Medyczne Centrum Konsumenta:
  • przekazuje ważne informacje prasie, radiu i telewizji (przykład)
  • porządkuje wiedzę w kontrowersyjnych sprawach (przykład)
  • jest specjalistycznym zapleczem organizacji pozarządowych:
Streszczenia wystąpień i fotografie uczestników  konferencji
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów:Informacja w  sprawie szkoleń Medycznego Centrum Konsumenta
W instytucjach, zwłaszcza samorządowych i oświatowych oraz w firmach
  narasta zapotrzebowanie na szkolenia wewnętrzne,
tj. przeznaczone wyłącznie dla osób należących 
do konkretnej organizacji zamawiającej szkolenie.

Poniżej główne części wykładu:

Ochrona zdrowia konsumenta w Polsce:
zagrożenia zdrowia - prawo sanitarne - praktyka lekarska
I
Rzeczywiste, domniemane i urojone zagrożenia zdrowia konsumenta w Polsce.
II
Ustawy, przepisy wykonawcze, inspekcje i ich ocena.
III
Odpowiedzialność władz za ogólne bezpieczeństwo produktów
 i odpowiedzialność producenta 
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
IV
Alergie, zatrucia, zakażenia i urazy - dochodzenie przyczyn 
w składzie żywności, napojów, kosmetyków, leków
i in. produktów, w usługach oraz w otaczającym środowisku.
V
Diagnostyka i terapia niepożądanych następstw produktów i usług
 o niewłaściwej jakości zdrowotnej.
VI
Ocena sądowo-lekarska i kwalifikacja uszkodzeń ciała  i rozstrojów zdrowia
w postępowaniu karnym, cywilnym i odszkodowawczym
 
 

Istnieje możliwość poszerzenia (zawężenia) tematyki wykładu 
w ramach uzgodnień szczegółowych.
 

"Na naszych oczach powstaje nowa dziedzina medycyny 
- medycyna konsumenta"

                                                                                                     dr Zbigniew Hałat


 
 
M
C
K
alergie, zatrucia, zakażenia, urazy
dochodzenie przyczyn  w składzie: 
żywności, napojów, kosmetyków, leków i in. produktów,
w usługach oraz w otaczającym środowisku

PORADNIA 
MEDYCZNEGO CENTRUM KONSUMENTA
 

M
C
K

 ALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA