ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE
CZASOPISMO RUCHU OCHRONY ZDROWIA
AKTUALIZOWANA WERSJA ELEKTRONICZNA

SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO (Cicero, De legibus)
DOBRO LUDU NIECHAJ BĘDZIE NAJWYŻSZYM PRAWEM
ZDROWIE NARODU NIECHAJ BĘDZIE NAJWYŻSZYM PRAWEM 
 

Ranking zagrożeń zdrowia w Polsce:

1. Niemieckie bestialstwo
2. Korupcja, w tym polityczna

ciąg dalszy wkrótce


DRANG NACH OSTEN
ŚLĄSK

THE STRUGGLES FOR POLAND, PART 4
THE GERMAN KULTUR IN POLAND
 
 
 


Od czasu podboju Śląska przez Prusy w latach 40. XVIII w. przez dwa stulecia najważniejszym pojedynczym zagrożeniem zdrowia i życia Polaków było niemieckie bestialstwo. Wobec  zapowiadającego nową falę ludobójstwa nawrotu roszczeń jedynym rozwiązaniem problemu może być prawdziwa rechrystianizacja Niemiec, ratująca je także przed autodestrukcją.

dr Zbigniew Hałat
1. września 2007


 


 
 

Dynamicznemu rozwojowi ludności Polski po 1945r. nie towarzyszyły efektywne działania w zakresie zdrowia publicznego i z powodu krótkiego życia Polaków nasz kraj systematycznie spadał w rankingu rozwoju cywilizacyjnego. W kwietniu 1991r. furię winowajców wywołała  moja wypowiedź w brzmieniu: "Dotychczasowy system zapobiegania i zwalczania chorób służył właściwie eksterminacji narodu."
Po niemal dwóch dekadach zawiniony przez rządzące w tym czasie partie i osoby rozpad systemu opieki zdrowotnej oraz bezczelnie instrumentalne traktowanie medycyny naprawczej przesłaniają narastającą niekompetencję i bezczynność organów naszego państwa w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób. Szczególnym dorobkiem ostatniej ekipy jest legalizacja układów ewidentnie korupcjogennych, oddających narzędzia władzy publicznej w zarząd koncernów. W efekcie służby kontroli i nadzoru działające w obszarze zdrowia publicznego zamiast skutecznie kontrolować realizują zadania lobbingowe niektórych spośród kontrolowanych podmiotów i/lub działają opieszale w sprawach tych podmiotów dotyczących, co udowodnił kryzys z LL RICE 601. Niezależne badania powinny wykluczyć udział podobnych mechanizmów w uzgadnianiu rozwiązań projektowych masztów (stacji bazowych) telefonii komórkowej.

dr Zbigniew Hałat
12. września 2007
 


 
 
miesięcznik "Świat Konsumenta"
Nr 9 (69) wrzesień 2007
Strona Hałata

PAŃSTWO W LIKWIDACJI

Obdarzony drugą po Prezydencie RP godnością Państwa Polskiego Marszałek Sejmu był łaskaw zakończyć wakacje parlamentarne 2007 stwierdzeniem, że uważa się za likwidatora „tego Sejmu”. Tak oto piewca wasalnej Konstytucji kadłubowego Księstwa Warszawskiego przebił dornowatość poprzednich wyrazów szacunku dla polskich wyborców, zwłaszcza dla lekarzy przymuszanych do niewolniczej pracy groźbą wzięcia w kamasze i na odchodnem obdarowanych złośliwością skierowaną przeciw całej grupie zawodowej: „Lekarzu, pokaż co masz w garażu!”. W środowisku już słychać riposty z wyborczymi rymowankami, w rodzaju „Zamiast osła, wybierz posła!”. 

Sprawiedliwość wymaga docenić szczerość tego pana. Inni rządzący instytucje naszego Państwa po cichu już zlikwidowali lub likwidują. Pozostawiając czytelnikom bardzo bardzo szerokie pole eksploracji tej frapującej tezy w dowolnej dziedzinie życia zbiorowego Polaków, zajmę się tylko ochroną zdrowia, a właściwie jej brakiem w wyniku zamierzonej likwidacji systemu ochrony zdrowia. 

Warto poczytać, bo a nuż kolejne samobójcze wybory okażą się równie tragiczne w skutkach jak poprzednie i zamiast na ekranie telewizora wielu z nas w lustrze albo we własnym domu będzie oglądać rozpacz osoby chorej na raka, która doczekała się przerzutów a nie leczenia, albo łzy rodziców noworodka ciężko chorego, a mimo to ewakuowanego ze szpitala. I pomyśleć, że kiedyś nawet przechodzące fronty wojen nie przerywały pracy szpitali. Latem 2007r. najłatwiej było o pomoc w krzakach naprzeciw Urzędu Rady Ministrów w Alejach Jerozolimskich u protestujących i głodujących pielęgniarek. Reżimowa telewizja nadzwyczaj sprawnie udokumentowała nie tylko niezłomność heroin w pielęgniarskich czepkach, lecz także zareklamowała ich gotowość do udzielania pomocy rodakom w potrzebie. Jedna z protestantek z przewieszonym przez szyję fonendoskopem oświadczyła do kamery: „Wykonujemy badania EKG i USG, mierzymy ciśnienie, kilka osób wymagało interwencji pogotowia”. Pewnie te badania, zwłaszcza USG, wykryły potrzebę przeszczepienia serca. Polskiego sztucznego, za dowolną cenę obsługi projektu, naturalnie. I to bez opisu EKG, bo na opis zwykły klient Narodowego Funduszu Zdrowia musi czekać tygodniami. 

Tajne plany prywatyzacji opieki zdrowotnej są stopniowo odsłaniane przez prominentnych działaczy opozycyjnej partii, wręcz jej ikony, które cichaczem i podstępnie wkradły się do rządu, aby tu szkodzić wizerunkowi wodza w dwóch osobach, ze skutkiem jeszcze gorszym niż zdemaskowana krecia robota najważniejszego z ministrów, bo śmiertelnym dla licznych przedstawicieli schorowanego i spracowanego elektoratu. 

Z najnowszej publikacji The Lancet Oncology wynika, że pięciu lat od chwili rozpoznania raka w Polsce nie dożywa 51,7% kobiet i 61,2% mężczyzn, co lokuje nas w ogonie Europy. Młodych ludzi uciekających od takiego poziomu opieki zdrowotnej należy wszakże przestrzec przed wybieraniem Anglii jako azylu przed śmiercią z powodu raka. Okazuje się, że pomimo trzykrotnie większych wydatków na opiekę zdrowotną sytuacja chorych na raka jest tam tak samo dramatyczna jak u nas, przede wszystkim z powodu kolejek. Na równie złą sytuację w Czechach składa się podstępny przebieg  nowotworów złośliwych jelita grubego zbierających śmiertelne żniwo wśród piwoszy. W naszym kraju trend zachorowań na raka jelita grubego ma tendencję szybkiego wzrostu odpowiadającą przyrostowi spożycia piwa z masowej produkcji. Niektóre składniki piwa odgrywają dowiedzioną rolę w kancerogenezie, ale oczywiście nie wyczerpują listy czynników, którym epidemiolodzy przypisują udział w powstawaniu raka jelita grubego. Aby zdać sobie sprawę z powagi zagrożenia, wystarczy przejrzeć listę substancji rakotwórczych w wodzie z kranu, zwłaszcza pochodzącej z ujęć powierzchniowych, w szczególności tej, która w warunkach upalnego lata przy niskim poziomie opadów stanowi w istocie zagęszczony ściek wymagający agresywnego uzdatniania, które i tak ma swoje technologiczne granice sprawności, a do tego wprowadza dodatkowe substancje szkodliwe, w tym rakotwórcze. Kto przeżył lato w Warszawie, ten wie czym to „pachnie”. Równocześnie srodze zawiedli się ci, którzy chcieli wiedzieć czy bez ryzyka dla zdrowia mogą pić tak cuchnąca wodę. Wbrew obowiązującemu prawu, którego wejście w życie celebrowaliśmy na łamach „Świata Konsumenta” (vide Nr 5 (66) maj 2007 artykuł p. t. PRAWO DO INFORMACJI O WODZIE), Państwowa Inspekcja Sanitarna zapomniała podać do publicznej wiadomości

 • dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych; 
 • dane o pogorszeniu jakości wody pod względem organoleptycznym; 
 • informacje o możliwości poprawy jakości wody przy użyciu środków dostępnych dla konsumentów; 
 • zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.
Założę się o flaszkę dobrej naturalnej wody mineralnej, że także Najwyższa Izba Kontroli nie dostrzeże niczego nagannego w tym zapomnieniu. Po co stwarzać problemy Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, niedoszłemu posłowi nieomalże koalicyjnej partii. Przecież tu chodzi tylko o zdrowie ludzi a nie o poważny korupcyjny dylemat: skrzydełko czy nóżka. Oryginalnym i pozakorupcyjnym polem tegoż dylematu jest niepewność czy pacjenci zakładów opieki zdrowotnej otrzymali zastrzyk zawierający skrzydełko czy nóżkę owada ze strzykawki wyprodukowanej przez koncern Becton Dickinson, Warto przypomnieć likwidatorom, że to Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru m. in. nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i  uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Wypełniając pustkę instytucjonalną, pewien dzielny obrońca pacjentów, wprawdzie inżynier, ale doktor, wyjawił telewidzom podejrzenie, że szczątki owadów w strzykawkach mają związek z sepsą menigokokową budzącą uzasadnioną panikę od początku roku. Na Opolszczyźnie o ustalenie źródła zakażenia zwrócono się do policji. Bezskutecznie. Dla osób słabo przygotowanych do roli decydentów w obszarze służby sanitarno-epidemiologicznej musiało być niemałym zaskoczeniem, że dochodzenie epidemiologiczne wymaga umiejętności innych niż policyjne. Także, a nawet zwłaszcza przy ustalaniu kontaktów seksualnych najsłynniejszego jak dotychczas rozsadnika HIV/AIDS w Polsce, rzekomego politycznego uchodźcy z Kamerunu, który odmawiającym mu paniom zarzucał rasizm. Wykrywanie nierasistek, ich  kontaktów oraz kontaktów kontaktów itd. powierzono policji, co z góry przesądza nikłą skuteczność odtwarzania kolejnych gałęzi i gałązek drzewka nieszczęścia i w efekcie sprowadza zagrożenie HIV/AIDS na wszystkich.
Skoro 140-osobowa obsada Głównego Inspektoratu Sanitarnego nie ma czasu zajmować się tak banalnymi sprawami jak rak i AIDS oraz higiena sprzętu medycznego to może dokręca śrubę w zakresie bieżącego nadzoru sanitarnego, zwiększa liczbę kontroli, pomiarów  i pobranych próbek do badań laboratoryjnych, nasila represyjność celem usunięcia z rynku trucicieli, a przynajmniej zgodnie z ustawowym obowiązkiem udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi. 

Nic z tych rzeczy. W 2006 r. w organach Państwowej Inspekcji Sanitarnej zbadano 92 118 próbek środków spożywczych, czterokrotnie mniej niż w roku 2000, kiedy ta liczba sięgnęła 375 767. Do rażącego spadku intensywności nadzoru sanitarnego dochodzi pomimo masowego zalewu naszego rynku produktami niosącymi nowe zagrożenia. Uderzająco niska jest liczba badań żywności na obecność organizmów genetycznie modyfikowanych. Według opublikowanego w sierpniu raportu Głównego Inspektora Sanitarnego w 2006 roku zbadano zaledwie 571 próbek żywności w kierunku obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych. W raporcie podano co następuje „Do badań zostały pobrane próbki z produktów potencjalnie mogących zawierać GMO, takich jak np.: produkty sojowe, owoce i warzywa, przetwory mięsne i drobiowe, przetwory piekarnicze i ciastkarskie, koncentraty spożywcze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Badania zostały przeprowadzone w trzech Laboratoriach Badania Żywności Genetycznie Zmodyfikowanej działających w strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Spośród zbadanych próbek 7 zostało zakwestionowanych ze względu na nieprawidłowe oznakowanie produktów, w których wykryto genetycznie zmodyfikowaną soję Roundup Ready. Pięć z nich nie posiadało odpowiedniego oznakowania na opakowaniu, pomimo zawartości tego GMO w ilości powyżej 0,9%. Soja Roundup Ready jest organizmem genetycznie zmodyfikowanym, autoryzowanym jako żywność oraz do produkcji żywności zgodnie z rozporządzeniem nr 1829/2003 Parlamentu  Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 roku w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. Soja ta może znajdować się na rynku pod warunkiem, że jest oznakowana zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia. produktami, w których wykryto soję genetycznie zmodyfikowaną były: mąka sojowa (1 próbka), wafle o smaku kakaowym (1 próbka), szynka mielona (1 próbka), kiełbasa (2 próbki). W pozostałych 2 próbkach izolatu białka sojowego stwierdzono również białko soi Roundup Ready, jednakże na opakowaniu nie tylko nie była umieszczona informacja o jego obecności, lecz została umieszczona deklaracja o nieobecności GMO w produkcie – „NON GMO”. Ponadto, w ramach wypełniania zobowiązań wynikających z decyzji Komisji nr 2006/601 z dnia 5 września 2006 roku w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu pod nazwą LL RICE 601 w produktach z ryżu, zmienionej decyzją nr 2006/754 z dnia 6 listopada 2006 roku, do badań zostały pobrane 54 próbki produktów ryżowych. W trzech próbkach znaleziono genetycznie zmodyfikowany materiał.”

Na łamach magazynu należącego do firmy prowadzącej odpłatne szkolenia HACCP Główny Inspektor Sanitarny twierdzi, że „w gospodarce wolnorynkowej w społeczeństwie obywatelskim  powinniśmy wypracować jak najlepsze metody współpracy z partnerami prywatnymi i społecznymi”. Stąd też w Polsce profilaktyką nadwagi i otyłości wśród  młodzieży gimnazjalnej od listopada 2006 zajmują się członkowie Stowarzyszenia „Polska Federacja Producentów Żywności”: ALIMA-GERBER S.A., CARLSBERG POLSKA S.A., COCA COLA HBC Sp. z o.o., DANONE POLSKA Sp. z o.o., DEVELEY POLSKA, FARM FRITES POLAND S.A., FERRERO POLSKA Sp. z o.o., FRITO LAY POLAND Sp. z o.o., KRAFT FOODS POLSKA Sp. z o.o., MASTERFOODS POLSKA sp. z o.o., MONSANTO POLSKA Sp. z o.o., NESTLE POLSKA S. A., NUTRICIA POLSKA Sp. z o.o., PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS POLAND Sp. z o.o., RAISIO POLSKA FOODS Sp. z o.o., RIEBER FOODS POLSKA S.A., SM Gostyń, SŰDZUCKER POLSKA Sp. z o.o., TCHIBO WARSZAWA Sp. z o.o., TORUŃ PACIFIC Sp. z o.o., UNILEVER POLSKA S.A., W. W. K. "VINI", ZT BIELMAR Sp. z o.o., ŻYWIEC ZDRÓJ S.A.,  FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI, IZBA GOSPODARCZA HANDLOWCÓW PRZETWÓRCÓW ZBÓŻ i PRODUCENTÓW PASZ, POLBISCO - Stowarzyszenie Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW, EKSPORTERÓW i IMPORTERÓW MIĘSA, POLSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW MARGARYNY, STOWARZYSZENIE MŁYNARZY RP, ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRZETWÓRCÓW MLEKA.
 
 

dr Zbigniew Hałat, lekarz specjalista epidemiolog
w latach 90. w trzech kolejnych rządach główny inspektor sanitarny i zastępca ministra zdrowia ds. sanitarno-epidemiologicznych
Prezes Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów
 

 
 
miesięcznik "Świat Konsumenta"
Nr 12 (39) grudzień 2004, str. 42-43 
Strona Hałata

ROK SKANDALI

Czym dla głównej grupy trzymającej władzę jest dorobek speckomisji sejmu RP, tym dla wielu macek tej samej ośmiornicy są owoce wytężonej pracy dziennikarzy specjalizujących się w sprawach zagrożeń zdrowia. Gnijąca od głowy każdego z kolejnych ministrów sprawiedliwość rzeczywiście stała się ostoją III Rzeczpospolitej Skorumpowanej, stąd Polak nie może liczyć na ochronę swoich interesów przez powołane w tym celu rozliczne służby kontroli i nadzoru. Można powiedzieć, że i ta dziedzina życia publicznego uległa cichej prywatyzacji. Śledztwo dziennikarza prywatnej stacji telewizyjnej lub gazety z powodzeniem zastępuje gnuśne „planowe” działania głównych inspektorów marnotrawnie dysponujących powierzonymi im siłami i środkami. 

Dla programu Uwaga! głosy pochwały dobiegają zewsząd, ale to właśnie konsumenci zawdzięczają najwięcej dzielnym ekipom TVN realizującym misję publiczną, na którą TVP pobiera haracz za posiadanie odbiornika. Aby udokumentować zagrożenia zdrowia konsumenta żywności sprzedawanej w supermarkecie „Champion”, dziennikarka Uwagi! nie wahała się zatrudnić w tym sklepie i podjąć ryzyko wejścia na zaplecze z ukrytą kamerą. Naturalnie, z bliska dużo lepiej widać niż z okien Instytutu Żywności i Żywienia, które wychodzą akurat na objęty dziennikarskim śledztwem obiekt „Championa”. 

Obrzydliwą rzeczywistość łatwiej też udokumentować dziennikarce w przebraniu niż pracownikom państwowej inspekcji sanitarnej. Stara zasada wyższości kontroli wewnętrznej na kontrolą zewnętrzną sprawdza się po raz kolejny, choć w sposób nadzwyczaj oryginalny. A w takim razie za co bierze pieniądze zarząd sanepidu? 

„Brudne ręce sanepidu” to tytuł z „Super Ekspressu” wprost zwalający z nóg ogromną większość oddanych swojej misji byłych i obecnych pracowników tej jedynej w naszym kraju instytucji powołanej do ochrony zdrowia publicznego. Jak tu spojrzeć w oczy sanitarnemu przestępcy – recydywiście, kiedy w popularnej gazecie stoi wyraźnie napisane: „Państwowa Inspekcja Sanitarna jest uwikłana w korupcyjne układy- twierdzi Najwyższa Izba Kontroli. Główny inspektor sanitarny Andrzej Trybusz przymyka oczy na prywatne "interesy" swoich podwładnych. Co powinien zrobić przedsiębiorca, który ma zamiar otworzyć restaurację i chce uniknąć kłopotów z inspekcją sanitarną? Przepis jest prosty - wystarczy, że zleci jakąś fuchę pracownikowi sanepidu. Ten, jako prywatny rzeczoznawca, zaopiniuje projekt budowy restauracji. Później już jako pracownik sanepidu przyklepie odbiór sanitarny tejże restauracji! Łatwo zgadnąć wynik takiej inspekcji. Urzędnik będzie przecież kontrolował sam siebie! Niemożliwe? To w Polsce całkiem legalne! - Nie możemy zakazać pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzenia działalności gospodarczej - twierdzi minister zdrowia Marek Balicki (51 l.). - Skala występujących nieprawidłowości jest niewielka.” Ta sama gazeta w następnym dniu publikuje materiał pod zgrabnym tytułem „Przychodzi sanepid do Rydzonia”, w którym czytamy: „Politycy się kłócą, inspekcje sanepidu to fikcja, a na bazarach handluje się śmierdzącymi kurami i nieświeżą kiełbasą. Pracownicy sanepidu mogą legalnie brać łapówki dzięki poprawce do ustawy, którą w 2002 r. zgłosił poseł SLD Stanisław Rydzoń, członek komisji badającej aferę Rywina! Poprawkę poparł główny inspektor sanitarny Andrzej Trybusz. (…) W sierpniu 2001 r., na wniosek posłów AWS, Sejm uchwalił przepis antykorupcyjny, który mówił, że pracownik sanepidu nie może być jednocześnie prywatnym rzeczoznawcą. Jak to się stało, że już w marcu 2002 r. artykuł ten "wypadł" z ustawy o inspekcji sanitarnej? Ustaliliśmy, że poprawkę zgłosił 9 stycznia 2002 r. w Sejmie poseł SLD Stanisław Rydzoń (54 l.). Poparł go główny inspektor sanitarny Andrzej Trybusz (54 l.)! - Ten temat podrzucili mi pracownicy sanepidu - powiedział "Super Expressowi" Rydzoń. - Zupełnie się w tych sprawach nie orientowałem. To była pierwsza poprawka, którą zgłosiłem jako poseł. Przeszła. Dostałem mnóstwo podziękowań. Dziś bym tego nie zrobił. Zajmuję się tylko sprawami, na których się znam. Rydzoń jest radcą prawnym. Jako poseł nie zasiada nawet w Komisji Zdrowia, która zajmuje się sanepidem. Na jej posiedzeniu był jako gość! A jednak to on sprawił, że z ustawy zniknął jeden z najważniejszych przepisów.” 

Minęło pięć dni i gazeta w materiale pod tytułem „Koniec z fuchami. Szef sanepidu posłuchał "Super Expressu" donosi: „Rząd wystąpi do Sejmu o przywrócenie antykorupcyjnych przepisów dotyczących pracowników inspekcji sanitarnej! Nie będą mogli już dorabiać jako prywatni  rzeczoznawcy i brać "legalnych łapówek" od przedsiębiorców. W końcu ich głównym zadaniem jest troska o nasze zdrowie, a nie fuchy. Inspektor sanepidu jako prywatny ekspert opiniuje projekt sanitarny restauracji, po czym odbiera go jako inspektor państwowej instytucji. Dorabia u przedsiębiorcy, którego potem kontroluje! - pisaliśmy 22 września w artykule "Brudne ręce sanepidu". A dla nas - zwyczajnych konsumentów - oznacza to, że  inspektor bardziej dba o humor restauratora niż o nasze żołądki. Apelowaliśmy więc do głównego inspektora sanitarnego Andrzeja Trybusza (54 l.), aby zabronił swoim pracownikom dorabiać na boku. Nie musieliśmy długo czekać. - Ma zostać wprowadzony zakaz łączenia funkcji rzeczoznawcy z pracą w Państwowej Inspekcji Sanitarnej - powiedział nam w poniedziałek Andrzej Trybusz. - Projekt nowelizacji ustawy został już przygotowany i przesłany do ministra zdrowia Marka Balickiego. Do Sejmu powinien trafić na przełomie października i listopada. Na korupcyjne układy w sanepidzie zwracała uwagę Najwyższa Izba Kontroli. Bezskutecznie. Minister Balicki (51 l.) tłumaczył wówczas, że formalnie wszystko  jest w porządku. Na szczęście zmienił zdanie. - Możemy wprowadzić taki zakaz nowelizując ustawę o PIS - powiedział "Super Expressowi". 

Ech, te górnolotne deklaracje, napuszone miny, ta prawdziwie partyjna troska…Ale to dla mas. Interesy grup i grupek trzymających władzę strzeżone są jak źrenica oka. W pracach sejmowych do dzisiaj nie ma śladu  antykorupcyjnego projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Nie ma jej też na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego ROZPORZĄDZENIA W TRAKCIE OPRACOWYWANIA (http://www.gis.gov.pl/podstprawne/projekty.htm), na której zamieszczone są projekty i ustaw i rozporządzeń, co świadczy, że jej autor nie pojęcia nie tylko o ortografii (sławna chigiena!). Jest natomiast dostępny na stronie Ministerstwa Zdrowia z notką „przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 27 października 2004 roku. Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 26 listopada 2004 roku”. A kiedy trafi do Sejmu? Może rzeczywiście na przełomie października i listopada, ale na pewno nie roku 2004. Tak więc uspokajająca zapowiedź okazała się płonna, a skandal ujawniony przez dziennikarza rozszedł się po kościach. Za jeszcze bardziej żałosny aspekt tej sprawy można przyjąć zamieszczenie w uzasadnieniu nowelizacji zdania: „Projektowane regulacje nie będą miały wpływu na zdrowie ludzi”. Tymczasem już pierwszy artykuł ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej głosi „Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego”. Jak widać minister Balicki, nie widzi związku pomiędzy jakością pracy sanepidu a zdrowiem ludzi. I tu powstaje dziura kompetencyjna, bowiem podatnicy pozostają w błędnym - jak się okazuje - przekonaniu, że jakaś instytucja państwowa chroni ich przed zagrożeniami zdrowia.

Kolejny materiał TVN UWAGA! dokumentuje sprawę następująco: „Tu nie ma bieżącej wody! Co czyha na nas w barach szybkiej obsługi? Każdego dnia w centrum Warszawy tysiące osób korzysta z barów szybkiej obsługi. Mało kto wie, w jakich warunkach przygotowuje się tu jedzenie. Reporterki UWAGI! zajrzały na zaplecze popularnych barów szybkiej obsługi. Okazało się, że Inspekcja Sanitarna, której zadaniem jest dbałość o czystość ignoruje fakt, że większość z nich nie ma bieżącej wody.” Ostatni – jak dotychczas -  materiał z tej serii TVN Uwaga! wyemitowała pod tytułem „Czego szukają inspektorzy?”: „Po naszej interwencji „sanepid” zamknął tylko trzy warszawskie bary szybkiej obsługi. Kontrolerzy zignorowali pozostałe, w których łamie się przepisy.  warszawskich barach szybkiej obsługi sprzedawcy nie przestrzegają podstawowych zasad higieny. Sprzedają także nieświeże produkty, przygotowywane w  skandalicznych warunkach. Czy dzieje się tak, bo brakuje kontroli?” 

W charakterze życzeń świątecznych niech wystąpi cytat ze znanej z mistrzostwa zwięzłości wypowiedzi Redakcji „Super Expressu”: „Oczyść się, sanepidzie! Najwyższa Izba Kontroli nie zostawiła na Państwowej Inspekcji Sanitarnej suchej nitki. I pokazała, jak w sanepidzie rodzi się korupcja. Dlatego "Super Express" żąda przywrócenia zniesionych w 2001 r. przepisów antykorupcyjnych, dawniej obowiązujących pracowników sanepidu. Dla naszego wspólnego dobra ta instytucja musi stać się z powrotem prawdziwą polską policją sanitarną, a nie sposobem na prywatne fuchy dla co bardziej obrotnych inspektorów. Inspekcji sanitarnej mają się bać flejowaci restauratorzy i niechlujni organizatorzy nauki i wypoczynku dla dzieci. Oraz sklepy i wytwórnie żywności, które nie dbają o zachowanie norm sanitarnych i terminów przydatności do spożycia. A nie, jak dziś, inwestorzy budujący nowe obiekty przemysłowe i handlowe, którzy coraz częściej muszą wpisywać do swoich kosztorysów środki na zakup przychylności sanitarnych urzędników. Sanepidzie, przypomnij sobie swoje własne hasło: żądasz czystości - zachowaj ją sam!”
 

dr Zbigniew Hałat, lekarz specjalista epidemiolog
w latach 90. w trzech kolejnych rządach główny inspektor sanitarny i zastępca ministra zdrowia ds. sanitarno-epidemiologicznych
Prezes Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów
 

Rok 2005 rokiem jeszcze większych skandali niż 2004
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI 
miesięcznik "Krakowski Przewodnik Konsumenta"
Nr 3 (3) listopad 2004 (Zdrowy Polak)

LWICE W INTERNECIE

artykuł dostępny na stronie
ZDROWY POLAK


 
 
miesięcznik "Krakowski Przewodnik Konsumenta"
Nr 2 (2) październik 2004 (Zdrowy Polak)

STREFY ZDROWIA 

artykuł dostępny na stronie
ZDROWY POLAK


 
 
miesięcznik "Krakowski Przewodnik Konsumenta"
Nr 1 (1) wrzesień 2004 (Zdrowy Polak)

KRYTERIUM PRAWDY

artykuł dostępny na stronie
ZDROWY POLAK


  
miesięcznik "Świat Konsumenta"
Nr 10 (37) październik 2004, str. 42-43 (Strona Hałata)

100 DNI? Z NIMI TO CHYBA 100 LAT!

artykuł dostępny na stronie
POSZERZENIE UNII EUROPEJSKIEJ


 
 
miesięcznik "Świat Konsumenta"
Nr 7/8 (35) lipiec/sierpień 2004, str. 42-43 (Strona Hałata)

GORYCZ  FARBOWANEJ SŁODYCZY

artykuł dostępny na stronie
DODATKI, SUBSTANCJE OBCE
I ZANIECZYSZCZENIA ZYWNOSCI I NAPOJÓW


 
 
kwartalnik "ALERGIA", 2004, Nr 3/21, str. 19 - 26
Zbigniew Hałat
"Alergeny organizmów genetycznie zmodyfikowanych"

artykuł dostępny na stronie
ORGANIZMY MODYFIKOWANE GENETYCZNIE


Environment & Health: Myths & Realities
czyli edukacja ministrów zdrowia i środowiska 
REGIONALNA KONFERENCJA  POD  PATRONATEM GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

„ZAGADNIENIA PRAWNE,  EKOLOGICZNE  I  SPOŁECZNE  ZWIĄZANE  Z  LOKALIZACJĄ  PRZEMYSŁOWYCH  FERM TRZODY CHLEWNEJ”

 Organizatorzy:

 Gmina Niemodlin

ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi 
i Public Citizens z USA

 Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

Opolska Izba Rolnicza 

Niemodliński Klub Ekologiczny 
 
 

 NIEMODLIN 26 CZERWCA 2004 r.

Celem konferencji jest:

 1.     Przedstawienie ekologicznych i społecznych skutków oddziaływania wielkoprzemysłowych ferm trzody chlewnej na terenach USA i Polski .
2.     Prezentacja najnowszych uregulowań prawnych w dziedzinie decyzji lokalizacyjnych dotyczących wielkoprzemysłowych hodowli trzody chlewnej na terenie Polski
 3.     Określenie roli organów samorządowych i ruchu obywatelskiego w procesie lokalizacji ww. obiektów
 
 

Program Konferencji 

„Zagadnienia prawne, ekologiczne i społeczne związane z lokalizacją przemysłowych ferm trzody chlewnej”

DOM KULTURY w Niemodlinie

ul. Reymonta 

Niemodlin 26 czerwca 2004 r.

9:30 – 9:45           Otwarcie konferencji. Wystąpienia przedstawicieli  patrona
                              i organizatorów
9:45 – 9:50           /Meatrix (**) – NIE dla hodowli przemysłowej 
                            – najpopularniejszy film „on-line”

9:50 – 10:35        Wielkoprzemysłowe rolnictwo w USA i jego skutki
                            – Wenonah Hauter, Public Citizens

10:35 – 11:00      Wielkoprzemysłowe gospodarstwa i skutki ich produkcji 
                           – film z komentarzem Andrianny Natsoulas

11:00 – 11:15     Wielkoprzemysłowe gospodarstwa Smithfield Foods
                            w Polsce, przedstawiciele ICPPC 

11:45-13:15       Zagrożenia zdrowia ze strony przemysłowych farm tuczu trzody
                          chlewnej – dr Zbigniew Hałat, lekarz specjalista epidemiolog, 
                          redaktor naczelny czasopisma ruchu ochrony zdrowia 
                         „ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE”

13:30-14:00      Możliwości prawne ograniczenia niekorzystnego wpływu ferm
                          tuczu na środowisko – dr inż. Jerzy Dobosz, Zastępca Głównego
                          Inspektora Ochrony Środowiska

14:00-14:20     Rola samorządów lokalnych i ruchu obywatelskiego w procesie 
                         lokalizacji obiektów przemysłowej produkcji trzody chlewnej 
                        – Niemodliński Klub Ekologiczny

14:20 –14:50   Dyskusja


FABRYKI WIEPRZOWINY

  
 

"Świat Konsumenta", Nr 6 (34) czerwiec 2004, str. 42-43 (Strona Hałata)

MASOWE ZATRUCIE MOZGÓW


 
 
II Międzynarodowe Targi
GEOLOGIA 2004 SPRZĘT - TECHNIKA - MYŚL
26 i 27 maja 2004, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa

Jedyne w Polsce targi 
poświęcone geologii i ochronie środowiska

 • 65 wystawców z 7 krajów 
 • Najnowsze trendy w technologii badawczej gruntów i wód podziemnych 
 • Eco-Tech Day - spotkania polskich i zagranicznych firm 
 • Imprezy towarzyszące dla samorządów, przedsiębiorców i kół naukowych 
 • Konferencja Prasowa Ministerstwa Środowiska 
 • Dni otwarte w muzeach geologicznych 
informacja na serwerze Państwowego Instytutu Geologicznego

Sala A
Konferencja Państwowego Instytutu Geologicznego 
"Woda - surowiec XXI wieku" 

Program 

 • Woda - surowiec XXI wieku - prof. dr hab. Andrzej Sadurski, Zastępca Dyrektora, Dyrektor ds. Służby Hydrogeologicznej 
 • Podziemne bogactwo - dr Piotr Herbich, Kierownik Pracowni Kartografii Hydrogeologicznej Zakładu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej 
 • Wody z oligocenu - skarb Mazowsza - dr Zbigniew Nowicki, Kierownik Pracowni Prognoz i Analiz Systemów Hydrogeologicznych Zakładu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej 
 • Ochrona wód podziemnych - dr Bogusław Kazimierski, Kierownik Pracowni Monitoringu i Ochrony Wód Zakładu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej 
 • Zasoby wód powierzchniowych i ich wykorzystanie - Mieczysław Ostojski, Dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych, Ministerstwo Środowiska 
 • Bilans hydrologiczny Kraju - mgr Roman Skąpski, Z-ca Dyrektora ds. Służby Hydrologicznej i Meteorologicznej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
 • Wpływ górnictwa na wody - prof. dr hab. inż. Andrzej Szczepański, Akademia Górniczo-Hutnicza 
 • Wody termalne - prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki, Akademia Górniczo-Hutnicza 
 • Woda a zdrowie - dr Zbigniew Hałat, Instytut Wody (tekst wystąpienia)
 • Dyskusja

  

"ŚWIAT KONSUMENTA
kwiecień 2004r., Nr 4 (32)
Strona Hałata

IN AQUA VERITAS

 
Wprawdzie założony przeze mnie w 1997r. Instytut Wody na co dzień kieruje się wyłącznie drugą częścią łacińskiej maksymy IN VINO VERITAS, IN AQUA SANITAS (w winie prawda, w wodzie zdrowie), to na użytek opisania odnotowanych ostatnio niezwykle ciekawych zdarzeń należy dzisiejszy felieton opatrzyć tytułem podkreślającym wartość prawdy o wodzie, którą pijemy.
Prawdą i to urzędową, choć opartą o przestarzałe już kryteria i wyniki zaledwie cząstkowo wypełnianych ustawowych obowiązków Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jest fakt, że w 2002 roku 3 762 000 mieszkańców Polski (9.8% ludności) kupowało wodę wodociągową złą, t. j. nie o spełniającą wymagań sanitarnych. Najgorszą wodę sprzedawały zaopatrujące największą liczbę Polaków (11 272 900) wodociągi o wydajności od 10 do 1000 metrów sześciennych na dobę. Spośród wszystkich płacących za wodę z tych wodociągów aż 17,3% , tj. 1 916 400 osób, otrzymywało wodę nie odpowiadającą wymaganiom sanitarnym. Warto znać wydajność wodociągu zaopatrującego nasz dom, aby na podstawie załączonego wykresu móc ocenić ryzyko spożywania złej wody. Podkreślam przy tym, że ryzyko to będzie bardzo niedoszacowane, gdyż już od początku 2003r. obowiązują zaostrzone parametry jakości zdrowotnej wody do spożycia przez ludzi, zaś stacje sanitarno-epidemiologiczne mają nowy obowiązek lokalizowania punktów pobierania próbek wody przede wszystkim w miejscu czerpania wody przez odbiorców usług wodociągowych (minimum 75% wszystkich punktów pobierania próbek wody) a nie tylko w miejscach podawania wody do sieci rozdzielczej, czyli przed skażeniem uzdatnionej wody zanieczyszczeniami pochodzącymi z rozpadającej się sieci rozdzielczej, bądź instalacji domowej o potencjalnie niebezpiecznym wpływie na jakość zdrowotną wody z kranu (ołowiowe rury i złączki, niepewnej jakości rury PCV, zagrażające uwalnianiem się do wody monomeru chlorku winylu – najbardziej rakotwórczej substancji wynalezionej przez człowieka). Naturalnie publikowane po latach agregaty statystyczne nie zastąpią bieżącego szczegółowego informowania  mieszkańców o jakości zdrowotnej wody z kranu - produktu najbardziej masowego, a przy tym najmniej bezpiecznego.  Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do regularnego informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; z kolei zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej informują konsumentów o jakości wody w sposób ogólnie przyjęty na danym terenie. Ponieważ zobowiązane prawem organy naszego państwa z wiadomych sobie przyczyn, wśród których można podejrzewać korupcyjne związki z przedsiębiorstwami wodociągowymi, obawę przed koniecznością zawieszenia opłat za wadliwy produkt lub wypłaty odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu lub mieniu, nie wykonują obowiązku informowania mieszkańców o jakości wody sprzedawanej nam za coraz wyższą cenę, sprawy głoszenia prawdy o jakości zdrowotnej wody z kranu w swoje ręce wzięli akwizytorzy produktów w naturalny sposób uzupełniających działalność zakładów wodociągowych dostarczających wodę złą i niepewną, a mianowicie domowych stacji uzdatniania wody, czyli filtrów wodnych. 
Niestety, wśród zacnego grona dziesiątek, jeśli nie setek, firm i tysięcy osób zajmujących się sprzedażą bezpośrednią pojawiły się czarne owce. Ich działalność udokumentowała dzielna dziennikarka śledcza z programu „Uwaga!” prywatnej  telewizji TVN. Red. Anna Machowska zatrudniła się w jednej z takich firm w charakterze praktykantki i za pomocą ukrytej kamery zarejestrowała kuglarskie sztuczki akwizytora filtrów do wody, oszukańcze w formie i treści sposoby przekonywania do zakupu. Emisja dwóch części reportażu 21.  lutego  i 8.  marca  2004r. wstrząsnęła środowiskiem akwizytorów filtrów i dała dużo do myślenia wielu osobom, które uległy perswazji sprzedawców. Na stronie internetowej „Uwagi!” TVN pojawiły się setki wypowiedzi atakujących dziennikarkę (sic!),  ale też słusznie potępiających nieprawość występującą się w tym sektorze, a przy tym zaniepokojonych jego przyszłością. Krzywdzące uogólnienia mogą przecież doprowadzić do całkowitej eliminacji sprzedaży bezpośredniej, jako pozostającego poza wszelką kontrolą pola popisu legionu oszustów. Wydaje się, że sprawa dojrzała do szybkich rozwiązań systemowych. Wszak w związku z pojawianiem się fałszywych policjantów nikt nie postuluje likwidacji tej przeważającej części policji, która chroni ludzi przed aktywnością drobnych przestępców, w skali masowej mniej przecież szkodliwą niż działanie substancji kancero- i teratogennych w wodzie z kranu. W mojej opinii to na rzetelnych firmach sprzedających domowe stacje uzdatniania wody spoczywa ciężar 
 • udowodnienia obecności szkodliwych dla zdrowia domieszek wody z kranu bez potrzeby uciekania się do żałośnie pseudonaukowej, a w istocie cyrkowej, argumentacji oraz 
 • wykazania, że sprzedawany filtr rzeczywiście zapewnia jego użytkownikom wodę dotrzymującą sanitarnych wymagań mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych, w tym radiologicznych, zarówno przy zakupie, jak i w trakcie gwarantowanego okresu eksploatacji opartego o odpłatne serwisowanie, bądź samodzielną wymianę komponentów filtra przez jego nabywcę. 
Czas pokaże, czy robienie wody z mózgu ludziom słusznie zatroskanym o zdrowie swoje i swoich bliskich nadal będzie dochodowe i bezkarne, czy też reportaż Anny Machowskiej odniesie zasłużony sukces społeczny. Jak zawsze, wszystko zależy od siły konsumenta. 
Skoro od 1. maja 2004r. Polska ma wejść w skład ekskluzywnego klubu mądrych, zdrowych i bogatych, trzeba przyjrzeć się potędze siły konsumenta, właśnie w obszarze prawdy o wodzie. 
Oto 19.  marca  2004r. właściciel najdroższej marki świata, koncern Coca – Cola, rozpoczął wycofywać z obrotu na rynku brytyjskim 500 000 butelek wody Dasani. Najlepiej sprzedająca się marka wody butelkowanej w USA miała podbić też Wielką Brytanię i od początku marca „Dasani - czysta woda niegazowana” była reklamowana jako jedna z najczystszych wód dostępnych konsumentom. Zadaniem wartej 7 milionów funtów kampanii wprowadzającej produkt na rynek brytyjski było przekonać nabywców, że „Dasani ma czystość wody butelkowanej”, pomimo że w rzeczywistości była to woda pochodząca z miejskiego wodociągu firmy Thames Water zaopatrującego rozlewnię  Coca - Cola  w Sidcup, w hrabstwie Kent. Ujawniona prawda stała się tematem mocno roztrząsanym przez światową prasę, pomysł bezlitośnie wyśmiano, przypominając sławny epizod z komedii BBC pt. „Tylko głupcy i konie”, a dotyczący pakowania pochodzącej z Tamizy wody wodociągowej w butelki opatrzone etykietą nieistniejącego Źródła Peckham. Gazeta The Sun przeprowadziła badanie wśród osób robiących zakupy przy głównej ulicy Sidcup. 9  na  10 osób, którym podano do wypicia nieoznakowane szklanki wody bezpośrednio z kranu i wody Dasani, uznało wodę nalaną bezpośrednio z kranu za smaczniejszą niż specjalnie spreparowana woda Dasani. To ważna informacja, po raz kolejny potwierdzająca walory smakowe naturalnego brudu w zderzeniu z kompozycją wapnia, magnezu i dwuwęglanu sodu dodawanych dla poprawienia smaku wody skutecznie oczyszczonej ze wszystkich domieszek. Opinia publiczna była też wstrząśnięta różnicą cen: litr wody Dasani kosztował 190 pensów, a litr wody z kranu około 0,01- 0,06 pensa (przy cenie 0,75 funta za litr benzyny). Najgorsze miało dopiero nadejść. Okazało się, że dodawany do czystej wody wapń nie dotrzymywał wymogów jakości i w produkcie gotowym do spożycia pojawiły się bromiany. Sam koncern ogłosił, że jego własne laboratoria wykryły w kontrowersyjnym produkcie obecność bromianów w wodzie Dasani na poziomie 10 – 22 mikrogramów na litr. W Wielkiej Brytanii za dozwolone stężenie bromianów przyjęto 10 mikrogramów na litr wody zarówno z kranu, jak i butelkowanej. Według Naukowego Komitetu Doradczego ds. Oceny Toksyczności i Ekotoksyczności Związków Chemicznych opiniującego dla potrzeb Komisji Europejskiej projekt Dyrektywy Rady 98/83/EC u osób używających do picia wody zawierającej bromiany w stężeniach powyżej dozwolonego może wystąpić rak. Jednak w Polsce bezpieczne dla konsumenta stężenie bromianów na poziomie 10 mikrogramów na litr wody z kranu będzie obowiązywać dopiero od 1.  stycznia  2008r. Do końca 2007r. dozwolone stężenie bromianów może sięgać 25 mikrogramów na litr wody z kranu. W wodzie butelkowanej bromiany w Polsce w ogóle nie są normowane. Dla tych, którzy zastanawiają się, jak to jest możliwe, że przez tyle lat bromiany na poziomie 2,5 raza wyższym niż przyjęty próg bezpieczeństwa nie dyskwalifikują wody z kranu, kolejne wiadomości z zakresu filozofii okresów dostosowawczych: do 31.  grudnia  2006r. poziom rakotwórczych trójhalometanów (suma) może sięgać 150 mikrogramów na litr wody wodociągowej. Dzień później szkodliwa będzie dawka już o 1/3 niższa, t. j. 100 mikrogramów na litr. W przypadku ołowiu dopuszczalne zakresy wartości na poziomie obecnie uznawanym za bezpieczny dla zdrowia ludzi, tj. 10 mikrogramów na litr, stosować się będzie dopiero od dnia 1.  stycznia  2013 r. Do końca 2005r. woda wodociągowa uznawana jest za spełniającą wymagania sanitarne, nawet jeśli zawiera 5 razy więcej ołowiu, tj. 50 mikrogramów na litr, a w latach 2006 – 2012 połowę tej dawki, t. j. 25 mikrogramów na litr. Niestety, trucizny nie podporządkowują się przepisom ministra zdrowia i działają bezprawnie na zgubę i tych, którzy ufają zgniłym kompromisom i tych, którzy starają się zagłuszyć prawdę o wodzie wodociągowej. 
 
dr Zbigniew Hałat, lekarz specjalista epidemiolog
w latach 90. w trzech kolejnych rządach główny inspektor sanitarny i zastępca ministra zdrowia ds. sanitarno-epidemiologicznych
Prezes Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów 
"W 2002 r. różnica pomiędzy liczbą ubitego bydła rzeźnego 
pod nadzorem lekarza weterynarii, 
a produkcją żywca rzeźnego (wg GUS) 
wyniosła 945 tys. sztuk, w tym 238 tys. sztuk bydła dorosłego. 
W odniesieniu do trzody chlewnej liczba zwierząt rzeźnych 
ubijanych poza kontrolą weterynaryjną wyniosła ok. 3,7 mln sztuk."

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI, DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania nadzoru
nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt
WARSZAWA , STYCZEŃ  2004 R.
KSR – 41013 – 03
Nr ewid. 193/2003/P/03/112/KSR

Bezczynność i bezprawie kosztem zdrowia ludzi i środowiska 

Organizmy genetycznie zmodyfikowane - prawda wychodzi na jaw

"ALERGIA I RAK" 
 
Choroba Creutzfeldta-Jacoba pod Chełmnem

  Wariant Choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) w kapsułce


 


CHLORAMFENIKOL W KAŻDEJ DAWCE
WYKRYTY W  MIODZIE SPRZEDAWANYM
TAKŻE W POLSCE
MOŻE WYWOŁAĆ
CIĘŻKĄ CHOROBĘ SZPIKU KOSTNEGO
- ANEMIĘ APLASTYCZNĄ -
KTÓRA WYSTĘPUJE Z CZĘSTOŚCIĄ
1 PRZYPADEK NA 30 - 50 TYSIĘCY LUDNOŚCI

MIODY


Mutant wirusa grypy - bezprecedensowe  zagrożenie dla świata
 A mutant strain of flu poses an unprecedented global threat 


  
 

VI – Ekologiczna Konferencja ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów

"ZDROWY POLAK, CZYLI ZDROWIE Z GÓR"
 
Z A P R O S Z E N I E

do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji nt.:

"ROLA WSPÓŁCZESNEGO ROLNICTWA W OCHRONIE BIOSFERY".

Termin: 2 grudnia (wtorek) 2003 r.

Miejsce: Instytut Inżynierii Rolniczej Poznań ul. Wojska Polskiego 50 - Sala
Wykładowa (250 miejsc).

Organizatorzy:

  a.. Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu,

  b.. Instytut Ochrony Zwierząt , Waszyngton USA.

Patronat:

prof. dr hab. Erwin Wąsowicz - rektor Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Uczestnicy: naukowcy, studenci, radni, pracownicy samorządów Gmin i
Starostw, pracownicy Urzędu Wielkopolskiego; przedstawiciele: WIOŚ, PIOŚ
przedstawiciele organizacji pozarządowych, dziennikarze.

PROGRAM KONFERENCJI -

 9 00 - Rozpoczęcie konferencji, referat wprowadzający: Edward Wieland
z Instytutu Inżynierii Rolniczej AR w Poznaniu:

"Przesłanki działalności rolniczej w aspekcie ekologicznym, ekonomicznym i
społecznym".

  9 15 - Tom Garrett, Instytut Ochrony Zwierząt, Waszyngton USA:

"Rozwój przemysłowych ferm trzody chlewnej w Polsce i na świecie w aspekcie
ochrony biosfery"

 10 15 - przerwa;
 

  10 30 - dr Zbigniew Hałat, lekarz specjalista epidemiolog, redaktor
naczelny czasopisma ruchu ochrony zdrowia "Zagrożenia zdrowia w Polsce":

"Zagrożenia zdrowia ze strony przemysłowych farm tuczu trzody chlewnej"

  11 25 - dyskusja i wnioski;
 

  12 00 - zakończenie konferencji.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam

Dr inż. Edward Wieland
Instytut Inżynierii Rolniczej 
Akademia Rolnicza 
im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 
 

FABRYKI WIEPRZOWINY

  
 

dr Zbigniew Hałat
"Jak dodatki funkcjonalne
wpływają na jakość zdrowotną przetworów mięsnych"

polecamy artykuł zamieszczony pod powyższym tytułem
w czasopiśmie branżowym
DOSTAWCY PRZEMYSŁU MIĘSNEGO NR 2 (25) 2003 
KRÓTKIE ŻYCIE POLAKÓW 2003

Jak wyglądamy w konkurencji międzynarodowej? 

W ramach opublikowanej 8. lipca 2003r. przez ONZ oceny rozwoju cywilizacyjnego (Human Development Index) oczekiwana długość życia stawia Polskę na 48. pozycji spośród 175 krajów świata sklasyfikowanych w 2003 r. 

W klasyfikacji z roku 2002 nasz kraj zajmował pozycję 49. (z roku 2001 - 46.).

W zakresie długości życia ostatnie trzy dekady XX w. przyniosły Polsce upadek cywilizacyjny, gdyż z pozycji 27. w latach 1970-1975 spada na miejsce 47. w latach 2000 - 2005. Pomimo niezłej pozycji wyjściowej Polska nie nadążała za dynamicznym przyrostem tego podstawowego wskaźnika rozwoju człowieka, obserwowanym w krajach znacznie uboższych. 

Prawdziwy dramat dotyczy perspektyw, jakie Polska zapewnia mężczyznom. Na obecnym poziomie zapobiegania chorobom i przedwczesnym zgonom oczekiwana długość życia noworodka płci męskiej urodzonego w 2001r. wynosi 69,4 lata i stawia nasz kraj na 62. pozycji spośród 175 krajów świata sklasyfikowanych w 2003 r. 

15. maja 1997r. podczas konferencji prasowej pt. "Krótkie życie Polaków" zapoznałem opinię publiczną z prawdziwą, opartą o porównywalne dane międzynarodowe, oceną stanu zdrowia mieszkańców Polski. Niestety, od tamtej pory kolejne rządy te same dane wykorzystują do propagandy nieistniejącego sukcesu, podkreślając coroczny przyrost oczekiwanej długości życia, a przemilczając fakt, że przyrost ten w konkurencji międzynarodowej jest kompromitująco niski .

dr Zbigniew Hałat
9. lipca 2003r.

POLITYKA A ZDROWIE

Zdrowie człowieka i środowiska w ocenie epidemiologa


 
 
POLSKA NA ZAKRĘCIE HISTORII

dr Zbigniew Hałat w dniu 9. czerwca 2003r.

Sanacja Rzeczypospolitej

Szanse na wyrównanie zdolności nabywczej
Polaków i obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej
przenoszą się na nieodgadnioną liczbę następnych pokoleń.

Ludzi ubogich nie stać na długie życie w zdrowiu.

Zwłaszcza dla ludzi niezamożnych należy zorganizować
niezawodny system zapobiegania i zwalczania chorób.

Obecne władze nie potrafią zapewnić mininimum
bezpieczeństwa zdrowotnego milionom Polaków,
choć pod byle pozorem zawłaszczają pieniądze podatników na własne potrzeby.

Opinię krajową  i zagraniczną szokuje
ignorancja i arogancja wielu funkcjonariuszy państwowych,
od których postępowania dosłownie zależy nasze zdrowie i życie.

Tymczasem wymagania jednolitego wspólnego rynku europejskiego
i wysoki poziom ochrony zdrowia publicznego, w tym zdrowia konsumenta,
stanowią podstawowe standardy Unii Europejskiej.

Aby wprowadzić procedury zapewniające dotrzymanie standardów europejskich
trzeba wiedzy, umiejętności i pieniędzy.

Jak dotychczas mamy do czynienia
z analfabetyzmem sanitarnym, nieporadnością i korupcją.

Na sanację Polski do 1. maja 2004r. pozostało czasu bardzo niewiele.
 
 

POSZERZENIE UNII EUROPEJSKIEJ
 

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA
W OPINII POLSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
29. marca 2003r. w szpitalu                w Bangkoku w wieku 43 lat zmarł włoski epidemiolog Carlo Urbani. 

Dr Urbani stał na czele Lekarzy Bez Granic - Medecins Sans Frontieres, kiedy ta wielce zasłużona organizacja otrzymała w 1999r. pokojową nagrodę Nobla. 

Ofiarny i mądry lekarz  zginął w walce z nieznaną zarazą o globalnym zasięgu, na którą pierwszy zwrócił uwagę, obserwując przypadki nietypowego zapalenia płuc wśród pacjentów i załogi Francuskiego Szpitala w Hanoi, w Wietnamie.

Pozostała po nim wdowa Giuliana       i troje dzieci: Tommaso (17 lat), Luca (8 lat) i Maddalena (2 lata). 


 
 
Ciężki ostry zespół oddechowy
Severe Acute Respiratory Syndrome ( SARS )

Zapobieganie i zwalczanie SARS

wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

wg amerykańskich Ośrodków Zwalczania Chorób (CDC)

wg obecnych władz Polski

Zarejestrowane i zgłoszone do WHO liczby zachorowań
 CHOROBA OD DAWNA ZNANA,
Z KTÓRĄ OBECNE WŁADZE NIE POTRAFIĄ SOBIE PORADZIĆ
GRUŹLICA 
ALERGIA  I  TY
kwartalnik dla dorosłych i dzieci popierany przez 
Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych
NR 1/2003
już w punktach sprzedaży prasy
w tym numerze razem!


W grudniu 2002r., w piątą rocznicę powstania tytułu, redakcja czasopisma ruchu ochrony zdrowia ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE zorganizowała konferencję „Zagrożenia zdrowia, część I - alergeny”, która zaowocowała pomysłem połączenia wysiłków obu redakcji i stworzenia wspólnego pisma.

Wszak 15-20% Polaków ma stałe objawy schorzeń alergicznych, a sporadyczne reakcje niepożądane na alergeny i czynniki drażniące nabierają charakteru epidemii narastającej w Polsce szybciej niż w innych krajach. Osoby z alergią i ich rodziny to ogromny segment populacji, szczególnie zainteresowany wymianą wiedzy z zakresu medycyny konsumenta i zdrowia środowiskowego, najcenniejszy sojusznik lekarzy dążących do usunięcia, bądź ograniczenia zagrożeń zdrowia. Sojusznik przy tym wyjątkowo wymagający, bowiem specyfika chorób alergicznych wręcz wymusza rzetelność przekazu. Przecież organizm osoby nadwrażliwej  łatwo sam zweryfikuje pseudonaukowe zasłony dymne i wyczyny kryptoreklamy. 

W tym numerze dzielimy się z Państwem naszą wiedzą i przekonaniem, że:

 • walka nawet z tak niebezpiecznymi zagrożeniami zdrowia, jak zakażenia wirusowe, może być zwycięska, ale wymaga czujności i rozumu
 • nieszkodliwe dla zdrowych i silnych zagrożenia zdrowia mogą wyrwać nam serce - Klebsiella pneumoniae zabiera najsłabszych i najbardziej bezbronnych spośród nas 
 • fundamentem zdrowia na całe życie jest pokarm matki, lecz już od drugiego półrocza nie można pominąć innych składników urozmaiconego i zrównoważonego pożywienia 
 • aby utrzymać się w dobrej kondycji, trzeba wypijać dostosowaną do aktualnych (nieraz niedostrzeganych!) potrzeb ilość wody dobrej jakości i bez szkodliwych domieszek
 • dr Zbigniew Hałat
  redaktor naczelny ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE
  http://www.halat.pl/zdrowie.html

      
   
  Uwaga: 
  Minister Zdrowia nie miał czasu zabezpieczyć Polaków przed truciznami
  z materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
  zwłaszcza migrujących z tworzyw sztucznych, jak np. PCW

  MATERIAŁY I WYROBY
  PRZEZNACZONE DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

  za to od 5. kwietnia 2003r. w majestacie prawa jest sprzedawana żywność
   poddana działaniu promieniowania jonizującego
  patrz:
  IRRADIACJA (NAPROMIENIANIE) ŻYWNOŚCI

   perfluorooctanoic acid (PFOA), znany jako C8 wykorzystywany w produkcji teflonu
   

  DWUMIESIĘCZNIK MAGAZYN OBYWATEL
   

  POLITYKA A ZDROWIE
   

  OCHRONA LUDZI, ZWIERZĄT I ROŚLIN PRZED OPATENTOWANIEM
   
   

  FABRYKI WIEPRZOWINY


  STAŁE DZIAŁY CZASOPISMA
  ARTYKUŁY  ZAGROŻENIA  ZDROWIA
  (RZECZYWISTE I DOMNIEMANE)


  KORESPONDENCJA   
   
   
  Polska Agencja Prasowa 19. lutego 2003

  Miller: lekarze dostaną szczepionki przeciw ospie

  Milion sto tysięcy szczepionek przeciwko ospie otrzymają w najbliższym czasie polskie służby medyczne. - poinformował premier Leszek Miller.

  Premier Leszek Miller spotkał się w środę z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim podczas wspólnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Kolegium ds. Służb Specjalnych.

  "Analizujemy sytuację w świecie. Odpowiednie struktury są należycie przygotowane na zagrożenia... Ani źródła zewnętrzne, ani wewnętrzne nie informują, że Polska jest przedmiotem zagrożenia. Nie zwalnia to służb od monitorowania sytuacji... Koordynacja służb wygląda dobrze" - zapewniał po spotkaniu prezydent. Podkreślił także, że nie ma powodów, "by działać w sposób pochopny lub panikarski".

  Dodał, że 700 lekarzy przeszło już szkolenia dotyczące sposobów działania w warunkach zagrożenia biologicznego.

  Zarówno premier, jak i prezydent podkreślali, że środowe spotkanie było wcześniej zaplanowane i nie wydarzyło się nic, co spowodowałoby konieczność nagłego zwoływania posiedzenia przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Polski.

  SZCZEPIENIA PRZECIWKO OSPIE

  DOTYCHCZAS NIEZAŁATWIONE  PROBLEMY POLAKÓW
  (dramatycznie narastające z powodu korupcji władz)


  INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO 
  W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO OSPIE PRAWDZIWEJ

  tekst pobrano ze strony internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego
  w dniu 24. marca 2003r., zachowując oryginalny styl wypowiedzi autora

  Ospa prawdziwa (Variola vera) jest jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych, wywołuje ją wirus. Jej ojczyzną była Azja, skąd szerzyła się na cały świat.

  W 1784 roku Edward Jenner wprowadził szczepionkę skutecznie chroniącą przed ospą prawdziwą. Była to pierwsza na świecie szczepionka, która z pewnymi modyfikacjami stosowana była aż do 1980 roku, a jej wysoka skuteczność, doprowadziła do pełnej likwidacji ospy prawdziwej na całym świeciew roku 1980.

  Było to pierwsze w historii świata całkowite zlikwidowanie - wykorzenienie (ang. eradication) choroby zakaźnej człowieka. Wirus pozostał jedynie w kilku laboratoriach badawczych skąd niestety, najpewniej został użyty do produkcji broni biologicznej i w związku z tym ponownie pojawiła się groźba nieistniejącej od 23 lat choroby.

  W naszym kraju ostatnia epidemia choroby wystąpiła w 1963 roku, a od 1980 roku zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, zaniechano szczepień przeciwko ospie prawdziwej, które do tej pory były obowiązkowe i wchodziły do tzw. Programu Szczepień Ochronnych. Tak, więc cała populacja ludzi urodzona po 1980 roku nie była szczepiona przeciwko tej chorobie, zarówno w Polsce, jak i na świecie.

  Obecne potencjalne zagrożenie nakazało władzom większości państw zgromadzenie zapasów szczepionki i przygotowanie środków i procedur dla ewentualnego rozpoczęcia akcji szczepień na wypadek bezpośredniego zagrożenia ospą prawdziwą. Nigdzie jednak poza USA nie rozpoczęto akcji szczepień.

  Szczepionka przeciwko ospie prawdziwej zawiera osłabiony (tzw. atenuowany), lecz żywy wirus pokrewny ospie prawdziwej. Jest to szczepionka wywołująca wiele działań ubocznych, nawet bardzo ciężkich ( jak np. zapalenie mózgu), prowadzących w części przypadków do zgonu. Poza tym zawsze obserwowano zdarzenia przeniesienia szczepionki na osoby z bliskiego kontaktu ze szczepionym (np. domowników, co powodowało u nich min. zmiany skórne, nieraz uogólnione lub groźne owrzodzenie rogówki oka). W sytuacji, gdy około jedna trzecia społeczeństwa nigdy nie była szczepiona może to stwarzać dodatkowe niebezpieczeństwo.

  Podejrzenie posiadania przez kilka krajów wirusa ospy w celach terrorystycznych, nakazało zgromadzenie odpowiedniego zapasu szczepionki, ale nie jest to jeszcze powodem, między innymi ze względów omówionych powyżej, do wdrożenia ogólnych szczepień przeciwko ospie prawdziwej.

  Ewentualne rozpoczęcie szczepień będzie uwarunkowane dalszym rozwojem sytuacji epidemicznej - np. wykryciem przypadków zachorowań. Rozpoczęcie wówczas akcji szczepień będzie niewątpliwie skuteczne, ponieważ szczepionka zapobiega rozwojowi choroby, gdy podana jest do 72 godzin po kontakcie nieuodpornionej osoby z wirusem ospy prawdziwej.

  Aktualnie w kalendarzu szczepień nie uwzględnia się szczepień przeciwko ospie prawdziwej (ze względu na wspomnianą eradykację), a więc ich wprowadzenie może nastąpić jedynie w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia, wydanego w porozumieniu z ministrem do spraw wewnętrznych, na podstawie Ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach.

  W razie narastającego, lecz nie bezpośredniego (np. przypadki ospy w innych rejonach świata) zagrożenia kraju, zaszczepione będą grupy osób - począwszy od najbardziej zagrożonych, takich jak: pracownicy laboratoriów wirusologicznych, personel oddziałów chorób zakaźnych, służby graniczne, strażacy, policjanci i itd.

  W przypadku wystąpienia w kraju zachorowań na ospę prawdziwą - szczepieniu zostaną poddane osoby kontaktujące się z chorymi.

  co kupiono za 3 mln dolarów 


  ZAGROŻENIA ZDROWIA NOWORODKÓW   

  ZAGROŻENIA ZDROWIA

  seria konferencji i publikacji stanowiąca wszechstronny przegląd najważniejszych zagrożeń  zdrowia człowieka
  objętych zainteresowaniem  takich dziedzin nauki i praktyki,
  jak zdrowie środowiskowe i medycyna konsumenta

  >>> alergeny
  >>> mutageny
  >>> teratogeny
  >>> kancerogeny
  >>> patogeny biologiczne
  >>> estrogeny środowiskowe
  >>> promieniowanie jonizujące
  >>> promieniowanie niejonizujące
  >>> hałas i wibracja w pracy i na ulicy
  >>> azbest, farby, lakiery, meble, wykładziny
  >>> inne inne inne inne inne inne inne...
  <<>> woda
  <<>> napoje
  <<>> żywność
  <<>> kosmetyki
  <<>> produkty lecznicze
  <<>> chemia gospodarcza
  <<>> powietrze pomieszczeń
  <<>> powietrze atmosferyczne
  <<>> inne inne inne inne inne...
  ZAGROŻENIA ZDROWIA
  Światowy Dzień AIDS 2002 - Polska


  nowy artykuł

  Duże i małe zdrowie środowiskowe

  skrót artykułu zamieszczony
  w dzienniku RZECZPOSPOLITA  21.  listopada 2002r.


  PO WYBORACH 2002

  Zapytaj szczęśliwych wybrańców:

  1. jak oceniają stan ochrony zdrowia i środowiska w miejscu zamieszkania Twojego i Twojej rodziny
  2. czy znają zagrożenia zdrowia i życia w swoim okręgu wyborczym? 
  3. jakie są ich źródła informacji w sprawie zagrożeń zdrowia i życia? 
  4. co zamierzają zrobić dla Ciebie i Twojej rodziny, kiedy już są wybrani?


  Zobacz co spotyka innych Polaków,
  porozmawiaj o tym z sąsiadami, 
  nie daj się znowu ogłupić, okraść i ośmieszyć.

  ZATRUTA WODA Z KOPALNI MIEDZI

  ZATRUTA WODA Z FABRYKI FARB

  ZAGROŻENIA  ZDROWIA
  W NASTĘPSTWIE SKAŻENIA ŚRODOWISKA

  ZAGROŻENIE ZDROWIA 
  PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM

  MASZTY TELEFONII KOMÓRKOWEJ

  Twój głos w wyborach 2002 zadecydował
  na lata o życiu Twoim i Twojej rodziny.
  Nie czekaj, dowiaduj się, żądaj!  WYSTAWA
   "MORALNE, NAUKOWE I FINANSOWE FIASKO TRANSGENÓW"
  Biblioteka Ekologiczna, ul. Kościuszki 79, Poznań
  od 11 października do 30. listopada 2002r.


  Zły i ulegający systematycznej degradacji stan techniczny
  liniowej infrastruktury kolejowej PKP,
  zagraża sprawnemu i  bezpiecznemu przewożeniu osób


  Akryloamid w produktach zawierających duże ilości skrobii
  poddanych zbyt długo zbyt wysokiej temperaturze


  Uwaga!
  Ministerstwo Zdrowia będzie przydzielać
  na dotacje na zadania dotyczące promocji i profilaktyki prozdrowotnej,
  w szczególności m. in. zdrowego, aktywnego trybu życia.
  DOTACJE MINISTERSTWA ZDROWIA
  DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


  NASZE LATO 2002


  hotele -  motele - pensjonaty - kempingi - domy wycieczkowe
  - schroniska młodzieżowe -  schroniska - pola biwakowe
  USŁUGI HOTELARSKIE

  NASZE LATO 2003
  zapraszamy do współpracy


  Zdrowie człowieka i środowiska w ocenie epidemiologa

  skrót artykułu zamieszczony w publikacji
  "Głos organizacji pozarządowych
  w sprawie strategii zrównoważonego rozwoju
  Unii Europejskiej"
  Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2002  Polska Agencja Prasowa, 31. maja 2002r. godz 16.59
  Dementowane plotki o wybuchu jądrowym


  W materiałach informacyjnych TVP, PTVPolsat, TVN i TV PULS
  w dniu 18. maja 2002r. ujawniono podejrzenie
  nowego wariantu choroby Creutzfeldta-Jakoba
  u dwóch pacjentek w wieku 15 i 17 lat
  hospitalizowanych w Klinice Chorób Zakaźnych w Łodzi
  prowadzonej przez prof. Jana Kuydowicza.
  Materiały te będą przedmiotem odrębnej oceny.

  Już teraz jednak w świetle danych
  dotyczących importu mięsa i żywca wołowego w  1994r.
  należy podkreślić niedorzeczność argumentacji
  `łączącej ryzyko zakażenia wyłącznie ze spożyciem wołowiny zagranicą.
  CHOROBY PRIONOWE W POLSCE


  ZATRUTA WODA Z KOPALNI MIEDZI


  WODA DO PICIA W OCENIE NIK 2002
   

  "Woda to produkt najbardziej masowy i najmniej bezpieczny"
  Z. Hałat, szmaragdowa książeczka "WODA  DLA CIEBIE", Warszawa 2000
  szmaragdowa książeczka


  badania naukowe dowodzą bezspornie, że zanieczyszczona woda
  jest przyczyną nieprawidłowego rozwoju i zaburzeń czynności ciała,
  wywołuje ciężkie choroby, skraca życie ludzi, zwierząt i roślin
  WODA Z KRANU   
   

  28. grudnia 2001r. prof. Stanley Prusiner powiadomił o wykryciu prionów także w tkance mięsnej zwierząt doświadczalnych, co mogłoby podważyć przekonanie o wystarczalności dotychczasowych środków zapobiegania zarażeniom prionami.

  CHOROBA CREUTZFELDTA - JAKOBA
  INFORMACJE PODSTAWOWE


   

  ELEKTROWNIE JĄDROWE
  W ODLEGŁOŚCI DO OK. 300 KM OD GRANIC POLSKI
  I PROFILAKTYKA RAKA TARCZYCY


  2. listopada 2001r.
  Procedura postępowania lekarskiego 
  z osobą eksponowaną na wąglik 
  lub zagrożoną z powodów zawodowych
  lub środowiskowych.

   Amerykańscy epidemiolodzy w dniu 2. listopada 2001r. określili procedurę postępowania   z osobą eksponowaną na
   wąglik lub zagrożoną z powodów zawodowych lub środowiskowych. 


  WALKA Z TERRORYZMEM

   
   
  11. października 2001r.
  - miesiąc po ataku samobójczych porywaczy samolotów na Amerykę -
  wykryto trzeci przypadek wąglika w Boca Raton, w stanie Floryda.

  W polskich środkach masowego przekazu pojawiają się wypowiedzi prominentnych przedstawicieli władz cywilnych i wojskowych charakterystyczne dla ustępującej władzy - "jesteśmy przygotowani na najgorsze",  które natychmiast są konfrontowane przez dociekliwych dziennikarzy z rzeczywistym stanem przygotowania.
   

  W tej sytuacji udostępniamy naszym czytelnikom
  nową stronę czasopisma ruchu ochrony zdrowia
  "ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE"

  pod tytułem
  WALKA Z TERRORYZMEM

  zawartość strony:

  Zestawienie najgroźniejszych chorób zakaźnych,
  które mogą wystąpić w następstwie ataku terrorystycznego 

  Leki w profilaktyce po ekspozycji na wąglik

  Czy możliwy jest atak na wodociągi?

  Zagrożenie dzieci


  WALKA Z TERRORYZMEM


  Wiadomość z 28. czerwca 2001r.

  Wrocławscy naukowcy wykryli w sklepach
   genetycznie zmodyfikowane pomidory
  sprzedawane bez nakazanych prawem ostrzeżeń zdrowotnych

  ŻYWNOŚĆ TRANSGENICZNA
  (ŻYWNOŚĆ GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANA)


  Na dachu budynku Wydziału Resocjalizacji
  Uniwersytetu Warszawskiego
  w ciągu kilku dni czerwca 2001 r.
  postawiono wysoki maszt telefonii komórkowej.
  Promieniowanie zagraża studentom i pracownikom Uniwersytetu
  oraz mieszkańcom tej gęsto zaludnionej okolicy
  MASZTY TELEFONII KOMÓRKOWEJ


  Niewesołe refleksje z okazji Światowego Dnia Środowiska
  5. czerwca 2001r.
  WODA Z KRANU


   

  NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
  8. maja, 2001r.
  Informacja o wynikach kontroli bieżącego nadzoru sanitarnego


  Transport kolejowy paliwa nuklearnego - prętów tlenku uranu

  ZAGROŻENIE ZDROWIA PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM
     Zanim wejdą w życie rewolucyjne regulacje prawne
  już teraz dokładnie sprawdzaj etykiety kosmetyków

  substancje niedozwolone do stosowania w kosmetykach
     Stanowisko
  Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów
  z dnia 25. listopada 2000r.
  w sprawie wariantu choroby Creutzfeldta-Jakoba
  wiązanego z gąbczastym zwrodnieniem mózgu bydła
  - "chorobą wściekłych krów"
  Choroba Creutzfeldta - Jakoba

  Stanowisko SOZK


  Sprzedawcy wody wodociągowej domagają się wstrzymania
  kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej
   
   


  Woda z kranu   
   

  (..............................)
  Alarm konsumencki
  Alarm konsumencki


  KSIĄŻECZKA TURKUSOWA,
  KSIĄŻECZKA SZMARAGDOWA,

          KSIĄŻECZKA BRYLANTOWA

  PRZECZYTAJ, ZANIM WYPIJESZ

  TURKUSOWA KSIĄŻECZKA
  WODA

  SPIS TREŚCI
   


   
   

  WODA TO PRODUKT NAJBARDZIEJ MASOWY
  I NAJMNIEJ BEZPIECZNY

  SZMARAGDOWA KSIĄŻECZKA
  WODA DLA CIEBIE

  SPIS TREŚCI  POLSKI KONSENSUS TŁUSZCZOWY

  Ustalenia podjęte w wyniku spotkania grona ekspertów
  towarzystw i instytutów naukowych
  dnia 4 grudnia 1999 r.
  Zalecenia Polskiego Konsensusu Tłuszczowego
  są podstawą profilaktyki chorób układu krążenia i nowotworów
  odnośnie ilości i jakości spożywanych tłuszczów


  sprawa dioksyn

  artykuł Pana Red. Andrzeja Kulika i Pani Red. Urszuli Stachowskiej
  w ygodniku "WPROST"
  TOKSYCZNA ŻYWNOSĆ
   

  artykuł Pani Red. Krystyny Forowicz
  w dzienniku "RZECZPOSPOLITA"

  ŚMIERTELNE PIKOGRAMY
      Stanowisko
  Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów
  z dnia 25. maja 1999r.
  w sprawie wprowadzania
  organizmów zmodyfikowanych genetycznie
  do łańcucha pokarmowego człowieka

  Organizmy zmodyfikowane genetycznie

  problem w Polsce nieznany
  na świecie budzący najwięcej obaw

  ********
  CZY WIESZ CO JESZ?
  jeśli nie, zaglądaj do nas!

  Odpowiedzi prezesów/dyrektorów generalnych
   firm działąjących na polskim rynku na zapytanie
  Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów:

  "Czy reprezentowana przez Panią/Pana Firma wprowadzała bądź wprowadza
  do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  produkty oparte o organizmy zmodyfikowane genetycznie
  oraz jakie są plany Firmy w tym zakresie"

  ORGANIZMY ZMODYFIKOWANE GENETYCZNIE - POLSKA  ŻYWNOŚĆ TRANSGENICZNA
  (ŻYWNOŚĆ GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANA)   

  V - Samorządowa konferencja ogólnopolskiego
  Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów
  “RZECZNIK OCHRONY ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA KONSUMENTÓW’’
  odbyła się  5. kwietnia 2001r.
  Akademia Medyczna, Wrocław

  W sprawach o ochronę interesów konsumentów
  powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów wytacza powództwa na rzecz konsumentów
  (w sprawach tych do rzecznika stosuje się odpowiednio przepisy o prokuratorze),
  a w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym.
  Przedsiębiorca, do którego zwróci się rzecznik konsumentów,
  obowiązany jest udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji
  będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.


  IV - Nadzwyczajna konferencja ogólnopolskiego
  Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów
  "WPŁYW  ŻYWNOŚCI  TRANSGENICZNEJ
  NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE CZŁOWIEKA"
  odbyła się 18 października 2000r.
   w Instytucie Żywności i Żywienia w  Warszawie

  Celem konferencji była publiczna wymiana opinii
  w sprawie problemu w Polsce nieznanego,
  choć  na świecie budzącego najwięcej obaw
  W dyskusji wzięli udział wszyscy uczestnicy, którzy chcieli zabrać głos
  w tym reprezentujący poglądy
  kreowane przez koncerny  biotechnologiczne i ich klientów  III Doroczna konferencja ogólnopolskiego
  Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów
  “DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNYCH SŁUŻB NADZORU I KONTROLI
   NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA KONSUMENTA’’
   14. marca 2000r.
   Państwowy Zakład Higieny
  Warszawa

  KLUCZOWE OSOBISTOSCI I  POZOSTALI  UCZESTNICY
  STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ


  II - Przeglądowa konferencja ogólnopolskiego
  Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów
  "OCHRONA ZDROWIA KONSUMENTA
  W POLSCE, UNII EUROPEJSKIEJ I U.S.A”
   16 - 17. kwietnia 1999r.
   Państwowy Zakład Higieny * Instytut Żywności i Żywienia
  Warszawa

  CEL, UZASADNIENIE WYBORU TERMINU, PROGRAM,
  STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ, FOTOGRAFIE   

  I Krajowa konferencja ogólnopolskiego
  Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów
  “RZECZYWISTE, DOMNIEMANE I UROJONE
  ZAGROŻENIA ZDROWIA KONSUMENTA W POLSCE’’
  8. grudnia 1998r.
  Sala Konferencyjna Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnosciowej
   Warszawa
  CEL, UZASADNIENIE WYBORU TERMINU, PROGRAM,
  STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ, FOTOGRAFIE  ARTYKUŁY

  ZAGROŻENIA ZDROWIA
  (RZECZYWISTE I DOMNIEMANE)

  Przykład bardzo negatywny:


  Zlepy pleśni, bakterii i glonów w butli wody mineralizowanej
  Produkty tej marki zagrażają ciężkim rozstrojem zdrowia

  Pleśnie i bakterie kałowe w małych butelkach sztucznie mineralizowanej
  wody stołowej zepsuły opinię światowej marki i nie tylko...
  CZARNA LISTA
  STOWARZYSZENIA OCHRONY ZDROWIA KONSUMENTÓW

  Czym różni się woda stołowa
  od naturalnej wody mineralnej i naturalnej wody źródlanej?

  Odpowiedź tutaj:
  JAK NIE DAĆ SIĘ OSZUKAĆ  Przykład pozytywny:

  Napełnianie, nawet transport nakrętek, odbywa się w sterylnych warunkach
  System kontroli jakosci gwarantuje konsumentom jakość zdrowotną produktu
   

   

  W 1986r. masy powietrza przyniosły do Polski
  radioaktywny jod, cez
  i inne substancje promieniotwórcze

  Skażenie obszaru Polski radioaktywnym cezem
  w następstwie awarii reaktora w Czarnobylu,
  w byłym Związku Sowieckim,
  26. kwietnia 1986r.


  STAŁY DODATEK DO CZASOPISMA RUCHU OCHRONY ZDROWIA
  "ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE"
  POŚWIĘCONY ZAPOBIEGANIU CHORÓB I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
  POPRZEZ WŁAŚCIWE DECYZJE KONSUMENCKIE


  KODEKS UZDROWISKOWY

  KAMPANIA PROMOCYJNA "LINIA"
  TWOJĄ SZANSĄ
  NA DŁUGIE ŻYCIE W ZDROWIU


  Czy polska żywnosć jest bezpieczna?
   

  art. Red. Wandy Jelonkiewicz
   The Warsaw Voice
  November 28, 1999 No. 48 (579)
  Polish Food Is Safe - By Polish Standards
   
   

  Polska w obronie swojej żywnosci

  art. Red. Wandy Jelonkiewicz
   The Warsaw Voice
  April 30, 2000 No. 18 (601)
  Despite all the hullaballoo last year about certain Polish dairies
  failing European Union quality standards,
  many Polish products already meet all EU requirements.

  Poland Defends Its Food


  Zapraszamy do odwiedzenia stron

  Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów
  i
  Medycznego Centrum Konsumenta   
   


  dr Zbigniew Hałat
  redaktor naczelny
  czasopisma ruchu ochrony zdrowia
  "ZAGROŻENIA ZDROWIA W POLSCE"
  nota biograficzna
     ALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI
  STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL
  DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA