MIECZYSŁAW HAŁAT

zbiory poezji 


Pełni bólu żałoby zawiadamiamy, że w wieku 90 lat zmarł płk Mieczysław Hałat, przez wiele dekad lekarz stomatolog w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych  im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, później poeta, autor siedmiu zbiorów liryków. Założyciel Towarzystwa Ślężańskiego  Sulistrowiczki – Wrocław – Warszawa. Pogrzeb rozpocznie się o godz. 10:40 w dniu 16. 05. 2016 r., w kaplicy na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu z asystą honorową Wojska Polskiego Garnizonu Wrocław. O modlitwę i wspomnienie prosi Rodzina.
Pełni bólu żałoby zawiadamiamy, że w wieku 90 lat zmarł ś.p. płk Mieczysław Hałat, przez wiele dekad lekarz stomatolog w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych  im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, później poeta, autor siedmiu zbiorów liryków. Założyciel Towarzystwa Ślężańskiego  Sulistrowiczki – Wrocław – Warszawa. Pogrzeb rozpocznie się o godz. 10:40 w dniu 16. 05. 2016 r., w kaplicy na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu z asystą honorową Wojska Polskiego Garnizonu Wrocław. O modlitwę i wspomnienie prosi Rodzina. 
 
>>>><<<<< 

>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<
"TY JESTEŚ 
PRZEŚLICZNĄ RÓŻĄ"
(rok wydania 2002)
Płk dr Mieczysław Hałat całe swoje życie zawodowe związał z medycyną. Jednak w 1996r. sztuka lekarska ustąpiła pola innej sztuce -  poezji.  Wiersze zrazu nieporadne, później coraz bardziej posłuszne wymogom rymu i rytmu, dzień po dniu odsłaniały zakamarki duszy lekarza-poety z Wrocławia. A było w niej wiele do odkrycia. Gdyby nie poetycka forma wypowiedzi, ludziom nie byłaby dana szansa zetknięcia się z żarem najbardziej osobistych emocji autora przykrytych na co dzień pogodną uprzejmością, jakże zgodną z lwowską tradycją mieszkańców miasta nad Odrą.

Obszerny zbiór wierszy Mieczysława Hałata TY JESTEŚ PRZEŚLICZNĄ RÓŻĄ dla mężczyzn jest podręcznikiem ekspresji miłosnych uczuć, dla kobiet – kryterium głębi namiętności obecnych i byłych wybrańców. Kto ma szczęście-nieszczęście przeżywać niezwykłą pasję, niech sam sprawdzi jakie wrażenie na najbliższej istocie wywrą utwory zebrane w rozdziałach „Prawdziwa miłość nigdy się kończy, trwa wiecznie”, „Jam nie Romeo”, „Szukam śladu twoich stóp”, „Jesteście dla nas wszystkim”, „Przed przeznaczeniem nikt ujść nie zdoła”. 

Z kolei wiersze z rozdziału „Czy to latem czy to zimą” rzucają snop światła na przyczyny obudzenia się zdolności twórczych poety i użycia przez niego polszczyzny dobitnej  i trafiającej do serca każdego czytelnika. Oto niemal wszystkie utwory powstały w Sulistrowiczkach, wioseczce leżącej pod Ślężą, świętą górą Prasłowian. 

O tej tajemniczej górze, od której pochodzi nazwa całej śląskiej krainy, ks. kan. Ryszard Staszak, twórca i kustosz sanktuarium pod wezwaniem  Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach, powiedział 
"Kiedyś szukano tu Boga - 
dzisiaj ludzie szukają tu kontaktu z Bogiem, którego już znają". 


 
>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<
"CO MI W SERCU I DUSZY GRAŁO I ŚPIEWAŁO"
(rok wydania 2003)
Rzesze czytelników ciepło przyjęły obszerny zbiór wierszy TY JESTEŚ PRZEŚLICZNĄ RÓŻĄ - literacki debiut 2002 lekarza-poety z Wrocławia. Stąd przed upływem roku, dr Mieczysław Hałat ponawia świadectwo złożoności duszy ludzkiej. Nowy tytuł CO MI W SERCU I DUSZY GRAŁO I ŚPIEWAŁO zawiera 72 utwory podzielone na pięć rozdziałów: "To, czym żyłem, o czym śniłem i marzyłem", "Kiedy miłość się kończy", "Smutek i udręka", Dziękuję Ci, Panie Boże, za to wszystko, co stworzyłeś", "Ojczysty kraj". Czytelnik bez trudu da się przekonać, że miłosna pasja, obywatelski sprzeciw, patriotyczne uniesienie, zachwyt nad dziełem Wszechmocnego, rozpacz osamotnienia - to uczucia, które - w tej czy innej kolejności - będą udziałem każdego. Z czasem spadnie najlepiej dopasowana maska, wyciszy się najbardziej krzykliwa kakofonia dźwięków zamówionych na własne lub cudze życzenie dla wygłuszenia wszystkiego, co nam w duszy gra  i śpiewa. Będąc rzeczywiście sobą, człowiek ze zdumieniem przyjrzy się zmaganiom emocji na arenie własnej duszy. Na arenie, a nieraz i pobojowisku...
Pod Ślężą człowiekowi łatwo wsłuchać się w siebie. Jakże wspaniałych ma tu wolność jego duszy orędowników! Wystarczy podnieść głowę i spojrzeć na świętą górę Prasłowian, wystarczy przymknąć oczy i zobaczyć dobrą twarz madonny z Sulistrowiczek zapamiętaną w tamtejszym drewnianym kościółku, pięknie pobudowanym przez górali z Podhala. 

 
>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<
"TYSIĄCE SERDUSZEK"
(rok wydania 2004)
TYSIĄCE SERDUSZEK (rok wydania 2004) to trzeci tomik wierszy, w których płk dr Mieczysław Hałat dzieli się niezwykłą głębią i żarem swoich uczuć z narastającą lawinowo liczbą wiernych czytelników. Wydawałoby się, że książki TY JESTEŚ PRZEŚLICZNĄ RÓŻĄ (rok wydania 2002) lub CO MI W SERCU I DUSZY GRAŁO I ŚPIEWAŁO (rok wydania 2003) pozwolą przeniknąć do wszystkich zakamarków duszy poety z Wrocławia. O tym, że dusza człowieka jest jeszcze bogatsza w nieprzebrane tajemnice świadczą wiersze z kolejnych rozdziałów obecnego zbioru: „Tysiące serduszek”, „To co było takie piękne i urocze”, „Na tym świecie nie ma nic trwałego..., „Życie pełne smutku i cierpienia”, „A świat się dalej kręci...”. Tytułowe tysiące serduszek to klucz do rozpoznania wulkanicznej siły skojarzeń wyzwalanych przez rzut oka na przedmiot związany z obiektem uczuć:

Kiedy wieczorem spożywam kolację,
to zawsze patrzę na śliczne zasłony całe w serduszka,
które kiedyś wyczarowała i zawiesiła w oknie
dobra i śliczna Czarodziejka, kochana ma Wróżka.

Na tych zasłonach jest wiele tysięcy serduszek,
ale ja te tysiące serduszek, drobniutkich niczym okruszki,
zamieniłbym, dopłacając jeszcze wiele za jedno serduszko,
które bije w piersiach prześlicznej Wróżki.

„Śliczne zasłony całe w serduszka” na życzenie poety zostały sfotografowane i  uwidocznione na okładce, co jeszcze bardziej podkreśla dosłowność przekazu literackiego, wręcz szokującą w załganym świecie kamuflażu, pozerstwa i pokrętnej nieprawdy.

Formująca się pod Ślężą przez tysiące lat prasłowiańska odpowiedzialność za słowo ma swój łącznik z czasami chrześcijańskimi w osobie pierwszego kanonizowanego Polaka, którym był św. Andrzej Świerad (Andreas Zoeradus, Zorardus, Sveread, Svorad, Sourad - patron Słowacji i Węgier) działający na początku drugiego tysiąclecia po n. Ch. w ziemi Ślężan pod Górą Sobótką w eremie nad brzegiem rzeki Oława (wg. OFFICIA PROPRIA. DIECEZIUM POLONIAE: ...in terra Silesianorum apud montem Sobótka in eremo ad ripam fluuri Oława...)


 
>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<
"TAM GDZIE SWE
CZERWONE KORALE
GUBI JARZĘBINA"
(rok wydania 2005)


W kilku rozdziałach „Zapomniałem ci powiedzieć...”, „Cieszyć się trzeba!”, „Co się stało z naszym światem, co się z ludźmi stało...?” składających się na tomik wierszy TAM GDZIE SWE CZERWONE KORALE GUBI JARZĘBINA (rok wydania 2005) płk dr Mieczysław Hałat udostępnia czytelnikom swój ogląd rzeczywistości postrzeganej przez pryzmat niezwykle wrażliwej duszy poety.  Pozostaje więc wierny przesłaniu rządów emocji nad światem materialnym, tak gorąco głoszonemu w zbiorach innych wierszy: TY JESTEŚ PRZEŚLICZNĄ RÓŻĄ (rok wydania 2002), CO MI W SERCU I DUSZY GRAŁO I ŚPIEWAŁO (rok wydania 2003), TYSIĄCE SERDUSZEK (rok wydania 2004).

Fragment tytułowego wiersza „Tam gdzie swe czerwone korale gubi jarzębina” odnosi się do fascynacji poety pięknem w każdej jego postaci:

Tam gdzie rosną stare drzewa, tam gdzie pachnie
świerkiem, jodłą, sosną i modrzewiem.
A cały stary, gęsty las rozbrzmiewa
prześlicznym, ptasim śpiewem.

Tam gdzie pachnie ślicznie konwalia,
gdzie swe czerwone korale gubi jarzębina.
Tam w mym pałacu przebywała razem ze mną
moja śliczna i urocza dziewczyna.

Święte gaje a nie kamienne świątynie były miejscem kultu religijnego Prasłowian i Słowian, a Ślężanie zanim poznali Dobrą Nowinę po swojemu przekazywali z pokolenia na pokolenie opis piękna dzieła stworzenia, rzadko rzeźbiąc w kamieniu, częściej – poprzez przekaz tradycji - w ludzkiej duszy. Materialne pamiątki  z przeszłości mogą pozostać nieodkryte, zrabowane, bądź poddane fałszywej interpretacji. Jednak na zawsze pozostanie „natchnione Słowian życie”, którego odbudowa na Dolnym Śląsku została zapoczątkowana przed sześćdziesięciu laty, tj. w 1945r., zgodnie z proroczym wpisem do księgi gości schroniska na szczycie Ślęży dokonanym w 1848 r. przez polskiego poetę Romana Zmorskiego: 
"Na słowiańskiej góry szczycie 
pod jasną nadziei gwiazdą 
zapisuję wróżby słowa 
wróci - 
- wróci w stare gniazdo 
stare prawo, stara mowa 
i natchnione Słowian życie" 


 
>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<
"NASZA ŚWIĘTA WIARA
I NASZ UKOCHANY KRAJ"
(rok wydania 2006)
Miłość Boga i człowieka jest głównym przesłaniem zbioru wierszy NASZA ŚWIĘTA WIARA I NASZ UKOCHANY KRAJ (rok wydania 2006). Miłością Boga i człowieka kieruje się poeta płk dr Mieczysław Hałat, dlatego do rąk czytelnika trafiają sprawdzone wskazówki jak Boga wielbić oraz żyć w zgodzie i harmonii z najwspanialszym z dzieł Stwórcy.

A co tworzy człowieka i zbliża go do Boga? Przecież nie oglądanie telewizyjnych seriali, odurzanie się alkoholem, pogoń za pieniądzem, szukanie przygód i coraz to nowszych form rozrywki. 

Każdy, kto uczestniczył wraz z nieprzebraną rzeszą innych ludzi w znaku odejścia Ojca Świętego Jana Pawła II do Domu Ojca, wie dobrze, że człowieczeństwo osoby ludzkiej buduje siła przeżytych uczuć: od współcierpienia  po uniesienie. 

W dzisiejszej Polsce łatwo dostrzec tych, którzy nie skorzystali z nauki owych dni. 

Należy im współczuć i podać pomocną lekturę. Może obcując z poezją wnoszącą do ich życia ogromny ładunek dobrych emocji, sami odkryją argumenty na rzecz przyjęcia za swoje dwóch życiowych dewiz św. Andrzeja Świerada, pierwszego kanonizowanego Polaka, który przed tysiącem lat prowadził pracę misyjną we Wrocławiu, na Ziemi Ślężańskiej, na Podhalu, w Skałce i na górze Zabor pod Nitrą. Brzmią one następująco: NEC LANGVOR (nie bądź leniwym i gnuśnym) i NEC RUDIS (nie bądź prostakiem).
Dzięki wieloletniej niestrudzonej działalności prof. dr med. Gerwazego Świderskiego ze świeradowych zaleceń mogą korzystać współcześni.

****

Inne zbiory wierszy Mieczysława Hałata:

TY JESTEŚ PRZEŚLICZNĄ RÓŻĄ (rok wydania 2002)
CO MI W SERCU I DUSZY GRAŁO I ŚPIEWAŁO (rok wydania 2003)
TYSIĄCE SERDUSZEK (rok wydania 2004),
TAM GDZIE SWE CZERWONE KORALE GUBI JARZĘBINA 
(rok wydania 2005)


 
>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<
"SZUKAM ŚLADÓW
Z DAWNYCH LAT"
(rok wydania 2007) 
 
>>>><<<<< 

>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

Towarzystwo Ślężańskie
Sulistrowiczki-Wrocław-Warszawa
>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

serdecznie dziękuje uczestnikom spotkania z poetą ślężańskim
Mieczysławem Hałatem

 
Spotkanie odbyło się w dniu 20. lipca 2003r. 
w Sanktuarium 
Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady 
w Sulistrowiczkach 
i było kontynuowane w sąsiadującym 
z kaplicą Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej
w Sulistrowiczkach
Podczas spotkania poeta Mieczysław Hałat
przedstawił utwory dotychczas niepublikowane,
odnoszące się do niepowtarzalnych klimatów
kulturowych związanych ze Ślężą, 
odradzających się w "nowej" formule religijnej
tradycji centrum kultowego Słowian Zachodnich.

 
Tą "nową" religią jest Piotrowe chrześcijaństwo, wprowadzone na ziemię ślężańską w X wieku
przez dobrego doktora i misjonarza 
z przełomu I i II tysiąclecia po n. Ch.,
pierwszego kanonizowanego Polaka -
św. Andrzeja Świerada (Andreas Zoeradus).
Obecna fascynacja Polaków i Łużyczan Ślężą przejawia się rozlewającym się szeroko zainteresowaniem młodych par 
zawarcia ślubu kościelnego
w Sanktuarium
Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady 
w Sulistrowiczkach 

 
>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

Serdecznie dziękujemy
>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<
LIST QUOD IAM ANTIQUI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
NA 900-LECIE KANONIZACJI ŚW. ANDRZEJA ŚWIERADA
>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<

 
>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<
Teresa Bojarska, Gerwazy Świderski (prof. dr med.)
"Świeradową Przesieką" o pierwszym polskim lekarzu
Wydawnictwo Wrocławskie, Wrocław 2001
>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<
Mieczysław Hałat
"Ślub w uroczej świątyni" i wybór innych wierszy
podczas spotkania z autorem 20. lipca 2003r. 
w Sulistrowiczkach
>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<


 

Płk dr Mieczysław Hałat całe swoje życie zawodowe związał z medycyną. Jednak w 1996r. sztuka lekarska ustąpiła pola innej sztuce -  poezji.  Wiersze zrazu nieporadne, później coraz bardziej posłuszne wymogom rymu i rytmu, dzień po dniu odsłaniały zakamarki duszy lekarza-poety z Wrocławia. A było w niej wiele do odkrycia. Gdyby nie poetycka forma wypowiedzi, ludziom nie byłaby dana szansa zetknięcia się z żarem najbardziej osobistych emocji autora przykrytych na co dzień pogodną uprzejmością, jakże zgodną z lwowską tradycją mieszkańców miasta nad Odrą.

Obszerny zbiór wierszy Mieczysława Hałata TY JESTEŚ PRZEŚLICZNĄ RÓŻĄ dla mężczyzn jest podręcznikiem ekspresji miłosnych uczuć, dla kobiet – kryterium głębi namiętności obecnych i byłych wybrańców. Kto ma szczęście-nieszczęście przeżywać niezwykłą pasję, niech sam sprawdzi jakie wrażenie na najbliższej istocie wywrą utwory zebrane w rozdziałach „Prawdziwa miłość nigdy się kończy, trwa wiecznie”, „Jam nie Romeo”, „Szukam śladu twoich stóp”, „Jesteście dla nas wszystkim”, „Przed przeznaczeniem nikt ujść nie zdoła”. 

Z kolei wiersze z rozdziału „Czy to latem czy to zimą” rzucają snop światła na przyczyny obudzenia się zdolności twórczych poety i użycia przez niego polszczyzny dobitnej  i trafiającej do serca każdego czytelnika. Oto niemal wszystkie utwory powstały w Sulistrowiczkach, wioseczce leżącej pod Ślężą, świętą górą Prasłowian. 

O tej tajemniczej górze, od której pochodzi nazwa całej śląskiej krainy, ks. kan. Ryszard Staszak, twórca i kustosz sanktuarium pod wezwaniem  Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady 
w Sulistrowiczkach, powiedział 
"Kiedyś szukano tu Boga - 
dzisiaj ludzie szukają tu kontaktu z Bogiem, którego już znają". 

>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<
utwór tytułowy pierwszego wydania zbioru poezji Mieczysława Hałata

TY JESTEŚ PRZEŚLICZNĄ RÓŻĄ 

Ty jesteś prześliczną różą,
jesteś pachnącym kwiatem,
wiosną świeżą, zieloną
i słonecznym jesteś latem

Jasnego słońca jesteś złotym promykiem,
gwiazdeczką złotą, co nocą świeci na niebie.
Jesteś najpiękniejszą dziewczyną na całym świecie,
piękniejszej nie ma od Ciebie

Ty jesteś doliną i źródłem rozkoszy,
jesteś odwiecznym pożądaniem,
jesteś moją nieustanną tęsknotą
i ciągłym oczekiwaniem

Jesteś jak uśmiech dobrego losu,
moją prześliczną muzą i moim natchnieniem,
cudownym, baśniowym snem
i niezaspokojonym pragnieniem

Moją wielką miłością jesteś
i przepięknym, niekończącym się marzeniem,
zarazem ogromnym bólem, udręką
i  nieustającym  cierpieniem

>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

na okładce reprodukcja obrazu Pani Antoniny Filipajtis

poezja dostępna w dobrych księgarniach na terenie całego kraju

 >>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<
>>>><<<<< 

 
spotkanie z poetą 20. lipca 2003r. 
>>>>>>>>><<<<<<<<<
>>>>>>>>><<<<<<<<<
>>>>>>>>><<<<<<<<<
ks. kanonik Ryszard Staszak
- twórca i kustosz Sanktuarium
i Mieczysław Hałat 
- poeta
>>>>>>>>><<<<<<<<

>>>>>>>>><<<<<<<<<

>>>>>>>>><<<<<<<<<

>>>>>>>>><<<<<<<<< 

 

 OJCZE ŚWIĘTY!
 

Ojcze Święty!
Łaskawy i pełen miłości Pan Bóg powołał Cię do siebie.
I teraz nasz dobry Pasterzu, Twoje miejsce
jest obok Bożego tronu w Niebie.

Ojcze Święty! 
Żal wielki nasze serca ściska, a oczy same płaczą,
bo już nigdy nie ujrzą Twojego serdecznego uśmiechu
i już nigdy Twojej postaci - Białego Pielgrzyma nie zobaczą.

Ojcze Święty!
Już nigdy nie przemówisz do czekających na Ciebie ludzi,
bo spoczywasz na katafalku pogrążony we śnie wiecznym,
z którego już nikt teraz Cię nie obudzi.

Ojcze Święty! Otworzyłeś oczy i uszy,
wielu milionom ludzi na naszym globie,
by dostrzegali dobro, cierpienie, miłość i piękno
i to wszystko Ojcze Święty zawdzięczamy Tobie.

Ojcze Święty! Twoje odejście sprawiło,
że płaczą za Tobą na całym świecie dorośli i dzieci
i płacz ten wysoko ponad chmury unosi się
i na skrzydłach wiatru hen, ku niebu leci.

Ojcze Święty!
Góry, które tak kochałeś już nigdy Cię nie zobaczą,
a czarne chmury, które się nad nimi kłębią
z żalu kroplami deszczu teraz płaczą. 

Ojcze Święty!
Twoje nauki i Twoje po świecie pielgrzymowanie,
będą dla nas drogowskazem, i pamięć o tym i o Tobie,
w naszych sercach do końca życia pozostanie. 
 

MIECZYSŁAW HAŁAT
3.04.2005r


wiersze Mieczysława Hałata dostępne w internecie
 
 
 
 
 
 

SZTUKA
ŚLĘŻAŃSKA 
SLEZA 
ART
sztuka światła
the art of light
sztuka słowa
the art of word

SZTUKA  ŚLĘŻAŃSKA 
 
 
 
 

Towarzystwo Ślężańskie
Sulistrowiczki-Wrocław-Warszawa

Formularz kontaktowy na Stronie Głównej

Towarzystwo Ślężańskie

Ślęża

Grupa Ślęży - fragment starej mapy i mapa turystyczna

Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach

Ziemia Ślężańska w internecie

Śląsk

BYLICA

SOBÓTKA - OBRZĘD PRASŁOWAŃSKI

PIEŚŃ ŚWIĘTOJAŃSKA O SOBÓTCE