VENUS POLSKA
 
  
 
 
 
 
 

"Pielęgniarstwo 2000" Nr 1 (6) 1993 ROK, str. 21
 

Iwona Mackiewicz
Krajowe Centrum Promocji Zdrowia Łódź

 Program promocji zdrowia młodzieży
"Sami Sobie"

"Sami Sobie" jest rówieśniczym programem edukacyjnym realizowanym przez słuchaczki wydziałów pielęgniarskich i położnych szkół medycznych wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich. Powstał on w kwietniu 1992 r. przy współpracy Medycznego Studium Zawodowego im. Henryka Jordana we Wrocławiu i Liceum Medycznego im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie. W czerwcu do programu dołączyły dalsze szkoły z Warszawy, Bytomia, Świdnicy, Łodzi, Zgierza, Tarnowa i Zamościa.

Głównym celem programu jest poprawa i umacnianie zdrowia nastolatków poprzez dostarczenie im informacji w zakresie ważnych dla nich problemów zdrowotnych oraz zachęcenie ich do realizacji zdrowego stylu życia.

Nie do wszystkich przemawiają pogróżki dorosłych, czy ukazywanie skutków nieprawidłowych zachowań. Młodzi ludzie z reguły czują się nieśmiertelni i zawsze zdrowi, nie myślą o tym, co będzie za lat kilka czy kilkanaście. Jak zatem dotrzeć do świadomości młodzieży, by uchronić ją przed najróżniejszymi niebezpieczeństwami? Musi nastać moda na niepalenie tytoniu, niepicie alkoholu, aktywność ruchową itd. Można to zrobić poprzez ukazywanie młodych ludzi, którzy żyją zdrowo i jest im z tym dobrze, są szczęśliwi. Tego typu działania proponuje ruch "Sami Sobie". Ponadto młodzież ma pewne problemy związane ze swoją płcią, potrzebami seksualnymi, o których trudno jest rozmawiać z dorosłymi. Można je natomiast omówić z rówieśnikami. Dziewczyny z "Sami Sobie" spotykają się więc z młodzieżą, dyskutują, a wszystko to odbywa się bez udziału nauczycieli.

Tematyka spotkań jest dostosowana do zapotrzebowania zgłoszonego przez młodzież. Najczęściej są to rozmowy dotyczące odżywiania, sportu i rekreacji, higieny, metod radzenia sobie ze stresem, sposobów relaksacji, rozwoju seksualnego, bezpiecznych i nieodpowiedzialnych zachowań seksualnych, w tym metod zapobiegania niechcianej ciąży, profilaktyki AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową. Ponadto, młode nauczycielki zdrowia poprzez uczenie rówieśników otwartości, umiejętności podejmowania decyzji i nawiązywania kontaktu mają wpływ na to, że stają się oni bardziej pewni siebie. Jest to niezwykle ważne w zapobieganiu uzależnieniom związanym z paleniem tytoniu, piciem alkoholu, braniem narkotyków. Wychowanie zdrowotne przez rówieśników, którymi są słuchaczki szkół pielęgniarskich i położnych, zapewnia fachowy poziom przekazywanych informacji, a zarazem ułatwia pokonywanie utrudnień w odbiorze informacji uzyskiwanej od osoby niemal w tym samym wieku, mającej wspólny język i zainteresowania.

W sierpniu br. w Serocku odbywały się zajęcia Szkoły Letniej programu "Sami Sobie". Uczestnicy uzupełnili tam swoją wiedzę, zaprojektowali materiały pomocnicze, przedyskutowali znaczenie edukacji rówieśniczej. Dzięki temu po powrocie do swoich miejsc zamieszkania byli zdolni do samodzielnej pracy z dziećmi i młodzieżą. W przygotowaniu materiałów (konspektów i ulotek) pomogła WHO, dostarczając wzorcowych materiałów oraz delegując Martina Buczkiewicza z Wielkiej Brytanii, przedstawiciela organizacji TACADE. Przeprowadził on szkolenie na temat zastosowania metody edukacji rówieśniczej w zapobieganiu uzależnieniom, zakażeniom wirusem HIV oraz w zakresie metodyki pracy z dziećmi i młodzieżą.

Opracowane konspekty opisują prowadzenie zajęć w sposób nowoczesny, wyzwalający otwartość i partnerstwo pomiędzy osobami prowadzącymi i uczestnikami spotkań. Podczas zajęć rozdawane są ulotki. Mogą one zapoczątkować dyskusję w miejscach spotkań młodzieży, w rodzinach. Drugi obóz szkoleniowy programu "Sami Sobie" zaplanowano podczas ferii zimowych w lutym br. Cel Szkoły Zimowej to zwiększenie umiejętności psychologicznych uczestników, związanych z oddziaływaniem i wywieraniem wpływu na rówieśników. Zajęcia prowadzone były w oparciu o metodę psychologicznego treningu grupowego. Prowadzili je psycholodzy z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Efektem tego szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności nawiązywania kontaktu, asertywności (stanowczości, zdecydowania bez urażania godności partnera), komunikatywności (jasności i klarowności przekazu). W przyszłości planowane są następne obozy i szkolenia.

Program "Sami Sobie" zdobywa wciąż nowych sympatyków, zarówno wśród młodzieży, jak i osób dorosłych. Coraz więcej szkół medycznych pragnie przyłączyć się do tej działalności. Mamy nadzieję, że do końca roku szkolnego uda się ją wprowadzić we wszystkich szkołach medycznych.
 


 
 
 
 


VENUS POLSKAALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA