ROZWÓJ CYWILIZACYJNY POLSKI
WEDŁUG DANYCH PORÓWNAWCZYCH
DOSTĘPNYCH NA POCZĄTKU DRUGIEJ DEKADY XXIw .
nowa stronaDŁUGIE ŻYCIE W SZCZĘŚCIU

KLUCZEM DO DOBROBYTU

Rozwój cywilizacyjny Polski zależy
od naprawy systemu ochrony zdrowia.

Wobec rozpadu opieki zdrowotnej,
z coraz bardziej powszechnym brakiem dostępu do lekarza włącznie,
należy natychmiast przystąpić
do energicznego wdrażania dorobku medycyny zapobiegawczej,
aby uchronić Polskę przed wyludnieniem.

Uwaga rządzący!
Produkt Krajowy Brutto
jest zależny od zadowolenia z życia
i przeciętnej długości życia obywateli
(i odwrotnie)

 


 
 


ROZWÓJ CYWILIZACYJNY POLSKI

Polska zaliczona jest  do grupy 57 państw wysokim rozwoju cywilizacyjnym według klasyfikacji ONZ z 2005r. Klasyfikacja ta opiera się o oczekiwaną długość życia, przeciętną zamożność oraz umiejętność czytania i pisania wśród osób powyżej 15. r. ż.. W Polsce odsetek analfabetów wynosi 0,3%, a w Grecji, od Polski niemal dwa razy bogatszej i cieszącej się dłuższym o 4 lata życiem swoich obywateli – aż 9%.

 Ostatnie dostępne w tym zestawieniu ONZ dane za 2003r. są następujące:

 W obecnej sytuacji jedynym dostępnym sposobem zmniejszenia ciężaru chorób i przedwczesnych zgonów w Polsce jest ograniczenie marnotrawienia wydatkowanych  środków i przeniesienie priorytetów z działań pozorowanych na służącą wszystkim Polakom prewencję, profilaktykę i terapię opartą o ewidencję naukową.

 Ludność w roku 2003  [miliony]
w państwach o wysokim rozwoju cywilizacyjnym według klasyfikacji ONZ z 2005r.

PKB w 2003r. na osobę w dolarach amerykańskich [USD]
PKB w 2003r. na osobę w dolarach amerykańskich według parytetu siły nabywczej [USD PSN] w państwach o wysokim rozwoju cywilizacyjnym według klasyfikacji ONZ z 2005r.

 Ludność w roku 1975 i 2003 oraz prognoza na rok 2015  [miliony]
w państwach o wysokim rozwoju cywilizacyjnym według klasyfikacji ONZ z 2005r. (państwa liczące w 2003r. powyżej 10 milionów ludności)


 Ludność w roku 1975 i 2003 oraz prognoza na rok 2015  [miliony]
w państwach o wysokim rozwoju cywilizacyjnym według klasyfikacji ONZ z 2005r.
(państwa liczące w 2003r. od 10 do 100 milionów ludności)


 Ludność w roku 1975 i 2003 oraz prognoza na rok 2015  [miliony]
w państwach o wysokim rozwoju cywilizacyjnym według klasyfikacji ONZ z 2005r.
(państwa liczące w 2003r. od 4 do 9 milionów ludności)

Ludność w roku 2003 i prognoza na rok 2015  [miliony]
w państwach o wysokim rozwoju cywilizacyjnym według klasyfikacji ONZ z 2005r.
(państwa liczące w 2003r. poniżej 100 milionów ludności)

Liczba urodzeń przypadających na 1 kobietę w latach 1970 - 75 i 2000 - 2005 [liczba urodzeń]
w państwach o wysokim rozwoju cywilizacyjnym według klasyfikacji ONZ z 2005r.

Oczekiwana liczba lat życia osoby urodzonej w 2003r.  [lata życia]
w państwach o wysokim rozwoju cywilizacyjnym według klasyfikacji ONZ z 2005r.


Wydatki na zdrowie w 2002r. na osobę w dolarach amerykańskich według parytetu siły nabywczej  [USD PSN]
w państwach o wysokim rozwoju cywilizacyjnym według klasyfikacji ONZ z 2005r.

Udział procentowy wydatków publicznych na zdrowie w PKB  [% PKB]
w państwach o wysokim rozwoju cywilizacyjnym według klasyfikacji ONZ z 2005r.

Udział procentowy wydatków prywatnych na zdrowie w PKB  [% PKB]
w państwach o wysokim rozwoju cywilizacyjnym według klasyfikacji ONZ z 2005r.

PKB w 2003r. na osobę w dolarach amerykańskich według parytetu siły nabywczej  [USD PSN]
w państwach o wysokim rozwoju cywilizacyjnym według klasyfikacji ONZ z 2005r.

PKB w 2003r. na osobę w dolarach amerykańskich według parytetu siły nabywczej  [USD PSN]
a oczekiwana liczba lat życia osoby urodzonej w 2003r.  [lata życia]
w państwach o wysokim rozwoju cywilizacyjnym według klasyfikacji ONZ z 2005r.

PKB w 2003r. na osobę w dolarach amerykańskich według parytetu siły nabywczej  [USD PSN]
a oczekiwana liczba lat życia osoby urodzonej w 2003r.  [lata życia]
w państwach o wysokim rozwoju cywilizacyjnym według klasyfikacji ONZ z 2005r. (bez Luksemburga)

PKB w 2003r. na osobę w dolarach amerykańskich [USD]
a oczekiwana liczba lat życia osoby urodzonej w 2003r. [lata życia]
w państwach o wysokim rozwoju cywilizacyjnym według klasyfikacji ONZ z 2005r.

PKB w 2003r. na osobę w dolarach amerykańskich  [USD]
a oczekiwana liczba lat życia osoby urodzonej w 2003r.  [lata życia]
w państwach o wysokim rozwoju cywilizacyjnym według klasyfikacji ONZ z 2005r. (bez Luksemburga)

Wydatki na zdrowie w 2002r. na osobę w dolarach ameryk. według parytetu siły nabywczej [USD PSN]
a oczekiwana liczba lat życia osoby urodzonej w 2003r.  [lata życia]
w państwach o wysokim rozwoju cywilizacyjnym według klasyfikacji ONZ z 2005r.

Wydatki na zdrowie w 2002r. na osobę w dolarach ameryk. według parytetu siły nabywczej [USD PSN]
a oczekiwana liczba lat życia osoby urodzonej w 2003r.  [lata życia]
w państwach o wysokim rozwoju cywilizacyjnym według klasyfikacji ONZ z 2005r. (bez USA)

Udział procentowy wydatków publicznych na zdrowie w PKB  [% PKB]
a oczekiwana liczba lat życia osoby urodzonej w 2003r.  [lata życia]
w państwach o wysokim rozwoju cywilizacyjnym według klasyfikacji ONZ z 2005r.

Liczba lekarzy na 100 000 ludności
a oczekiwana liczba lat życia osoby urodzonej w 2003r.  [lata życia]
w państwach o wysokim rozwoju cywilizacyjnym według klasyfikacji ONZ z 2005r.


Liczba lekarzy na 100 000 ludności
a oczekiwana liczba lat życia osoby urodzonej w 2003r.  [lata życia]
w państwach o wysokim rozwoju cywilizacyjnym według klasyfikacji ONZ z 2005r. (bez Bahamów i Brunei

Wydatki na zdrowie w 2002r. na osobę w dolarach ameryk. według parytetu siły nabywczej [USD PSN]
a liczba lekarzy na 100 000 ludności
w państwach o wysokim rozwoju cywilizacyjnym według klasyfikacji ONZ z 2005r.

Wydatki na zdrowie w 2002r. na osobę w dolarach ameryk. według parytetu siły nabywczej [USD PSN]
a liczba lekarzy na 100 000 ludności
w państwach o wysokim rozwoju cywilizacyjnym według klasyfikacji ONZ z 2005r. (bez Włoch, Kuby, USA)

PKB w 2003r. na osobę w dolarach amerykańskich według parytetu siły nabywczej [USD PSN]
a liczba lekarzy na 100 000 ludności
w państwach o wysokim rozwoju cywilizacyjnym według klasyfikacji ONZ z 2005r.

PKB w 2003r. na osobę w dolarach amerykańskich według parytetu siły nabywczej [USD PSN]
a liczba lekarzy na 100 000 ludności
w państwach o wysokim rozwoju cywilizacyjnym według klasyfikacji ONZ z 2005r. (bez Włoch i Luksemburga)

PKB w 2003r. na osobę w dolarach amerykańskich  [USD]
a udział procentowy wydatków publicznych na zdrowie w PKB  [% PKB]
w państwach o wysokim rozwoju cywilizacyjnym według klasyfikacji ONZ z 2005r.

PKB w 2003r. na osobę w dolarach amerykańskich  [USD]
a udział procentowy wydatków publicznych na zdrowie w PKB  [% PKB]
w państwach o wysokim rozwoju cywilizacyjnym według klasyfikacji ONZ z 2005r.
(bez Luksemburga, Singapuru oraz Trynidadu i Tobago)

PKB w 2003r. na osobę w dolarach amerykańskich według parytetu siły nabywczej  [USD PSN]
a udział procentowy wydatków publicznych na zdrowie w PKB  [% PKB]
w państwach o wysokim rozwoju cywilizacyjnym według klasyfikacji ONZ z 2005r.

PKB w 2003r. na osobę w dolarach amerykańskich według parytetu siły nabywczej  [USD PSN]
a udział procentowy wydatków publicznych na zdrowie w PKB  [% PKB]
w państwach o wysokim rozwoju cywilizacyjnym według klasyfikacji ONZ z 2005r.
(bez Luksemburga, Singapuru oraz Trynidadu i Tobago)

PKB w 2003r. na osobę w dolarach amerykańskich według parytetu siły nabywczej  [USD PSN]
a wydatki na zdrowie w 2002r. na osobę w dolarach ameryk. według parytetu siły nabywczej [USD PSN]
w państwach o wysokim rozwoju cywilizacyjnym według klasyfikacji ONZ z 2005r.

PKB w 2003r. na osobę w dolarach amerykańskich według parytetu siły nabywczej  [USD PSN]
a wydatki na zdrowie w 2002r. na osobę w dolarach ameryk. według parytetu siły nabywczej [USD PSN]
w państwach o wysokim rozwoju cywilizacyjnym według klasyfikacji ONZ z 2005r. (bez USA i Luksemburga)ALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA