ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE
CZASOPISMO RUCHU OCHRONY ZDROWIA
AKTUALIZOWANA WERSJA ELEKTRONICZNA
"ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE"

 HIV-AIDS

AUTOMATYCZNA INFORMACJA TELEFONICZNA
O AIDS
NUMER TELEFONU WE WROCŁAWIU (kier. 071)
958
(czynna całą dobę)

Pierwszą w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej
automatyczną informację telefoniczną o AIDS
Zarząd Wojewódzki Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrocławiu
uruchomił w dniu 22.01.1988 r.
Trzykrotne rozszerzenie treści informacji w oryginalnej wersji
niżej podanej nastąpiło 8.03.1988 r.

Automatyczna informacja telefoniczna o AIDS we Wrocławiu
służyła radą i pomocą tysiącom ludzi dzień w dzień
poszukującym nieskrępowanego dostępu
do jednoznacznie zrozumiałego
przekazu danych
na wagę życia.

Automatyczna informacja telefoniczna o AIDS we Wrocławiu,
choć służyła radą i pomocą tysiącom ludzi z całego kraju
przetrwała tylko do przełomu wieków
i zostala zlikwidowana w niewyjaśnionych
okolicznościach.

W styczniu 2007r.,
po niemal dwudziestu latach
od uruchomienia we Wrocławiu automatycznej informacji telefonicznej o AIDS,
okazało się, że decyzja o jej likwidacji
przyniosła niepowetowane szkody wielu ludziom.

W tej sytuacji
prezydent Wrocławia - pan Rafał Dutkiewicz
jest usilnie proszony o przywrócenie
automatycznej informacji telefonicznej o AIDS we Wrocławiu
w jej niezmienionym brzmieniu. 
 
 
 
 

Automatyczna informacja telefoniczna o AIDS

Zarząd Wojewódzki Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrocławiu
 

Tekst i opracowanie:
Zbigniew Hałat, lekarz medycyny specjalista epidemiolog

 

A. - głos męski
B. - głos kobiecy

  A. Polski Czerwony Krzyż informuje:

B. Wszystkie kraje świata ogarnęła epidemia AIDS - choroby porażającej odporność.

A. Jej przyczyną jest wirus zwany HIV.

B. Zakażenie tym wirusem może nastąpić, gdy znaczna jego ilość dostanie się do wnętrza ciała człowieka.

A. Duże ilości wirusa może zawierać krew, nasienie i wydzielina pochwy.

B. Z tego powodu zakażenie przenosi się wyłącznie przez krew 
i wydzielinę narządów płciowych, dodatkowo przez mleko zakażonej matki na oseska.

A. Wydzieliny i wydaliny takie jak: łzy, ślina, pot, kał i mocz nie przenoszą zakażenia.

B. Łzy, ślina, pot, kał i mocz przenoszą zakażenie tylko wtedy, kiedy widać w nich krew.

A. Do wnętrza ciała człowieka wirus może wniknąć przez skórę uszkodzoną w wyniku otarcia lub zranienia, drobnych pęknięć, stanu zapalnego, egzemy.

B. Do wnętrza ciała człowieka wirus może dostać się także przez nieuszkodzone błony śluzowe narządów płciowych, odbytnicy, jamy ustnej, oczu.

A. Do zakażenia może dojść w czasie każdego stosunku płciowego poza stałym na całe życie i wzajemnie wiernym związkiem z jedną niezakażoną osobą.

B. Do zakażenia może dojść w przypadku użycia igły i strzykawki zabrudzonej krwią innego człowieka.

A. Do zakażenia może dojść w przypadku skaleczenia przedmiotem zanieczyszczonym krwią innego człowieka.

B. Kobieta zakażona wirusem AIDS ponosi olbrzymie ryzyko urodzenia zakażonego dziecka oraz gwałtownego rozwoju choroby.

A. Zazwyczaj stan bezobjawowego nosicielstwa trwa wiele lat, połowa osób zakażonych zachorowuje na AIDS nie wcześniej niż po siedmiu latach od chwili zakażenia.

B. Krew i wydzielina narządów płciowych bezobjawowego nosiciela może zawierać duże ilości wirusa już w pierwszym tygodniu od chwili zakażenia.

A. Wykrycie zakażenia jest możliwe za pomocą badania krwi na obecność przeciwciał anty-HIV, uzupełnionego badaniem lekarskim.

B. Przeciwciała anty-HIV pojawiają się we krwi osoby zakażonej najczęściej od szóstego tygodnia do trzeciego miesiąca od chwili zakażenia.

A. W bardzo rzadkich przypadkach przeciwciała pojawiają się dopiero po roku od chwili zakażenia.

B. Pierwszym objawem wskazującym na możliwość zarażenia się wirusem AIDS jest stwierdzenie u siebie lub u partnera innej choroby przenoszonej przez kontakt płciowy.

A. Główne objawy chorób przenoszonych przez kontakt płciowy to: wyciek z cewki moczowej, upławy, zmiana jakości lub wzrost ilości wydzieliny pochwy, swędzenie lub pieczenie narządów płciowych lub pojawienie się w ich zakresie owrzodzeń, ranek, plamek, pęcherzyków w jakis czas po stosunku płciowym z osobą, która mogła zarazić się od kogoś innego.

B. Polski Czerwony Krzyż informuje:

A. Osoba zakażona nie stanowi zagrożenia dla innych ludzi podczas zwykłego z nimi kontaktu w miejscu zamieszkania, w pracy i w szkole.

B. Zakażenie nie przenosi się przez podanie ręki, dotykanie lub obejmowanie.

A. Zakażenie nie przenosi się przy kaszlu i kichaniu.

B. Zakażenie nie przenosi się przy korzystaniu z kubków, szklanek i talerzy.

A. Zakażenie nie przenosi się przy korzystaniu z ubikacji, łaźni i basenów.

B. Zakażenie nie przenosi się przez wodę i pokarm.

A. Zakażenia nie przenoszą owady, zwierzęta domowe i dzikie.

B. Polski Czerwony Krzyż informuje:

A. AIDS nie zagraża osobie powstrzymującej się od kontaktów seksualnych.

B. Polski Czerwony Krzyż apeluje do dorastającej młodzieży, do młodych kobiet i mężczyzn:

A. Bądźcie wolni od strachu przed AIDS - AIDS nie zagraża osobom, które nie podjęły stosunków płciowych, uchroniły się przed groźbą narkomanii.

B. Polski Czerwony Krzyż informuje:

A. AIDS nie zagraża osobie utrzymującej stosunki płciowe wyłącznie z jednym, wzajemnie wiernym partnerem, który nie podejmował wcześniej stosunków płciowych z inną osobą lub nie uległ zakażeniu podczas poprzedniego związku z inną osobą.

B. Polski Czerwony Krzyż informuje:

A. Osoby zmieniające partnerów seksualnych mogą łatwo zarazić się wirusem AIDS.

B. Im więcej partnerów, tym większe ryzyko zakażenia.

A. Osoby już zakażone podejmujące stosunki płciowe mogą łatwo zarazić się nową dawką wirusa lub nowym szczepem wirusa, co przyspiesza rozwój choroby.

B. Osoby zakażone podejmujące stosunki płciowe mogą łatwo przenieść zakażenie na partnera seksualnego.

A. Osobom zmieniającym partnerów seksualnych oraz tym osobom zakażonym, które podejmują stosunki płciowe stanowczo zaleca się stosowanie prezerwatyw.

B. Osobom stosującym prezerwatywy stanowczo zaleca się poznanie wszystkich zasad właściwego użycia prezerwatyw od początku do końca każdego kontaktu płciowego.

A. Właściwe użycie prezerwatyw dobrej jakości nie wyklucza ryzyka przeniesienia zakażenia, ale stanowi jedyną szansę ochrony przed wirusem dla osób zmieniających partnerów seksualnych oraz dla tych osób zakażonych, które podejmują stosunki płciowe i ich partnerów.

B. Polski Czerwony Krzyż informuje:

A. AIDS nie zagraża osobie strzegącej się przed wniknięciem wirusa zawartego w krwi innych ludzi.

B. Krew zanieczyszczająca igły, strzykawki i inne narzędzia używane w medycynie, kosmetyce, przy goleniu, przekłuwaniu uszu i tatuażu może stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo, o ile nie zostanie z nich zmyta, a przedmioty te wyjałowione w sterylizatorach suchych lub autoklawach pod kontrolą chemicznych wskaźników skutecznej sterylizacji.

A. Krew zanieczyszczająca inne przedmioty należy starannie usuwać ligniną lub papierem, a do zabicia wirusa stosować podchloryn sodu jednoprocentowy, chloraminę trzyprocentową lub nierozcieńczony preparat Aldesan.

B. Do ochrony rąk przy kontakcie z krwią innego człowieka należy stosować rękawiczki medyczne, nie dopuszczać do ochlapania twarzy, zwłaszcza oczu i ust.

A. To samo dotyczy kontaktu zawodowego pracowników służby zdrowia z płynami wewnątrzustrojowymi każdego pacjenta.

B. Polski Czerwony Krzyż ostrzega:

A. Nie narażaj siebie i swoich bliskich.

B. Nie ryzykuj.

A. Polski Czerwony Krzyż zapewnia:

B. Zwykły kontakt z osobą zakażoną nie stanowi żadnego zagrożenia.

A. Polski Czerwony Krzyż prosi o okazanie współczucia i pomocy osobom zakażonym i ich rodzinom.

B. Polski Czerwony Krzyż wzywa do aktywnego występowania przeciwko nieusprawiedliwionemu niczym prześladowaniu osób zakażonych.

A. Polski Czerwony Krzyż zachęca osoby zakażone i niepewne swojego stanu do prowadzenia higienicznego trybu życia i poddawania się próbom leczenia prowadzącym do spowolnienia procesu chorobowego.

B. Polski Czerwony Krzyż służy wszystkim radą i pomocą.

A. Osobistych porad z zapewnieniem dyskrecji i anonimowości udziela Punkt Konsultacyjny PCK działający od jesieni 1987 r. we Wrocławiu.

B. Osobom obawiającym się, że są zakażone, zakażonym oraz pragnącym uniknąć zakażenia lekarz medycyny udziela porad w Poradni Zapobiegania Zakażeniom HIV.
 

Autor zrzeka się wszelkich praw do tekstu
automatycznej informacji telefonicznej o AIDS,
zachęcając przy tym do wykorzystania jej treści
w dowolnych działaniach zmierzających
do złagodzenia cierpień niesionych przez epidemię AIDS.


Automatyczna informacja telefoniczna jest najtańszą,
powszechnie dostępną i powtarzalną formą oświaty zdrowotnej,
szczególnie przydatną w udzielaniu odpowiedzi
na najczęściej powtarzające się pytania w sprawach AIDS.

POLSKA MŁODZIEŻ WOLNA OD STRACHU
PRZED AIDS I NARKOTYKAMI
- to nazwa akcji Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrocławiu
i cel prelekcji odpowiednio przygotowanych słuchaczek
Wydziału Położnych dla młodzieży szkolnej.

JAK BYC KOBIETĄ I... NIE BAĆ SIĘ AIDS ?
JAK BYC KOBIETĄ I... PORADZIĆ SOBIE Z PROBLEMEM AIDS ?
CHOROBY PRZENOSZONE M. IN. DROGĄ PŁCIOWĄ
ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS 1998
GLOBAL AIDSNEWS
EDUKACJA RÓWIESNICZA SAMI SOBIE
 
 

Felieton

30. listopada 2007r.

AIDS uczy pokory. 

Śmiertelna choroba zabija tym szybciej, im trudniej o opiekę lekarską i drogie leki. Kto może mieć łatwy dostęp do lekarza?  Kogo stać na drogie leki?  Na pewno handlarzy narkotykami i żywym towarem. Na pewno tych, którzy ułatwiają handel narkotykami i żywym towarem, budując rynek tak po stronie podaży, jak i popytu. Wystarczy włączyć telewizor, aby stać się odbiorcą jasnych i wyraźnych komunikatów kryptoreklamowych ułatwiających sprzedaż narkotyków – <bo wszyscy biorą> i pozyskiwanie najcenniejszego - najmłodszego - ludzkiego  surowca obu płci do handlu żywym towarem - <bo wszyscy to robią bez żadnych zahamowań”. Rodzice z reguły nie zdają sobie sprawy z rozmiaru ryzyka, jakie ponoszą ich dzieci formowane przez telewizję już w młodszych klasach szkoły podstawowej. Odkrywanie nieznanych z własnej obserwacji zachowań przedstawianych jako przyjemne, nieszkodliwe i powszechnie akceptowane, utożsamianie się z rówieśnikami, którym wolno robić rzeczy potępiane przez rodziców i wychowawców, pozwala dziecku, jak tylko osiągnie wiek gimnazjalny poddać się bez najmniejszego protestu naciskowi grupy rówieśniczej, bez żadnych obaw i zastrzeżeń wprowadzać w życie wiedzę wcześniej nabytą drogą edukacji telewizyjnej. Jedenastoletnie  dziewczynki, dwunastoletni chłopcy są już oswojeni z tematem, teraz wystarczy tylko sprytnie wykorzystać przekorę i bunt nastolatków, wprowadzić między nich dealerów i liczyć zarobki ze sprzedaży narkotyków kolejnej fali młodych klientów. Jest też łatwa okazja wyszukać tych, których da się sprzedać.

Z niewielkimi wyjątkami najbardziej rozwinięte gospodarczo kraje świata tolerują skrajnie drastyczne formy handlu żywym towarem. Czy to z powodu korupcji organów ścigania, czy też w związku ze światopoglądem rządzących elit, handel ludzkim ciałem w najbardziej odrażających formach nie znajduje odporu. Wręcz odwrotnie, głosiciele praw człowieka, nie dostrzegają niczego złego w tym, że doprowadzenie wielu rodzin do ruiny, np. w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, spowodowało, że kraje te stały się zagłębiem żywego towaru przeznaczonego na eksport, na oddanie w spocone łapy zagranicznych kupców i klientów. Tzw. przemysł rozrywkowy rozwija się dynamicznie w wielu najbogatszych miastach świata, tworzy znaczną część dochodu narodowego wielu państw i w żadnym przypadku nie może popaść w stagnację. Krzywa musi rosnąć. Skoro tak, potrzebne są nowe atrakcje. Atrakcje młode, coraz młodsze, obu płci. Potrzebne są nasze dzieci. 

Do akcji przystępują kreatorzy zachowań. Na początku jest miło. Kino, koncert, dyskoteka, pub, piwko, trawka, nowi ludzie bardzo fajni, nie jakiś ciemnogród. Można się zakochać, można popróbować, można mieć już to za sobą. To jest przecież XXI wiek, nie średniowiecze! To Unia Europejska a nie za...ścianek! Tolerancja a nie ciemnota. A co ja tu robię? Nie mam pieniędzy, przecież nie będę wysługiwać się za jakieś grosze, jak rodzice. 

Ta refleksja bywa przełomowa. Dziewczyna czy chłopiec są już gotowi do sprzedaży. Wystarczy ich wywieźć, zapewniając, że praca jest już załatwiona, ale nie mówiąc, jaka to praca. Wystarczy w sobie rozkochać, a po przyjeździe bez litości sprzedać. Wystarczy zorganizować przyjazdy klientów, też wcielających się w rozmaite role, i już nawet nie trzeba wywozić.  Czy to z powodu korupcji organów ścigania, czy też w związku ze światopoglądem rządzących elit, ludzie czerpiący zyski z nierządu pozostają bezkarni. Interes kwitnie. Koszty ponoszone przez ofiary rozbudowanego systemu rekrutacji pracowników są niegarniętne.

Eksploatacja jest szybka i bezlitosna. Potrzeba coraz więcej alkoholu i narkotyków, aby to wytrzymać. Z roku na rok coraz trudniej zarobić, ubywa przyjaciół, rosną długi. Nie łatwo sobie powiedzieć: nie mam jeszcze trzydziestu lat, a już jestem wrakiem. Wstyd wracać. Czym się pochwalić znajomym z podwórka i klasy? Tym nieśmiałym kujonom bojącym się wszystkiego. A jednak mają lepiej. Mają rodziny. Nie mają AIDS.

Według ostatnich danych ONZ na 500 osób pomiędzy 15 a 49 rokiem życia w Wielkiej Brytanii i Irlandii jedna jest zakażona wirusem wywołującym AIDS, we  Francji, Szwajcarii i Portugalii– dwie, we Włoszech, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych – trzy,  w Federacji Rosyjskiej – 6, na Ukrainie – 7. Na 500 osób pomiędzy 15 a 49 rokiem życia. 

dr Zbigniew Hałat

US Department of State
Trafficking in Persons Report
June 2007
 

POLAND

Poland is a source, transit, and destination country for women from Ukraine, Moldova, Romania, Belarus, Lithuania, Russia, Bulgaria, Cameroon, Somalia, Uganda, and Vietnam trafficked to and through Poland to Austria, Belgium, Denmark, Germany, Greece, Italy, the Netherlands, Spain, Sweden, and Japan for the purpose of commercial sexual exploitation. Polish men and women are trafficked to Italy, Austria,  Germany, Belgium, France, Spain, the Netherlands, Japan, and Israel for purposes of forced labor and sexual exploitation. Boys from Vietnam were trafficked to Poland for the purpose of sexual exploitation. In May, police dismantled a trafficking ring that trafficked more than 350 Polish women to Austria for the purpose of sexual exploitation. In July 2006, a labor trafficking ring in Italy was found to have trafficked more than 300 Polish men and women for the purpose of forced agricultural labor. The Government of Poland fully complies with the minimum standards for the elimination of trafficking.
Poland continued to show progress in some areas, including an increase in international law enforcement cooperation. In March 2006, Poland created a Central Anti-Trafficking Unit in the National Police, which assisted in the breakup of  several large-scale trafficking rings. The government also allocated more than $2 million to implement its national action plan and fund victim assistance and prevention programs. The government should continue training for prosecutors and judges, take steps to increase the number of trafficking convictions and the number of convicted offenders who serve time in prison, and make efforts to increase the number of identified victims.

Prosecution

The Government of Poland demonstrated mixed progress in its overall law enforcement efforts. Poland prohibits all forms of trafficking; Article 204, Section 4 and Article 253 are used to prosecute sex trafficking and forced labor cases. Prosecutors rely on trafficking definitions in the 2000 UN TIP Protocol when pursuing cases against traffickers, although some NGOs and government officials expressed concern that the lack of a trafficking definition in Poland’s penal code limits effective prosecutions. Penalties under Article 253 range from 3 to 15 years’ imprisonment, and Article 204, Section 4 provides for up to ten years’ imprisonment; these sentences are sufficiently stringent and commensurate with those for other grave crimes, such as sexual assault. Police conducted 21 new investigations in 2006, down slightly from 22 in 2005. The government conducted 36 prosecutions, up from 18 in 2005. Sixteen traffickers were convicted in Polish Courts of First Instance in 2006, down from 37 such convictions  in 2005. Data on convictions handed down by appellate courts were unavailable for 2006; however, in 2005 only nine of the 37 trafficking convictions were upheld on appeal. Of these, four traffickers some time in prison; this is a significant decrease from 2004 when 13 of 16 convicted traffickers served time in prison. In 2006, Polish authorities worked closely with foreign counterparts on several high-profile international trafficking cases. In May 2006, Austrian authorities arrested two Polish policemen who were involved in a group suspected of having trafficked 440 Polish and Romanian women to Austria. To date, there have been no cases of law enforcement officials punished for trafficking-related corruption in Poland. Protection The Polish government continued to provide quality assistance to trafficking victims. It increased its funding to victim support and sustained implementation of its victim referral mechanism governing cooperation among police, border guards, and victim assistance organizations. Once identified, victims were typically referred to the nearest victim assistance location. Although the government has invested significant resources in victim identification training, the number of identified victims in the country remained low. Concerns exist that a two-month victim reflection period for victims, available starting in 2005, was not properly implemented; at least one foreign victim identified herself to law enforcement but was still deported without being offered the reflection period. The government encouraged victims to assist in trafficking investigations and prosecutions; 11 victims assisted authorities in 2006. Prevention The government continued to improve its trafficking prevention efforts. During the reporting period, the government funded several NGOs to conduct workshops at orphanages and childcare centers to raise awareness of the dangers of trafficking. A  government-funded NGO also conducted an awareness campaign on the Polish-Ukrainian border. Anti-trafficking awareness guidebooks targeting both Poles traveling abroad for work and foreign women  migrating to Poland for work were produced and disseminated among these two groups.
 

US Department of State
Trafficking in Persons Report
June 2009 


ALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA