ZAGROŻENIA ZDROWIA
W GABINETACH KOSMETYCZNYCH

List z  27.  marca 2000r.
Od Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych
Do Prezesa Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów

Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych zwraca się z prośbą o wyjaśnienie następujących problemów:
1. Jakie są skutki prawne organizowania szkoleń kosmetycznych z zakresu "małej chirurgii" i "dermatologii w gabinecie kosmetycznym". W czasie tych szkoleń kosmetyczki są szkolone w kierunku usuwania zmian skórnych i elektrokoagulacji naczyń. Czy świadectwo ukończenia takiego szkolenia upoważnia kosmetyczki do wykonywania powyższych zabiegów?
2. Czy osobom nielegitymującym się dyplomem lekarza medycyny można powierzyć wykonywanie zabiegów
- przy użyciu laserów twardych (np. laserowe usuwanie owłosienia)?
- makijażu permanentnego (podczas których niejednokrotnie może dochodzić do krwawienia) i przeprowadzania znieczulania xylokainą lub chlorkiem etylu?
- mikrodermabrazji skóry z użyciem aparatury dostępnej już na polskim rynku?
- z użyciem ultrafonoforezy
3. Czy jest dopuszczalne stosowanie przez kosmetyczki środków farmakologicznych oraz zalecanie przyjmowania antybiotyków i środków przeciwwirusowych?
4. Jakie stężenie i jakie pH alfahydroksykwasów (AHA) jest dopuszczalne w gabinetach kosmetycznych?
5. Jaka jest odpowiedzialność prawna kosmetyczki, gdy w trakcie zabiegów dochodzi do zakażenia wirusem HIV lub WZW?

W trosce o dobro pacjenta prosimy o pomoc w precyzyjnym określeniu usług przewidzianych w gabinetach kosmetycznych.

Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie w sprawie udziału szkół dla kosmetyczek w kształceniu przeddyplomowym lekarzy medycyny.  Według posiadanych przez nas informacji jest osoba, która po zdaniu trzech przedmiotów i ukończeniu licencjatu ma zostać przeniesiona ze szkoły kosmetyczek na czwarty rok studiów Akademii Medycznej w Łodzi.

Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych
27.  marca 2000r. 

List z  27.  marca 2000r.
Od Prezesa Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów
Do Ministra Zdrowia
 
 stanowisko ekspertów w sprawie zagrożeń zdrowia w gabinetach kosmetycznych
udostępniła opinii publicznej

Przeglądowa konferencja ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów
"OCHRONA ZDROWIA KONSUMENTA
W POLSCE, UNII EUROPEJSKIEJ I U.S.A”
 16 - 17. kwietnia 1999r.
 Państwowy Zakład Higieny * Instytut Żywności i Żywienia
Warszawa

Barbara Jaroszewska
Centrum Edukacji Kosmetologicznej Barbary Jaroszewskiej
Ochrona osób korzystających z usług gabinetów kosmetycznych 

MEDYCZNE CENTRUM KONSUMENTA
 
 
 
 
 
 

ochrona zdrowia - popularyzacja praw - kształtowanie opinii i ocen - ostrzeganie konsumentów - ruch ochrony zdrowia - pomoc konsumentom - integracja zwolenników - prowadzenie badań - obrona konsumentów - szeroka współpraca - kampanie informacyjne - opiniowanie przepisów - wnioski i postulaty do władz

 
 
STOWARZYSZENIE
  OCHRONY
     ZDROWIA
       KONSUMENTÓW
STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA KONSUMENTÓW 
ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE
CZASOPISMO RUCHU OCHRONY ZDROWIA
AKTUALIZOWANA WERSJA ELEKTRONICZNA
"ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE"ALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA