród swoich współpracowników.
Firma Novartis, fundator stypendiów, powstała w wyniku fuzji dwóch szwajcarskich koncernów farmaceutycznych Ciba Geigy i Sandoz i jest obecna na polskim rynku od ponad 100 lat.
Śledzimy z uwagą wszelkie procesy i przemiany, jakim podlega nasze otoczenie oraz problemy, jakie przed nim stają. Dlatego, jako zwolennicy postaw aktywnych, utworzyliśmy Fundację Wspierania Polskiej Nauki i Medycyny, w pracę której włączyły się tak znane i cenione osobistości życia publicznego jak: prof. Barbara Błońska-Fajfrowska, prof. Danuta Hübner, Krzysztof Kolberger, Aleksander Nauman, ks. Arkadiusz Nowak, Maria Oleksy, prof. Włodzimierz Ostrowski, Nina Terentiew czy Krzysztof Zanussi.
Program Stypendialny FWPNiM, którego ważnym elementem jest obecny konkurs, to główny, choć nie jedyny, nurt działalności Fundacji.
Świadomi wyzwań, przed jakimi staje polska nauka, trudnej sytuacji na rynku pracy dla młodych naukowców oraz koniecznej w tej sytuacji działalności prospołecznej i edukacyjnej, wierzymy, że nasze działania - poparte również przez władze Państwa uczelni - przyniosą wiele korzyści środowisku lekarzy, naukowców i pacjentów w naszym kraju.
Z poważaniem
Paweł Żelewski Prezes Zarządu Fundacji Wspierania Polskiej Nauki i Medycyny

SkŁad KAPITUŁY 

Fundacji Wspierania Polskiej Nauki i Medycyny: 

prof. dr hab. Barbara Błońska-Fajfrowska - poseł na Sejm, przewodnicząca sejmowej Komisji Zdrowia, 
Beata Dzięgielewska - dziennikarka, 
Jego Ekscelencja André von Graffenried - ambasador Szwajcarii, 
prof. Danuta Hübner - minister ds. integracji europejskiej, 
Krzysztof Kolberger - aktor i reżyser, 
dr n. med. Krzysztof Kuszewski - społeczny konsultant Prezydenta RP ds. reformy ochrony zdrowia, 
Wiktor Legowicz - dziennikarz radiowy, 
Mirosław Lewiński - zastępca dyrektora Departamentu Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, 
Aleksander Nauman - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, 
ks. Arkadiusz Nowak - doradca ministra zdrowia ds. narkomanii i AIDS, 
Maria Oleksy - wiceprezes Polskiego Czerwonego Krzyża, 
prof. dr hab. Krzysztof Opolski - Katedra Bankowości i Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 
prof. dr hab. Włodzimierz Ostrowski - wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, 
Nina Terentiew - dziennikarka, dyrektor Programu II Telewizji Polskiej, 
Krzysztof Zanussi - reżyser i scenarzysta, 
Paweł Żelewski - prezes zarządu Fundacji Wspierania Polskiej Nauki i Medycyny. 
 


 
 
 
WHO 'infiltrated by food industry'

Sarah Boseley, health editor
Thursday January 9, 2003
The Guardian

The food industry has infiltrated the World Health Organisation, just as the tobacco industry did, and succeeded in exerting "undue influence" over policies intended to safeguard public health by limiting the amount of fat, sugar and salt we consume, according to a confidential report obtained by the Guardian.

The report, by an independent consultant to the WHO, finds that:

· food companies attempted to place scientists favourable to their views on WHO and Food and Agricultural Organisation (FAO) committees

· they financially supported non-governmental organisations which were invited to formal discussions on key issues with the UN agencies

· they financed research and policy groups that supported their views

· they financed individuals who would promote "anti-regulation ideology" to the public, for instance in newspaper articles.

"The easy movement of experts - toxicologists in particular - between private firms, universities, tobacco and food industries and international agencies creates the conditions for conflict of interest," says the report by Norbert Hirschhorn, a Connecticut-based public health academic who searched archives set up during litigation in the US for references to food companies owned or linked to the tobacco industry.

He finds that there is reasonable suspicion that undue influence was exerted "on specific WHO/FAO food policies dealing with dietary guidelines, pesticide use, additives, trans-fatty acids and sugar.

"The food industry is considerably engaged in genetically modified foods and the tobacco industry has studied the matter closely with respect to its product; there is evidence the tobacco industry planned also to influence the debate over biotechnology."

The WHO and FAO need the scientific input of the food industry, says the report, but that input must be transparent and subject to open debate.

"One industry-led organisation, International Life Sciences Institute (ILSI), has positioned its experts and expertise across the whole spectrum of food and tobacco policies: at conferences, on FAO/WHO food policy committees and within WHO, and with monographs, journals and technical briefs."

Some of the strongest criticism in the report is levelled against the ILSI, founded in Washington in 1978 by the Heinz Foundation, Coca-Cola, Pepsi-Cola, General Foods, Kraft (owned by Philip Morris) and Procter & Gamble. Until 1991 it was led by Alex Malaspina, vice-president of Coca-Cola.

Dr Malaspina established ILSI as a non-governmental organisation "in official relations" with the WHO and secured it "specialised consultative status" with the FAO.

Eileen Kennedy, global executive director of ILSI, said that the funding of its regional groups came exclusively from industry, while the central body received money from the branches, from government and from an endowment set up by Dr Malaspina. Nonetheless, she said, ILSI regarded itself as an independent body.

**********
INTERNATIONAL LIFE SCIENCES INSTITUTE
Assembly of Members

3M Microbiology (ILSI N. America)
3M Pharmaceuticals (ILSI HESI)
Abbott Laboratories (ILSI HESI)
Ajinomoto (Singapore) Pte. Ltd. (ILSI Southeast Asia)
Ajinomoto Co., Inc. (ILSI India)
Ajinomoto Foundation (ILSI Thailand)
Ajinomoto General Foods, Inc. (ILSI Japan)
Ajinomoto Interamericana Indústria e Comércio Ltda (ILSI Brasil)
Ajinomoto Switzerland AG (ILSI Europe)
Ajinomoto U.S.A., Inc. (ILSI N. America)
Akzo Nobel Chemicals Pte Ltd (ILSI India)
Akzo Nobel Chemicals Pte Ltd (ILSI Southeast Asia)
Alfonzo, Rivas & Cía (ILSI N. Andean)
Al Masreya Company for Macaroni and Starches (Regina) (ILSI N. Africa & Gulf)
Alimentos Kellogg S.A. (ILSI N. Andean)
Alimentos Kraft de Columbia (ILSI N. Andean)
Allied Domecq Plc (ILSI Europe)
Alusud Embalajes Chile Ltda (ILSI S. Andean)
American Quality Lab, S.A. de C.V. (ILSI Mexico)
Amgen Inc. (ILSI HESI)
Amway Colombia (ILSI N. Andean)
Anjinomoto Co., Inc. (ILSI India)
Arab Medical Packing Company (ILSI N. Africa & Gulf)
Arancia Corn Products, S.A. de C.V. (ILSI Mexico)
Archer Daniels Midland Company (ILSI N. America)
ARSOA Ohsho Corporation (ILSI Japan)
Asahi Breweries Ltd. (ILSI Japan)
Asahi Denka Kogyo K.K. (ILSI Japan)
Asahi Soft Drinks Co., Ltd. (ILSI Japan)
AstraZeneca AB (ILSI HESI)
Atlantic Industries (ILSI N. Africa & Gulf)
ATOFINA Chemicals, Inc. (ILSI HESI)
Aventis CropScience (ILSI HESI)
Aventis Cropscience Brasil Ltda. (ILSI Brasil)
Aventis Pharmaceuticals (ILSI HESI)
Barilla Alimentare S.p.A. (ILSI Europe)
BASF Aktiengesellschaft (ILSI Europe)
BASF Corporation (ILSI HESI)
BASF Corporation (ILSI N. America)
BASF S.A. (ILSI Brasil)
BASF SA (Pty) Ltd. (ILSI S. Africa)
Bayer AG (ILSI HESI)
Bayer S.A. Protec?o das Plantas (ILSI Brasil)
Berlex Laboratories, Inc. (ILSI HESI)
Bisco Misr Company (ILSI N. Africa & Gulf)
Boehringer Ingelheim GmbH (ILSI HESI)
Bompreço Supermercado Do Nordeste (ILSI Brasil)
Borax Europe Ltd. (ILSI Europe)
BP Chemicals Inc. (ILSI Europe)
Brasseries Kronenbourg (ILSI Europe)
Bristol-Myers Squibb Company (ILSI HESI)
Bristol-Myers Squibb Company (ILSI N. America)
British Sugar plc. (ILSI Europe)
Burger King Corporation (ILSI N. America)
Calpis Co., Ltd., The (ILSI Japan)
Campbell Soup Company (ILSI N. America)
Cargill (ILSI N. Andean)
Cargill, Incorporated (ILSI N. America)
Cereal Partners Worldwide S.A. - Switzerland (ILSI Europe)
Cerebos Pacific Limited (ILSI Southeast Asia)
Cerebos Thailand Limited (ILSI Thailand)
Cerestar USA, Inc. (ILSI N. America)
Coca-Cola Company, The (ILSI N. America)
Coca-Cola (Thailand) Limited (ILSI Thailand)
Coca-Cola de Argentina S.A. (ILSI Argentina)
Coca-Cola de Venezuela (ILSI N. Andean)
Coca-Cola Export Corporation, The (ILSI Southeast Asia)
Coca-Cola Korea Co., Ltd. (ILSI Korea)
Coca-Cola Servicios de Colombia, S.A. (ILSI N. Andean)
Coca-Cola Southern Africa (ILSI S. Africa)
Coca-Cola West Europe (ILSI Europe)
Cognis Deutschland GmbH (ILSI Europe)
Colloides Naturels de México, S.A. de C.V. (ILSI Mexico)
Collöides Naturels International (ILSI Europe)
Compa?ía Agrícola Colombiana (ILSI N. Andean)
Compa?ía de Galletas Noel S.A. (ILSI N. Andean)
Corn Products International, Inc. (ILSI N. America)
Córpora Tresmontes S.A. (ILSI S. Andean)
Corporate Strategy and Planning (ILSI Japan)
Crowpla Reicolite S.A. (ILSI S. Andean)
Daiwa Can Company (ILSI Japan)
Danisco Cultor America, Inc. (ILSI N. America)
Danisco Cultor Japan Ltd. (ILSI Japan)
Danisco Cultor Korea Branch (ILSI Korea)
Danisco Ingredients México, S.A. de C.V. (ILSI Mexico)
Danisco Sweeteners (ILSI Europe)
Danone S.A. (ILSI Argentina)
Diageo Plc. (ILSI Europe)
DMV International (ILSI Europe)
Doosan Corporation (ILSI Korea)
Dow AgroSciences, LLC/Dow Chemical Company, The (ILSI HESI)
Dow Europe S.A. (ILSI Europe)
DSM Gist N.V. (ILSI Europe)
E.I. du Pont de Nemours and Company (ILSI HESI)
E.I. du Pont de Nemours and Company (ILSI N. America)
Du Pont (UK) Limited (ILSI Europe)
Du Pont Kabushki Kaisha (ILSI Japan)
DuPont Pharmaceuticals Company (ILSI HESI)
DuPont Singapore Pte Ltd (ILSI Southeast Asia)
East Asiatic Company (Singapore) Pte Ltd., The (ILSI Southeast Asia)
Eastman Kodak Company (ILSI HESI)
Effem Brasil Inc. & Cia (ILSI Brasil)
Effemix Ltd (Mars) (ILSI N. Africa & Gulf)
Eisai Co., Ltd. (ILSI HESI)
Eisai Co., Ltd. (ILSI Japan)
Eli Lilly and Company (ILSI HESI)
Embotelladoras Chillenas Unidas S.A. (ILSI S. Andean)
Enjoy Company (ILSI N. Africa)
Ensuiko Sugar Refining Co., Ltd. (ILSI Japan)
Eridania Béghin-Say (ILSI Europe)
F. Hoffmann-La Roche Ltd. (ILSI S. Andean)
Ferrero Group (ILSI Europe)
Firmenich S.A. (ILSI Europe)
FMC Corporation (ILSI HESI)
Friesland Coberco Dairy Foods (ILSI Europe)
Ganesh Benzoplast Ltd. (ILSI India)
General Mills (ILSI N. America)
Georgia-Pacific Corporation (ILSI HESI)
Gerber Products Company/Novartis Consumer Health (ILSI N. America)
Gillette Company, The (ILSI HESI)
Glaxo SmithKline (ILSI HESI)
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (ILSI Europe)
Godrej Pillsbury Ltd. R&D Centre (ILSI India)
Groupe Danone (ILSI Europe)
Hayashibara Biochemical Laboratories, Inc. (ILSI Japan)
Heineken N.V. (ILSI Europe)
H.J. Heinz Company (ILSI N. America)
Heinz Singapore Pte Ltd (ILSI Southeast Asia)
Herbalife International do Brasil Ltda. (ILSI Brasil)
Hershey Foods Corporation (ILSI N. America)
Hidraulica Mileto S.A.I.C. (ILSI Argentina)
Hindustan Lever Limited (ILSI India)
Hoffmann-La Roche Egypt (ILSI N. Africa & Gulf)
Hoffmann-La Roche Inc. (ILSI HESI)
Hokkaido Sugar Co., Ltd. (ILSI Japan)
Holding Company for Pharmaceutical Industries, The (ILSI N. Africa & Gulf)
Holland Sweetener Company (ILSI Europe)
IFF (Korea) Inc. (ILSI Korea)
Industrial Danec (ILSI N. Andean)
Institute de Recherches Int. Servier (ILSI HESI)
Interbrew (ILSI Europe)
International Flavors & Fragrances Inc. (ILSI N. America)
Itoen, Ltd. (ILSI Japan)
J.T. Food Business Division (ILSI Japan)
Johnson & Johnson Pharmaceuticals (ILSI HESI)
Kaneka Corporation (ILSI Japan)
Kanmoor Foods Limited c/o Marico Industries Limited (ILSI India)
KAO Corporation (ILSI Japan)
Keebler Company (ILSI N. America)
Kejriwal Enterprises (ILSI India)
Kellogg (Japan) K.K. (ILSI Japan)
Kellogg (Thailand) Ltd. (ILSI Thailand)
Kellogg Company (ILSI N. America)
Kellogg Asia Sdn. Bhd. (ILSI Southeast Asia)
Kellogg Company of Great Britian Ltd. (ILSI Europe)
Kellogg Company of SA (ILSI S. Africa)
Kellogg de Colombia (ILSI N. Andean)
Kellogg de México, S.A. de C.V. (ILSI Mexico)
Kellögg’s Argentina, S.A. (ILSI Argentina)
Key Coffee Inc. (ILSI Japan)
Kikkoman Corporation (ILSI Japan)
Kirin Brewery Company, Ltd. (ILSI Japan)
Knorr Foods Co., Ltd. (ILSI Japan)
Kraft Foods (ILSI Europe)
Kraft Foods de México, S. de R.L. de C.V. (ILSI Mexico)
Kraft Foods, Inc. (ILSI N. America)
Kraft-Suchard Argentina (ILSI Argentina)
Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd. (ILSI Japan)
Lipton (ILSI N. America)
L’Oreal Research-Cosmair (ILSI HESI)
Lotte Co., Ltd. (ILSI Japan)
M&M/Mars, Inc. (ILSI Mexico)
Mars, Inc. (ILSI Australasia)
Mars, Inc. (ILSI N. America)
Matsutani Chemical Industry Co., Ltd. (ILSI Japan)
Mazapanes Toledo, S.A. de C.V. (ILSI Mexico)
McCormick & Company, Inc. (ILSI N. America)
McNeil Nutritionals (ILSI N. America)
Mead Johnson Nutritionals (ILSI N. America)
Meals de Colombia (ILSI N. Andean)
Meiji Milk Products Co., Ltd. (ILSI Japan)
Meiji Seika Kaisha, Ltd. (ILSI Japan)
Merck & Co., Inc. (ILSI HESI)
Merisant Colombia S.A. (ILSI N. Andean)
MIFAD Company (ILSI N. Africa & Gulf)
Milenia Agro Ci?ncias S.A. (ILSI Brasil)
Mitsubishi Materials Corporation (ILSI Japan)
Mitsubishi-Kagaku Foods Corporation (ILSI Japan)
Mitsubishi-Tokyo Pharmacetuicals, Inc. (ILSI HESI)
Miyoshi Oil & Fat Co., Ltd. (ILSI Japan)
Moderna (ILSI N. Andean)
Moët et Chandon (ILSI Europe)
Monsanto (ILSI Europe)
Monsanto (Thailand) Ltd. (ILSI Thailand)
Monsanto Argentina S.A.I.C. (ILSI Argentina)
Monsanto Chile C.E.L. Ltda. (ILSI S. Andean)
Monsanto Comercial, S.A. de C.V. (ILSI Mexico)
Monsanto Company (ILSI HESI)
Monsanto Company (ILSI N. America)
Monsanto do Brasil Ltda. (ILSI Brasil)
Monsanto Japan Ltd. (ILSI Japan)
Monsanto South Africa (Pty) Ltd. (ILSI S. Africa)
Morinaga & Co., Ltd. (ILSI Japan)
Morinaga Milk Industry Co., Ltd. (ILSI Japan)
Nabisco (ILSI N. Andean)
Nampak Group (ILSI S. Africa)
National Dairy Development Board (ILSI India)
National Starch and Chemical Company (ILSI N. America)
Nestlé Ltd. (ILSI Europe)
Nestlé del Ecuador (ILSI N. Andean)
Nestlé Egypt (ILSI N. Africa & Gulf)
Nestlé India Limited (ILSI India)
Nestlé Japan Manufacturing Ltd. (ILSI Japan)
Nestlé México, S.A. de C.V. (ILSI Mexico)
Nestlé R&D Center (Pte) Ltd. (ILSI Southeast Asia)
Nestlé South Africa (ILSI S. Africa)
Nestlé USA, Inc. (ILSI N. America)
Nestlé Venezuela (ILSI N. Andean)
New Ingredients Research Institute (ILSI Japan)
New Zealand Milk (ILSI Southeast Asia)
Nichirei Corporation (ILSI Japan)
Nicholas Piramal CID Ltd. (ILSI India)
Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. (ILSI Japan)
Nikken Foods Co., Ltd. (ILSI Japan)
Nippon Flour Mills Co., Ltd. (ILSI Japan)
Nippon Lever k.k. (ILSI Japan)
Nippon Meat Packers, Inc. (ILSI Japan)
Nisshin Seifun Group, Inc. (ILSI Japan)
Nisshin Oil Mills, Ltd., The (ILSI Japan)
Nisshin Sugar Mfg. Co., Ltd. (ILSI Japan)
Novartis Consumer Health (ILSI Europe)
Novartis Consumer Health (ILSI N. Africa)
Novartis Nutrition A’asia, Ltd. (ILSI Australasia)
Novartis Nutrition Corporation (ILSI N. America)
Novartis Pharmaceuticals Corporation (ILSI HESI)
Novo Nordisk A/S (ILSI HESI)
Novozymes A/S (ILSI Europe)
Novozymes North America, Inc. (ILSI N. America)
NSC México, S.A. de C.V. (ILSI Mexico)
Numico Research (ILSI Europe)
NutraSweet AG (ILSI Europe)
NutraSweet Company, The (ILSI Argentina)
NutraSweet Company, The (ILSI N. Amercia)
NutraSweet Company, The (ILSI Southeast Asia)
NutraSweet Company, USA, The (ILSI India)
NutraSweet Do Brasil, Ltda. (ILSI Brasil)
Nutrexpa (ILSI Europe)
Nutrimental S/A Indústria e Comércio de Alimentos (ILSI Brasil)
Nutrinova Nutrition Specialities & Food Ingredients GmbH (ILSI Europe)
Nutrinova, Inc. (ILSI N. America)
Ocean Spray Cranberries, Inc. (ILSI N. America)
Ogawa & Co., Ltd. (ILSI Japan)
Omega Tech Inc. (ILSI Europe)
Omni Life de Colombia Ltda. (ILSI N. Andean)
Opta Food Ingredients, Inc. (ILSI N. America)
Orangina Pampryl (ILSI Europe)
Orynova K.K. (ILSI Japan)
Osotspa Co., Ltd. (ILSI Thailand)
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (ILSI Japan)
Parmalat (ILSI Europe)
Parmalat (ILSI N. Andean)
PepsiCo (ILSI Europe)
Pepsi-Cola Company, The (ILSI N. America)
Pepsico/Sabritas, S.A. de C.V. (ILSI Mexico)
Pepsi-Cola (Thai) Trading Co., Ltd. (ILSI Thailand)
Pepsi-Cola de Argentina S.A.C.I. (ILSI Argentina)
Pepsi-Cola International (ILSI Southeast Asia)
Pepsi-Cola International Ltd. (ILSI N. Africa & Gulf)
Pfizer, Inc. (ILSI HESI)
Pfizer, Inc. (ILSI N. America)
Pharmacia (Monsanto) (ILSI Southeast Asia)
Pharmacia Corporation (ILSI HESI)
Pillsbury Company, The (ILSI N. America)
Pioneer Food Group Ltd. (ILSI S. Africa)
Procter & Gamble Company, The (ILSI HESI)
Procter & Gamble Company, The (ILSI N. America)
Procter & Gamble Company, The (ILSI N. Andean)
Procter & Gamble Company, The (ILSI Southeast Asia)
Procter & Gamble de México, S.A. de C.V. (ILSI Mexico)
Procter & Gamble Egypt (ILSI N. Africa & Gulf)
Procter & Gamble Far East Inc. (ILSI Japan)
Procter & Gamble GmbH (ILSI Europe)
Procter & Gamble Interaméricas Inc. (ILSI Argentina)
Productos Quaker S.A. (ILSI N. Andean)
Produtos Roche Químicos e Farmac?uticos S.A. (ILSI Brasil)
PRONACA (ILSI N. Andean)
Pt Indofood Sukses Makmur Tbk (ILSI Southeast Asia)
PT Sinar Sosro (ILSI Southeast Asia)
PT Unilever Indonesia (ILSI Southeast Asia)
Purdue Pharma L.P. (ILSI HESI)
Quality Assurance Europe (ILSI Europe)
Raffinerie Tirlemontoise S.A. (ILSI Europe)
Red Bull Do Brasil, Ltda. (ILSI Brasil)
Red Bull GmbH (ILSI Europe)
Refinería Hileret S.A.I.C. (ILSI Argentina)
Refreshment Product Services Ecuador (Cocal-Cola) (ILSI N. Andean)
Rengo Co., Ltd. (ILSI Japan)
RHM Technology Ltd. (ILSI Europe)
Riken Vitamin Company, Ltd. (ILSI Japan)
RIRI Baby Foods Company (ILSI N. Africa & Gulf)
Roche Products (ILSI S. Africa)
Roche Scientific Co. (India) Pvt. Ltd. (ILSI India)
Roche Vitamin Korea Ltd. (ILSI Korea)
Roche Vitamins Asia Pacific Pte. Ltd. (ILSI Southeast Asia)
Roche Vitamins Europe Ltd. (ILSI Europe)
Roche Vitamins Inc. (ILSI N. America)
Roha Dyechem Ltd. (ILSI India)
Rohm and Haas Company (ILSI HESI)
Rohm and Haas Química Ltda (ILSI Brasil)
Roquette Fréres (ILSI Europe)
Ross Products Division/Abbott Laboratories (ILSI N. America)
R.W. Johnson Pharmaceutical Research Institute (ILSI HESI)
Sadia S.A. (ILSI Brasil)
San-Ei Gen F.F.I., Inc. (ILSI Japan)
Sankyo Co., Ltd. (ILSI HESI)
Sankyo Co., Ltd. (ILSI Japan)
Sanmatsu Kogyo Co., Ltd. (ILSI Japan)
Sanofi-Synthelabo, Inc. (ILSI HESI)
Sayaji Sethness Ltd. (ILSI India)
Schering-Plough Research Institute (ILSI HESI)
Schullo S.A. (ILSI N. Andean)
Schwepps (Spirit Company) (ILSI N. Africa)
SECORBI, S.C. (Grupo Industrial BIMBO) (ILSI Mexico)
SEDICO Pharmaceutical Company (ILSI N. Africa & Gulf)
Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia, S.A. de C.V. (ILSI Mexico)
Sethness Products Company (ILSI N. America)
Seven Seas Ltd. (ILSI Europe)
Shin Mitsui Sugar Co., Ltd. (ILSI Japan)
Shiratori Pharmaceutical Company, Ltd. (ILSI Japan)
Showa Sangyo Co., Ltd. (ILSI Japan)
SIS’88 Pte Ltd (ILSI Southeast Asia)
Snow Brand Milk Products Co., Ltd. (ILSI Japan)
Sociedad Agrícola e Industrial San Carla (ILSI N. Andean)
Solvay Pharmaceuticals GmbH (ILSI HESI)
Soprole S.A. (ILSI S. Andean)
SQTS-Swiss Quality Testing Services (MIGROS) (ILSI Europe)
SRA Manager, Coca-Cola India (ILSI India)
A.E. Staley Manufacturing Company (ILSI N. America)
Südzucker (ILSI Europe)
Sunny Health Co., Ltd. (ILSI Japan)
Suntory Ltd. (ILSI Japan)
SUPAN (ILSI N. Andean)
Supermaxi (ILSI N. Andean)
Syngenta Ltd. (ILSI HESI)
Syntex, S.A. de C.V./Grupo Roche Mundial (ILSI Mexico)
T. Hasegawa Co., Ltd. (ILSI Japan)
Taco Bell Corporation (ILSI N. America)
Tae Kyung Ltd. (ILSI Korea)
Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. (ILSI Japan)
Taiyo Kagaku Co., Ltd. (ILSI Japan)
Takasago International Corporation (ILSI Japan)
Takasago International Corporation (USA) (ILSI N. America)
Tanabe Seiyaku Co., Ltd. (ILSI HESI)
Tate & Lyle Speciality Sweeteners (ILSI Europe)
Teijin Limited (ILSI Japan)
Tetra Pak S.A. (ILSI Argentina)
Thailand & Indochina, Rovithia Ltd. (ILSI Thailand)
Tokyo Food Techno Co., Ltd. (ILSI Japan)
Towa Chemical Industry Co., Ltd. (ILSI Japan)
Tsukishima Foods Industry Co., Ltd. (ILSI Japan)
U.S. Borax, Inc. (ILSI HESI)
Unifoods (Pty) Ltd. (ILSI S. Africa)
Unilever (ILSI Europe)
Unilever (ILSI HESI)
Unilever Andina S.A. (ILSI N. Andean)
Unilever Bestfoods Brasil, Ltda. (ILSI Brasil)
Unilever de México, S.A. de C.V. (ILSI Mexico)
Unilever Ecuador (ILSI N. Andean)
Unilever Bestfoods (ILSI N. America)
Valent USA Corporation (ILSI HESI)
Valio Ltd. (ILSI Europe)
VK Mühlen AG (ILSI Europe)
Warner Jenkinson/Spectrum (ILSI Mexico)
Wild Flavor/Ingredients (ILSI Europe)
Wimm-Bill-Dann (ILSI Europe)
Wm. Wrigley Jr. Company (ILSI N. America)
Wyeth-Ayerst Research (ILSI HESI)
Wyeth Nutritionals International (ILSI N. America)
Yakult Honsha Co., Ltd. (ILSI Japan)
Yakult S.A. Indústria e Comércio (ILSI Brasil)
Yakult UK Ltd. (ILSI Europe)
Yakult, S.A. de C.V. (ILSI Mexico)
Yamanouchi Pharmaceutical Co., Ltd. (ILSI Japan)
Yamazaki Baking Company, Ltd. (ILSI Japan)
Yanbal Ecuador S.A. (ILSI N. Andean)
Yeo Hiap Seng Ltd. (ILSI Southeast Asia)


Has the food industry infiltrated the WHO?
10/01/2003
According to a confidential report, the WHO may have yielded in many important policy areas to pressure coming from the food and tobacco industries.
Brief news:
According to a report written by an independent consultant to the WHO and seen by the Guardian, the food and tobacco industries have managed to exert unjustifiable influence over the World Health Organisation (WHO) as well as the Food and Agriculture Organisation (FAO). Based on this source, food companies have attempted to place scientists favourable to their views on WHO and FAO committees; financed NGOs that were invited to formal discussions on key issues to these agencies; and financed research and policy groups that supported their views. 

In addition, two NGOs, the Public Citizen and the Global Resource Action Center for the Environment, released a publication in October 2002, entitled "Bad Taste - The Disturbing Truth About the World Health Organisation's Endorsement of Food Irradiation". In the paper, the two NGOs argue that the WHO has betrayed its original 1961 research agenda to pursue a wide range of experiments into the safety and wholesomeness of irradiated foods, and given in to pressure coming from the International Atomic Energy Agency (IAEA), another UN body, which is, in the view of the authors, "leading a campaign to further the legalisation, commercialisation and consumer acceptance of irradiated foods worldwide". In 1999, the WHO declared irradiated food safe for human consumption. 

According to a Financial Times article, on 9 December, the WHO rejected the suggestions published in The Guardian and said that it was engaged in an open debate with all stakeholders and had strengthened its procedures against covert lobbying efforts. WHO officials explained that the report in question dates from June 2001 and points to attempts by the food industry to influence WHO decisions in the 1990s and earlier. Since that time the agency had introduced tougher ethical guidelines. 

Moreover, in December 2002, the WHO's Regional Office for the Americas released a report, concluding that the tobacco industry's tactics were "derailing public health efforts in Latin America and the Caribbean". The report found that tobacco companies hired scientists to misrepresent the scientific findings linking secondhand smoke to serious diseases; promoted youth smoking prevention campaigns with no mention of the health risks caused by tobacco; sought to increase their share of the illegal tobacco market; and used their access to key government officials for weakening or killing tobacco control legislation in many countries. 

Links

Time-saving overviews: 

Official documents:  EU Actors' positions:  Press articles: The Guardian, The Financial Times

KTO/WHO KŁAMIE (?)
WHO'S LYING (?)

WYSTAWA
 "MORALNE, NAUKOWE I FINANSOWE FIASKO TRANSGENÓW"
Biblioteka Ekologiczna, ul. Kościuszki 79, Poznań
od 11 października do 30. listopada 2002r.


Red Andrzej Kulik

"WPROST", 5. LISTOPADA, 2000r.

Cena autorytetu

Reklamodawcy nagminnie powołują się na nie istniejące 
lub pozorowane badania naukowe.

We wrześniu na zlecenie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole wyemitowano reklamę masła z certyfikatem Polskiej Akademii Medycyny - korporacji znanych uczonych, której przewodzi prof. Kazimierz Imieliński. Akademia nie prowadziła jednak żadnych badań kolskiego masła.

- Nasze produkty rzeczywiście nie były testowane. Są jednak znane z wysokiej jakości, więc PAM zaproponowała przyznanie nam Złotego Medalu Alberta Schweitzera - mówi Ryszard Koligot, szef działu marketingu spółdzielni. Zdaniem Dominiki Maison, psychologa reklamy z Uniwersytetu Warszawskiego, jest to zwykłe nadużycie. Może powstać wrażenie, że przyznanie takiego certyfikatu zostało poprzedzone badaniami, w których naukowo dowiedziono, że produkty z Koła mają właściwości zdrowotne.

Sztuka iluzji

Na podobnej zasadzie „autorytety" zachwalają leczniczą moc pasty do zębów, margaryny, wody mineralnej, parafarmaceutyków, ziół, leków dostępnych bez recepty. Pokazują wykorzystanie najnowszych osiągnięć fizyki, chemii i biologii molekularnej. Osoby występujące w spotach przedstawiane są jako uczeni, doświadczeni lekarze, wybitni specjaliści reprezentujący konkretne instytucje naukowe. Swoje wypowiedzi wspierają prezentacją wyników badań, specjalistycznych testów, wykresów, animacji.

Tymczasem większość z nich albo nigdy nie zajmowała się prawdziwą nauką, albo nie dysponuje wynikami wiarygodnych, poprawnych metodologicznie badań. Takie reklamy nie mają też nic wspólnego ze standardami, które muszą spełniać komunikaty naukowe. Duża część instytucji, na jakie się powołują, nie istnieje lub powstała ad hoc, by uwiarygodnić prezentowane opinie.

W ubiegłym roku polska firma Chester Molecular oskarżyła niemiecki koncern Loctite-Henkel o rozpowszechnianie dokumentu, z którego wynikało, że polskie kleje są gorsze od niemieckich. W reklamach powoływano się na analizy wykonane przez Laboratorium Metaliw Instytucie Technologii Materiałowych Politechniki Warszawskiej. Okazało się jednak, że w struktuach instytutu nie ma takiej jednostki organizacyjnej.

Szlachetny cel

Czasem uznane instytucje i stowarzyszenia zgadzają się firmować produkty, które nie są może najlepsze, ale nie są też szkodliwe. Zdobywane w ten sposób pieniądze przeznaczane są na szlachetne cele. Na przykład wodę mineralną „Polanica Zdrój” poleca Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii z Zabrza, kierowana przez prof. Zbigniewa Religę.

- Zgodziliśmy się na wykorzystanie naszej nazwy w reklamie, bo skład chemiczny wody jest bezpieczny i zawiera elementy potrzebne do prawidłowej pracy serca. Sam jej nie badałem, bo nie mam takich możliwości, opieraliśmy się na wynikach innych instytucji. Zapłacono nam za naszą opinię. W ten sposób zbieram pieniądze między innymi na budowę sztucznego  serca – wyjaśnia profesor Religa. Przyznaje jednocześnie, że skład chemiczny wielu innych wód mineralnych jest podobny i ta z Polanicy niczym się nie wyróżnia.

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne przyznaje atesty pastom do zębów. Prof.Marek Ziętek z Akademii Medycznej we Wrocławiu, wiceprezes PTS, twierdzi, że produkty badane są w dwóch ośrodkach: ochotnicy otrzymują pastę za darmo i myją nią zęby, lekarze zaś badają skuteczność czyszczenia, smak, łatwość wypłukiwania z ust itp. PTS otrzymuje za to dwa, trzy tysiące złotych. Prowadzone badania są więc w istocie testem konsumenckim. Szczegółowe analizy tych produktów przeprowadza natomiast Instytut Leków albo Państwowy Instytut Higieny. Trwają mniej więcej pół roku i kosztują kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Lepsze kontra dobre

- Odbiorcy rzadko analizują treść reklamy telewizyjnej. W ich świadomości pozostaje jedynie to, że polecana przez lekarza czy naukowca pasta musi być lepsza - mówi Dominika Maison. - Do autorytetów reklamodawcy odwołują się wówczas, gdy potrzebują atestu. A nie przeprowadza się poważnych badań -  dodaje dr Ewa Nowińska, prawnik z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na oceny naukowców powołują się także producenci margaryny "Flora", którą poleca dr Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, przewodnicząca Rady Promocji Zdrowego Żywienia. Instytucja ta promuje również wodę mineralną "Nałęczowianka", dania instant Winiar, chłodziarko-zamrażarkę Elektroluksa. - W tak demagogiczny sposób można reklamować wszystko - nawet szklanka wody będzie wartościowym posiłkiem - komentuje dr Monika Świątkowska z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji warszawskiej SGGW.

Osobnym problemem jest wykorzystywanie w reklamach wizerunku lekarza. - Kodeks etyki lekarskiej zabrania występowania w reklamie, z kolei przebieranie aktorów w fartuchy jest zabronione przez ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ustawa ogranicza także nasze możliwości ingerencji - nie możemy z góry zakazać emisji filmu promocyjnego - mówi Iwona Zaczek, rzecznik prasowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
 


 
 
Biuro Informacyjne ds. Żywności Genetycznie Modyfikowanej 

Biuro Informacyjne pracuje pod patronatem Grupy ds. Odbioru Społecznego Biotechnologii Europejskiej Federacji Biotechnologii.

Rada Programowa Biura:
Przewodniczący: prof. Tomasz Twardowski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Członkowie Rady: 
prof. Stanisław Bielecki, Instytut Biochemii Technicznej  Politechniki Łódzkiej
prof. Magdalena Fikus, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
prof. Anna Gronowska - Senger, Katedra Żywienia Człowieka SZkoły głównej Gospodarstwa Wiejskiego
prof. Andrzej Jerzmanowski, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
dr Małgorzata Kozłowska - Wojciechowska, Rada Promocji Zdrowego Żywienia
prof. Jan Krzysztof Ludwicki, Zakład Toksykologii Środowiskowej
Państwowego Zakładu Higieny, dyrektor Państwowego Zakładu Higieny
prof. Ewa Łojkowska, Laboratorium Fitopatologii Wydziału Biotechnologii, Uniwersytet Gdański
prof. Stefan Malepszy, Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Biotechnologii Akademii Rolniczej w Warszawie
prof. Anna Michalska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

http://www.infogmo.edu.pl/o_nas.htmlThe European Federation of Biotechnology is the non-profit association of all national and cross-national Learned Societies, Universities, Institutes, Companies and Individuals interested in the promotion of Biotechnology throughout Europe and beyond.
Institutional Members. Presently 165 Institutional Members from 30 European and 6 Non-European countries join the European Federation of Biotechnology. 
Academia, Industry, Learned Societies, Companies, Universities and Scientific Institutes, National Bioindustry Associations

http://www.efbweb.org/efb.htm

 

 
 
 
 
 
 
INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER

TOBACCO INDUSTRY INTERFERENCE WITH WORLD HEALTH ORGANIZATION'S RESEARCH
ON PASSIVE SMOKE AND CANCER

 Smoking is now generally recognized as the most important preventable cause of human cancer and responsible for more than 230,000 new cases in North America and more than 420,000 cases annually in Europe. Passive smoking carries a lower risk and the tobacco industry has made considerable efforts to dispute the lung cancer risk associated with environmental tobacco smoke (ETS) since it is the scientific basis for legislation protecting the non-smoker at the workplace and in public spaces.

In the issue of The Lancet dated 8 April 2000, researchers from the University of California at San Francisco report the results of a review of internal documents from Phillip Morris and other tobacco companies. The documents provide evidence that the tobacco industry has closely monitored and tried to actively interfere with the conduct of an international epidemiological study on lung cancer in non-smokers following exposure to passive smoking. The study was co-ordinated by the International Agency for Research on Cancer (IARC) in Lyon, France, a research institute of the World Health Organization (WHO). The results were published in the Journal of the National Cancer Institute (Boffetta et al., J Natl Cancer Inst 90: 1440-1450; 1998) and showed that exposure to passive smoking at the workplace or through spouse results in an increased relative risk (RR) of 1.16, a small factor when compared to the RR of more than 20-fold associated with active cigarette smoking. However, given the large populations exposed to passive smoking, it has been calculated that in the USA 3000 and in Europe up to 2500 cases of lung cancer annually are caused by passive smoking.

Among the actions undertaken by the tobacco industry were the establishment of a task force to react to the publication of the results, the use of consultants to contact the IARC investigators to obtain confidential information on the study, and plans to influence the scientific policy and financing of IARC. Two years ago, the IARC study was the object of a strong defamation campaign in the media orchestrated by the tobacco industry through a lead article in the Daily Telegraph (London). Although these attacks did not pre-empt the publication of the report in the medical literature, they created confusion and controversy on the interpretation of the results. The documents reviewed in The Lancet's article suggest that this media campaign was part of a broader long-planned strategy of the tobacco industry on passive smoking.

The existence of a carcinogenic risk from passive smoking adds a new dimension to the debate on health effects of tobacco since in contrast to the diseases affecting the active smoker, it represents a health damage imposed on people who have chosen not to smoke. This difference has great implications in terms of regulation of smoking in public settings, and may, in the long run, be a major factor towards the decrease in tobacco consumption. This explains the strong interest of the tobacco industry to monitor and discredit studies, including the one from IARC, that contribute to establishing the causal link between passive smoking and cancer.


 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
polską aktualną rzeczywistość opisuje referat

ministra Andrzeja Królikowskiego
  Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej

Obraz oszustw na wadze i objętości, fałszowania składu i znakowania produktów
w świetle wyników kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową w 2000r.

przedstawiony podczas

V - Samorządowej konferencji ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów
“RZECZNIK OCHRONY ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA KONSUMENTÓW"
 5. kwietnia 2001r.
Akademia Medyczna, Wrocław

Pierwsza dziesiątka rodzajów wyrobów najczęściej kwestionowanych
przez Inspekcję Handlową w 2000r.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

(................................)
Alarm konsumencki
ALARM KONSUMENCKI


ALARM KONSUMENCKI
- FIRMY, MARKOWE PRODUKTY, ZAGROŻENIA ZDROWIA

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


KORUPCJA W POLSCE 
STOWARZYSZENIE
  OCHRONY
     ZDROWIA
       KONSUMENTÓW
STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA KONSUMENTÓWALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA