Towarzystwo Dobroczynne
im. Joanny Ewy Hałat - wielebnej matki Józefy Hałacińskiej

Służebnica Boża Joanna Ewa Hałat - wielebna matka Józefa Hałacińska

Służebnica Boża
wielebna matka Józefa Hałacińska
Założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek
ur. 5 maja 1867, Bulowice, pow. Oświęcim, zabór austriacki
zm. 9 lutego 1946, PłockZmiana nazwiska Joanny z Hałat na Hałacińska nastąpiła niezależnie od jej woli w kwietniu 1889 r. w Zakroczymiu z inicjatywy urzędnika, który wobec zakazu meldowania w Kongresówce kogokolwiek z innych zaborów, ze względów technicznych i dla własnego bezpieczeństwa, w wystawionym paszporcie upodobnił nazwisko Joanny do powszechnie tu używanych (Przypis nr 1 do dzieła S. Michaliny Anny Chołaj "Miłość Ukrzyżowanego przynaglała Ją - Matka Józefa Hałacińska Założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek", Wydawnictwo Księży Pallotynów, Warszawa 1996)

Do Zgromadzenia Sióstr Serafitek w Zakroczymiu w zaborze rosyjskim Joanna Ewa Hałat dostała się w następstwie przeniesienia z zakonu Sióstr Franciszkanek od Najśw. Sakramentu w Kętach, gdzie przebywała od 20 roku życia i gdzie w drugim roku nowicjatu otrzymała wyraźny nakaz Pana Jezusa założenia nowego zgromadzenia, mającego na celu rozważanie Męki Pańskiej i szerzenie kultu cierpiącego Chrystusa oraz wynagradzanie Panu Bogu za grzechy świata przez modlitwę, umartwienie i działalność apostolską. Dnia 13 lipca 1918 roku Kongregacja de Religiosis zezwoliła s. Hałacińskiej na założenie Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa.(Przypis nr 15 do dzieła S. Michaliny Anny Chołaj "Miłość Ukrzyżowanego przynaglała Ją - Matka Józefa Hałacińska Założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek", Wydawnictwo Księży Pallotynów, Warszawa 1996)


Celem zawiązania Towarzystwa Dobroczynnego
im. Joanny Ewy Hałat - wielebnej matki Józefy Hałacińskiej
jest niesienie pomocy bliźnim w potrzebie oraz
szerzenie cnoty miłosierdzia, ofiarności i uczynności
przy wykorzystaniu siły wzoru charyzmatu Patronki


Towarzystwo Dobroczynne
im. Joanny Ewy Hałat - wielebnej matki Józefy Hałacińskiej

świadectwa łask, przejawy dobroczynności 
należy przekazywać pod adresem SS. Pasjonistek

Siostry Pasjonistki
 


RATUJMY BLIŹNICH PRZED SKUTKAMI
ZAMROCZENIA ALKOHOLEM