VI - Ekologiczna konferencja ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów
“ZDROWY POLAK, CZYLI ZDROWIE Z GÓR"
16. grudnia 2003r.
Hotel Forum, Warszawa

PROGRAM


V - Samorządowa konferencja ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów
“RZECZNIK OCHRONY ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA KONSUMENTÓW"
 5. kwietnia 2001r.
Akademia Medyczna, Wrocław

UZASADNIENIE WYBORU TERMINU I TEMATU KONFERENCJI

MATERIAŁY KONFERENCYJNE


IV - Nadzwyczajna konferencja ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów
“WPŁYW ŻYWNOŚCI TRANSGENICZNEJ NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE CZŁOWIEKA"
 18. października 2000r.
Instytut Żywnosci i Żywienia
Warszawa

CEL

UCZESTNICY ZABIERAJĄCY GŁOS

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

ZAINTERESOWANIE MEDIÓW

NASTĘPSTWA KONFERENCJI

FOTOGRAFIE
 


III Doroczna konferencja ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów
“DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNYCH SŁUŻB NADZORU I KONTROLI
 NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA KONSUMENTA’’
 14. marca 2000r.
 Państwowy Zakład Higieny
Warszawa

TEMAT

UZASADNIENIE WYBORU TERMINU

KLUCZOWE OSOBISTOŚCI

POZOSTALI UCZESTNICY

KTÓRZY ZGŁOSILI GOTOWOŚĆ ZABRANIA GŁOSU PODCZAS DYSKUSJI

LISTA UCZESTNIKÓW

STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ

 FOTOGRAFIE


II -Przeglądowa konferencja ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów
"OCHRONA ZDROWIA KONSUMENTA
W POLSCE, UNII EUROPEJSKIEJ I U.S.A”
 16 - 17. kwietnia 1999r.
 Państwowy Zakład Higieny * Instytut Żywności i Żywienia
Warszawa

CEL

UZASADNIENIE WYBORU TERMINU

PROGRAM

STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ

FOTOGRAFIE


I Krajowa konferencja ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów
“RZECZYWISTE, DOMNIEMANE I UROJONE
ZAGROŻENIA ZDROWIA KONSUMENTA W POLSCE’’
8. grudnia 1998r.
 Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnosciowej
 Warszawa

CEL

UZASADNIENIE WYBORU TERMINU

PROGRAM

STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ

FOTOGRAFIE


strona główna stowarzyszeniaALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA