KLESZCZYCANa terenie Grupy Ślęży występują kleszcze Ixodes ricinus, miejscami w dużym nasileniu, zwłaszcza w Sulistrowiczkach. Zarażają ludzi częstą tu i ciężką chorobą - kleszczycą.

Sarny, zające i in. zwierzęta łąk i lasów są rezerwuarem krętków Borrelia burgdorferi. Żerujące na tych zwierzętach kleszcze zarażają się krętkami, same stają się rezerwuarem i wyczekują na następną ofiarę przyczepione do listków, gałązek, traw (rys. 1). Bakterie Borrelia burgdorferi u ludzi i zwierząt domowych (np. psów) wywołują krętkowicę kleszczową, czyli boreliozę z Lyme (łac. borreliosis, ang. Lyme disease).

Aby zapobiec chorobie, trzeba ułatwić ludziom bez wykształcenia medycznego zrozumienie ryzyka. W przypadku boreliozy z Lyme najpierw należy uprościć obcą nazwę.

Dlatego chorobę tę nazwałem kleszczycą.

Kleszczyca - jak inne krętkowice

  • dur powrotny przenoszony przez wszy
  • leptospirozy przenoszone przez gryzonie
  • kiła przenoszona drogą płciową
- jest chorobą wielonarządową i wielofazową.

I faza:

zmiany skórne po kilku dniach - kilku tygodniach od ukąszenia przez kleszcza występujące u 70% zakażonych (u pozostałych 30% mogą wystąpić nasilające się stopniowo objawy następnych faz)
II faza:
rozsiew zarazków drogą krwi - osłabienie, zmęczenie, bóle mięśniowe i kostno-stawowe ustępujące po kilku godzinach i często powracające; zmiany w zakresie skóry, układu nerwowego, serca, stawów

III faza:

zmiany przewlekłe i ciężkie w zakresie stawów, układu nerwowego, serca, skóry, oczu i in. narządów.

Zmiany skórne I fazy:

W miejscu ukąszenia przez dorosłego kleszcza (rys. 2) - lub jego wczesnej mało dostrzegalnej formy rozwojowej -  pojawia się czerwona grudka lub plamka rozszerzająca się obwodowo w postaci pierścienia o nieregularnych kształtach z nacieczeniem skóry. Nieraz odczyn zapalny ustępuje w centrum zmiany, nasila się przy tym na obwodzie (rys. 3).

Zmianom skórnym często towarzyszy powiększenie okolicznych węzłów chłonnych, temp. 37 - 37,5°C i więcej, ogólne rozbicie, bóle mięśniowo-stawowe. Zmiany nieleczone ustępują po 3 - 4 tygodniach, leczone - w ciągu kilku dni nieraz z pozostawieniem przebarwień lub odbarwień skóry.

Ratowanie zdrowia:

Jak najwcześniej (najlepiej od 2 do 7 godzin po pobycie w lesie, na łące, na polu, w ogrodzie) należy p o d d a ć   k o n t r o l i  całe ciało i dostrzeżone kleszcze  u m i e j ę t n i e   u s u n ą ć.
L e c z e n i e   p r o f i l a k t y c z n e  należy zastosować w ciągu trzech dni po ukąszeniu kleszcza. Zmiany skórne bezwzględnie wymagają  n a t y c h m i a s t o w e g o  l e c z e n i a.
Leczenie II i III fazy wymaga specjalnych umiejętności.

Stosowna odzież i środki odstraszające kleszcze zmniejszają ryzyko zakażenia.
 

rys. 1
rys. 2
rys. 3
kleszcz  czyha
atakuje 
i  zaraża

Zmiany skórne w różnych fazach choroby
(gdy w niewielkim nasileniu i krótkotrwałe - bywają niedostrzeżone,
gdy zbliżone do zmian w innych chorobach - bywają nierozpoznawane,
dlatego osoby z podejrzeniem kleszczycy powinny sfotografować
każdą nową zmianę skórną)Kleszcze przenoszą także inne niż Borrelia burgdorferi niebezpieczne zarazki:
wirusy rodzaju Flavivirus wywołujące kleszczowe zapalenie mózgu
bakterie Erlichia chafeensis wywołujące erlichiozę
i pierwotniaki Babesia wywołujące babesjozę
(u ludzi wywoływana przez Babesia microti, Babesia bovis, Babesia divergens;
u psów babeszjoza, piroplazmoza wywoływana przez Babesia canis)

 Na niektórych obszarach staranne badań diagnostyczne pozwalają wykryć
współistnienie erlichiozy lub babezjozy u co trzeciego chorego na boreliozę.


Powyższe informacje nie mają charakteru
indywidualnej porady lekarskiej.
Udzielanie porad lekarskich
drogą korespondencyjną jest niedopuszczalne,
gdyż wyklucza możliwość zbadania pacjenta.

 BADANIA NAD KLESZCZYCĄ
W SULISTROWICZKACH W GRUPIE ŚLĘŻY


PORADY LEKARSKIE  DLA TURYSTÓWALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA