NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Departament Zdrowia i Kultury Fizycznej

DZiKF-41006-2000

Nr ewid. 80/2001/P/00/139/DZK

INFORMACJA

o wynikach kontroli

bieżącego nadzoru sanitarnego sprawowanego przez Inspekcję Sanitarną,
w warunkach reformy administracji publicznej

WARSZAWA maj 2001

 na serwerze NIK